Nyheder

Status på ejendomsvurderinger

Formålet med denne klumme er at give en kort status på, hvor ejendomsvurderingerne principielt er. Alle landets ejendomme kan opdeles i fire kategorier – boligejendomme opdelt i parcelhuse og ejerlejligheder og sommerhuse, skovejendomme, landbrug og øvrige ejendomme, som omfavner alle andre typer ejendomme, herunder navnlig erhvervsejendomme.

Erhvervsejendomme

For så vidt angår området for erhvervsejendomme blev der i foråret 2021 vedtaget nye regler for vurderingen af disse. De nye regler medførte imidlertid en stor diskussion om, hvorvidt de nu fastsatte principper også er de rigtige principper. Dette medførte, at man omkring årsskiftet 2021/2022 har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere vurderingsprincipperne for erhvervsejendomme. Analysen skal gå på det oprindelige regelsæt, der egentlig blev indført i ejendomsvurderingsloven, det reviderede regelsæt, der nu er indsat i ejendomsvurderingsloven siden 2021, og om der måtte findes andre metoder, der er mere retningsgivende.

Afsættet for dette arbejde er navnlig, at det er de fleste interesseorganisationers holdning, at de vurderinger, der vil komme, ikke vil svare til handelsværdien. Dette gælder især erhvervsejendomme. For at få en større accept af erhvervsvurderingerne, sådan at de kommer til at svare til handelsværdierne, ønsker man at iværksætte denne analyse.

Arbejdsgruppen skal aflevere en rapport i foråret 2023. Følgevirkningen af det anførte er også, at det derfor ikke kan forventes, at der foreligger nogen former for vurderinger af erhvervsejendomme inden tidligst allersidst i 2023, givetvis først i 2024.

Landbrugs- og skovejendomme

Denne ejendomskategori skal egentlig vurderes efter uændrede vurderingsprincipper. Fremover vil der alene ske en vurdering af grundværdien og af en eventuel stuehusværdi. Der er tale om tekniske vurderingsprincipper, der medfører, at den værdi, der fastsættes, er noget lavere end handelsværdien – rent faktisk kun 35-40 % af den reelle handelsværdi. I det boligskatteforlig, man politisk har indgået, har det kort og godt været ønsket, at dette skulle man ikke ændre på.

Selv om det vurderingstekniske for skovejendomme og landbrugsejendomme egentlig er uændret, er der endnu ikke sat nye vurderinger i gang for denne ejendomskategori. Baggrunden herfor er, at der uden tvivl er en vis sammenhæng over til øvrige erhvervsejendomme. Visse landbrugsejendomme bruges jo også til andre ting end landbrug, f.eks. solcelleanlæg m.v. Sådanne arealer kalder man for produktionsjord. Hvordan vurderingsprincipperne præcist bliver for produktionsjord, ved vi endnu ikke, da det er den måde, erhvervsejendomme vil blive vurderet på. Det er derfor forventningen, at de nye vurderinger for skovbrug og landbrug også først kommer meget sent ultimo 2023/primo 2024.

Ejerboliger

Vurderingsprocessen for ejerboliger er i gang. Der er gennemført vurdering af 2-300.000 ejerboliger. Strategisk har vurderingsstyrelsen anvendt en strategi om at gennemføre vurderingen af de ejerboliger, som har været lettest at håndtere systemmæssigt. En sådan strategi synes at være velovervejet og korrekt. Der er tale om nye vurdereringsprincipper, der naturligvis skal løbes i gang.

Statistikkerne på, hvor mange der har haft indsigelser til deklarationsproceduren, og hvor mange der har klaget over vurderingerne, angiver, at det ikke er mange, der gør noget ved vurderingerne. Dette kan man naturligvis tage til udtryk for, at det er fordi, alt er korrekt. Det kan også tages til udtryk for, at de enkelte skatteydere måske ikke præcist ved, hvad de nye vurderinger har af konsekvenser.

Det er sigtet med ejerboligvurderingerne, at den igangsatte proces fortsættes. Der vil primært være fokus på parcelhuse og sommerhuse. Ejerlejlighederne kan blive en del udfordrende vurderingsteknisk, hvorfor der godt kan gå noget længere tid, inden disse vurderes.

Det er også oplevelsen, at de vurderinger, der er gennemført, ikke har resulteret i de store tilbagebetalinger af for meget betalt ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er derfor for tidligt endnu at kunne udtale sig om, hvordan denne tilbagebetalingsordning rent faktisk kommer til at fungere.

Essensen i relation til ejerboligvurderinger er dog, at vurderingsprocessen forløber, og at vi må forvente, at der de næste 12 måneder vil ske rigtig meget med vurderingsprocessen på dette. Om der vil komme flere sager op, end den nuværende klagestatistik angiver, kan bestemt ikke udelukkes. Som nævnt har man givetvis taget de lette frugter først vurderingsteknisk.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning vedrørende ejendomsvurdering, er du altid velkommen til at kontakte vores specialist Bent Ramskov, der har mange års erfaring på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne