Nyheder

Nyt om fodboldjura: Fodboldrettigheder, overtrædelse af agentregler og afslag på transnational liga

Hos DAHL har vi nogle af landets førende specialister inden for sports- og fodboldjura. I en serie af nyheder vil vi løbende orientere branchen og partnere til branchen om aktuelle juridiske nyheder inden for fodboldverdenen. Læs med her og få overblikket over UEFA’s afslag af FC Swifts ønske om en transnational liga, brud på agentreglerne og DAZN’s overtagelse af sportsmedievirksomhed.

Fodboldklubben FC Swift fra Luxembourg ønsker transnational liga – er UEFA’s afslag på dette i strid med EU-retten?

Sådan lyder problemstillingen, som på nuværende tidspunkt verserer ved første-instansen i Luxembourg. FC Swift fra Luxembourg mener, at klubben bør have mulighed for at indgå i en transnational turnering med klubber fra andre EU-medlemsstater (eksempelvis med de øvrige Benelux-lande). Sagen kan derfor være et opgør med den europæiske sportsmodel (det såkaldte princip om ”one-federation-per-sport”), som indebærer, at der på nationalt plan for hver enkelt sportsgren alene må etableres ét forbund. Dette udelukker, at der kan etableres nye ligaer, som kan konkurrere med de eksisterende på markedet. Måtte FC Swift få medhold, kan dette være et endeligt opgør med et helt afgørende princip i europæisk sport.

Når UEFA og det nationale forbund i Luxembourg, Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF), i deres regler forhindrer en transnational turnering i at blive en realitet, handler de ifølge FC Swift i strid med EU-retten - nærmere bestemt i strid med reglerne om den frie bevægelighed og den frie konkurrence.

Under sagen ønskes spørgsmålene af FC Swift forelagt EU-domstolen præjudicielt, hvilket betyder, at den nationale domstol under retssagen får EU-domstolen til at afgøre fortolkningsspørgsmål vedrørende EU-retten. Herefter skal EU-domstolens afgørelse lægges til grund, når den nationale domstol afgør sagen.

FC Swift repræsenteres i sagen af Dupont-Hissel, som er det samme advokatfirma, der repræsenterer A22 (selskabet bag European Super League) i en retssag mod UEFA. Sagerne er juridisk parallelle, men FC Swifts advokat har udtrykt sig om, at sagen med FC Swift adskiller sig ved, at klubbens udvikling og velstand (grundet den nationale liga i Luxembourgs størrelse) begrænses ved UEFA’s regler. Dette er ikke et hensyn, som gør sig gældende for klubberne bag European Super League.

Der er flere eksempler på, at klubber deltager i andre landes ligaer. Walisiske klubber som Swansea og Cardiff spiller f.eks. med i de engelske ligaer, og klubben AS Monaco FC fra fyrstedømmet Monaco spiller i den franske liga. Enkelte klubbers undtagelsesvise adgang til at spille i et andet lands turneringer betyder dog ikke, at der foreligger et brud på princippet om ”one-federation-per-sport” – modsat hvis der indføres en transnational liga.  

Brighton & Hove Albion F.C. dømt til at betale bøde på £366,000 for at bryde agentreglerne i sag om FCK’s målmand

The FA, det engelske fodboldforbund, har fundet Brighton skyldig i at overtræde FA’s agentregler i flere forskellige transfers, herunder i transferen med deres dengang rekord-signing, Matt Ryan, som nu spiller i FCK.

I sagen fandt FA, at Brighton havde overtrådt bestemmelsen A3 i FA’s agentregler, hvorefter en klub ikke må skjule eller give en forkert fremstilling af virkeligheden og/eller indholdet i forbindelse med en transaktion (oversat fra engelsk). Konkret havde Brighton i perioden fra 2012 til 2021 indgået flere handler med spillere, hvori Brighton og de involverede agenter informerede FA om, at agenten handlede på vegne af klubben. I virkeligheden handlede agenten primært på spillerens vegne, men også på vegne af klubben. Der forelå altså såkaldt dobbeltrepræsentation. I henhold til de engelske agentregler skulle Brighton have sørget for at informere FA om, at der forelå dobbeltrepræsentation, og ikke at agenten kun repræsenterede klubben. Baggrunden for den forkerte registrering beror på skattemæssige hensyn. Brighton kan som virksomhed fratrække deres udgifter til agenten ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, ligesom klubben kan kræve momsen refunderet. Henset til at spilleren i henhold til sin aftale med agenten skulle betale agentens honorar, burde spilleren have betalt indkomstskat af det beløb, som klubben betalte på vegne af spilleren til agenten. Det engelske skattevæsen har således lidt et tab ved den urigtige registrering af agentforholdet.

Det er ikke unormalt i forbindelse med transfers af fodboldspillere, at parterne, forinden transferen er afsluttet, indgår aftale om, at den involverede spilleragent også yder agentbistand til den købende klub. Altså selvom agenten samtidig har repræsenteret spilleren i handlen. Baggrunden for dette er, at der herved opnås de ovenfor nævnte skattemæssige fordele. Selvom sagen mellem Brighton og FA angik en engelsk klub underlagt det engelske forbund, bør den alligevel give anledning til, at parterne i sådanne aftaler fremover udviser omhyggelighed og grundighed samt optræder loyalt og transparent og ikke mindst indgår aftaler, der reflekterer virkeligheden.  

DAZN udvider deres fodboldrettigheder efter opkøb af Eleven Sports

Sportsstreamingplatformen DAZN har netop indgået aftale med konkurrenten Eleven Group om at overtage deres sportsmedievirksomhed. Handelen medfører, at DAZN bliver den primære indenlandske tv-station for topfodbold i Portugal og Belgien.

Efter DAZN’s opkøb af Eleven Sports udtaler DAZN endvidere i en pressemeddelelse, at de har ambitioner om at blive verdens største udbyder af kvindefodbold. Eleven Sports viser kvindefodbold fra seks forbund, mens DAZN viser fodbold fra UEFA’s Champions League Kvinder, Liga F i Spanien, den engelske FA Super League for kvinder m.fl.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har brug for juridisk bistand inden for sports- og fodboldjura.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne