Nyheder

Bæredygtighed: Hvad betyder ESG for din virksomhed?

Har du helt styr på, hvad ESG betyder? ESG danner rammerne for de nye rapporteringskrav i CSRD-direktivet. Men hvilke krav stiller det til din virksomhed? Vi giver dig overblikket over, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til miljø- og klimakrav, sociale forhold og selskabsledelse.

EU-Kommissionen offentliggjorde i april 2021 et direktivforslag med navnet ”Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), som er en revision af Non-Financial Reporting Directive (NFRD), der omhandler ikke-finansielle virksomheders lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Det nye direktiv skærper området for bæredygtighedsrapportering blandt andet med en række krav om rapportering på miljøforhold, sociale forhold og ledelsesfaktorer – altså det, der overordnet kaldes ESG (Environmental, Social & Governance) – revisorerklæring samt et krav om digital opmærkning af dataene i årsrapporten.

ESG står for Environment, Social og Governance, der danner rammer for de nye rapporteringskrav, som følge af CSRD-direktivet. Nedenfor redegør vi for, hvad områderne inden for E, S og G omfatter. Dette giver et indblik i de områder, som virksomheder kan være rapporteringspligtige inden for.

Environment

Virksomheder vil være forpligtet til at rapportere om virksomhedens bestræbelser på afbødning af klimaændringer, blandt andet ved oplysningskrav relateret til de syv former for drivhusgasser, men også påvirkning på en række andre miljømæssige områder, herunder påvirkning af vand- og marineressourcer, biodiversitet, økosystemer, ressourceforbrug og cirkulær økonomi.  

Social

Virksomhedens pligt til at rapportere om sociale forhold omfatter ikke blot behandlingen af egne medarbejdere, men også leverandører og samarbejdspartneres medarbejdere. Der skal rapporteres på områderne for fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Rapporteringsområdet omfatter ligeledes virksomhedens indflydelse på lokalsamfundet og behandling af forbrugere eller slutbrugere.

Herunder vurderes virksomhedens efterlevelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, samt sikkerheds- og sundhedspolitikker i virksomheden. Sociale forhold omfatter også forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og databeskyttelse. 

Governance

Virksomhedens rapportering på governance betyder, at der skal rapporteres på virksomhedens selskabsledelse; herunder interessekonflikter i ledelsen, kønssammensætningen i bestyrelsen, medlemmernes løn og uafhængighed, og om regnskabernes gennemsigtighed og forståelighed.

Virksomheden skal endvidere rapportere om politikker for antikorruption, bestikkelse og deltagelse i skattekonstruktioner.

Hvad skal dataene bruges til?

ESG-data skal blandt andet anvendes til at sammenligne virksomheders bæredygtighedsstrategi over for investorer. Nøgletallene kan endvidere anvendes til at foretage risikovurderinger af virksomheder samt at danne et fuldt overblik over investeringsomkostningerne ved at investere. Det er dermed centralt, at de rapporterede nøgletal på ESG er troværdige.

Er du ikke helt sikker på, om din virksomhed er omfattet af de nye krav, kan du med fordel læse vores artikel om de skærpede regler for bæredygtighedsrapportering her.

Vær på forkant med bæredygtighed

Denne artikel er en del af vores serie ’Bæredygtighed’, som belyser nogle af de områder og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den nye regulering af området for bæredygtighedsrapportering. Bæredygtighed er en stadigt vigtigere agenda, som i dag behandles i højere og højere grad for at imødegå bl.a. klimaforandringer.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye rapporteringskrav. Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye CSRD-krav, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne