Nyheder

Kære iværksat rettidigt ved kæremeddelse, der blev fulgt op af egentligt kæreskrift

Højesteret tog ved kendelse af 6. juli 2022 stilling til, hvorvidt en meddelelse til retten på kærefristens sidste dag om, at der snart ville blive indleveret et egentligt kæreskrift, opfyldte kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3. Højesteret bekræftede med deres kendelse, at de indholdsmæssige krav til et kæreskrift er ganske lave.

En afgørelse vedrørende tredjemandsedition blev på dagen for fristens udløb kæret. Da det egentlige kæreskrift først blev sendt fem dage efter, anmodede modparten om, at sagen skulle afvises af landsretten med begrundelsen, at kendelsen ikke var blevet kæret rettidigt, og at meddelelsen sendt til retten inden kærefristens udløb, om at der vil blive eftersendt et egentligt kæreskrift, ikke opfyldte kravene til et kæreskrifts indhold, jf. RPL § 393, stk. 3.

Landsretten fandt ikke grundlag for at afvise sagen og lagde i den forbindelse vægt på, at meddelelsen blev efterfulgt af et egentligt kæreskrift fem dage efter.

Denne afgørelse stadfæstede Højesteret, som fandt, at meddelelsen efter en konkret vurdering opfyldte kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3.

DAHLs bemærkninger

Afgørelsen er særligt interessant af to årsager. For det første kan man (forudsætningsvist) udlede af kendelsen, at man ikke blot kan varsle et kæreskrift.

Det er således alene de meddelelser, der er indgivet til retten inden kærefristen, der kan danne grundlag for et kæremål. Dette er fuldstændig i overensstemmelse med den praksis, der findes for ankesager. Der gælder dog, at der modsat anke er en lempeligere bedømmelse af kæreskriftets indhold, hvilket afgørelsen tillige er udtryk for.

Højesteret ser på de omkringliggende omstændigheder i bedømmelsen af kæreskriftets indhold. De fastslår, i overensstemmelse med gældende praksis, at det væsentligste er, hvorvidt der kan udledes en påstand. Højesteret formulerer således i deres præmis, at ”Efter sagens karakter og parternes påstande for byretten var der imidlertid ikke rimelig tvivl, om at [red. Den kærende] med kæren – i hvert fald i første række -ønskede af opnå ikke at blive pålagt edition.”

Dette emne er heller ikke nyt i praksis, og der findes da også flere domme, hvor domstolene er nået frem til, at et kæreskrift kunne godkendes, da det ud fra de omkringliggende omstændigheder kunne udlede den kærendes påstand.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at Højesteret anvender formuleringen ”Under disse omstændigheder finder Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering”. Formuleringen tyder på, at Højesteret ønsker at slå fast, at det i den enkelte sag må bero på en konkret vurdering.

Kontakt os

Har du spørgsmål til iværksættelse af rettidig kæremeddelelse, eller har du brug for juridisk rådgivning i en konkret sag, er du altid velkommen til at række ud til vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne