Nyheder

USA og persondata: Er vi ved at være klar?

Privacy Shield er for længst død. Brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter er begrænset. I det hele taget er det efterhånden en udfordring at sende persondata ud af EU (på lovlig vis). Eller hvad? Er det ikke alt sammen fortid nu efter USA’s udmelding om en ny executive order den 7. oktober 2022?

Hvad er problemet?

Persondata må alene behandles inden for EU/EØS – i hvert fald i praksis. Det har været realiteten siden Schrems II-afgørelsen i 2020. I teorien er behandling af persondata uden for EU/EØS mulig. Praksis og vejledninger fra diverse myndigheder har dog siden gjort det klart, at det for de fleste forbliver en teoretisk mulighed.

Dette har særligt ramt brugen af cloud-tjenester hårdt. De fleste af disse har på den ene eller anden måde forbindelse til USA, f.eks. ved brug af underlæggende infrastruktur.

Har USA ikke løst problemet nu?

Nej. Men løsningen nærmer sig.

USA har udstedt et dekret under navnet ”Executive Order On Enhancing Safeguards For United States Signals Intelligence Activities” den 7. oktober 2022.

Dekretet fastlægger, i fællesskab med de tilhørende forordninger, en række juridiske mekanismer for at modvirke kritikken i Schrems II-dommen. Bl.a. bindende sikkerhedsforanstaltninger, som begrænser de amerikanske efterretningstjenester adgang til data, en uafhængig og upartisk klagemekanisme samt en adgang for EU-borgere til at få domstolsprøvet indsamlingen af deres persondata i USA.

Der er tale om en ordning, som amerikanske virksomheder kan tilslutte sig, hvorved de forpligtes til at overholde et detaljeret sæt af privatlivsforpligtelser. Ordningen er ikke væsentligt forskelligt fra systemet under Privacy Shield kendt før Schrems II-dommen.

Dermed er den del af løsningen faktisk på plads. Der vil forventeligt foregå yderligere arbejde i USA med implementeringen – men den grundlæggende lovgivning er ændret og har virkning allerede nu.

Der mangler dog lidt arbejde hos EU.

Hvis USA har løst deres del, hvad mangler så hos EU?

Ordningen skal formelt godkendes i EU-systemet. Det skal vurderes, om den etablerede ordning giver tilstrækkelig sikkerhed for EU-borgere til, at der kan udstedes en tilstrækkelighedsvurdering. Det er grundlæggende samme koncept og proces kendt fra de såkaldte sikre tredjelande, f.eks. Storbritannien. Altså overførelser ud af EU/EØS, som alligevel anses for sikre nok.

Processen er dog ikke helt simpel.

Først udarbejder EU-Kommissionen et udkast til en vurdering. Denne forventes at være positiv. Derefter skal vurderingen i høring hos Det Europæiske Databeskyttelsesråd (også kendt som EDPB). EU-parlamentet kan også kommentere. Næste skridt er en formel godkendelse i EU efterfulgt af den endelige godkendelse hos EU-Kommissionen.

Den samlede godkendelsesproces forventes at tage 4-6 måneder.

Så vi venter lidt, og så er vi klar?

Forhåbentlig. Behandlingen i EU forventes at være positiv. Det er dog uvist, om der bliver udtalt kritik eller stillet krav om ændringer.

Selv med en godkendelse er der stadig lidt at holde øje med. F.eks. skal det sikres, at modtageren i USA er omfattet af den nye ordning.

Og allerede nu har Max Schrems’ organisation NOYB udtalt, at de anser den nye ordning for problematisk. Forventningen er derfor, at der kommer en ny Schrems III-sag. Hvordan den ender, må tiden vise.

Hvad gør vi i mellemtiden?

Indtil processen i EU er afsluttet med en godkendelse, er der intet nyt ift. at behandle persondata i USA. Der skal fortsat udarbejdes en transfer impact assessment. Vurderingen skal også fortsat føre til, at det er sikkert at behandle data i USA.

Med andre ord; vi gør, som vi plejer.

Der kan dog være god grund til at afvente situationen – også ift. de igangværende systemer. Hvis en virksomhed f.eks. har et cloud-baseret ERP-system, der involverer databehandlere i USA, kan det overvejes, om et evt. exit skal skubbes de 4-6 måneder, som godkendelsen i EU tager. Forhåbentligt bliver problemet jo løst.

Derudover kan det overvejes, om vurderingen af lovgivningen i USA allerede nu skal være mere positiv, da lovgivningen allerede er ændret i USA.

Og endeligt er det vigtigt at huske på, at ordningen kun vedrører dataoverførsler til USA. Det er desværre fortsat besværligt at sende persondata ud af EU til at andre usikre tredjelande – i hvert fald på lovlig vis.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til artiklen eller til, hvordan din virksomhed bør håndtere persondata, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne