Nyheder

Nedsættelse af bo-og gaveafgiften til 5 % for de udvalgte

Denne artikel er del 2 af 2 omkring et nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Hovedelementet i det pågældende lovtiltag er at nedsætte bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 % ved generationsskifte af personligt ejede virksomheder og selskaber. Baggrunden for tiltaget m.v. fremgår af den første klumme.

NEDSÆTTELSE AF AFGIFTSSATSEN
Umiddelbart lyder det som om, at der at være tale om en nedsættelse af den nuværende afgiftssats på 15 % til 5 %. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Der er tale om en indførelse af en ny afgiftsklasse for bestemte personer. 
Fra 2020 kan denne klasse nøjes med at betale 5 % i bo- eller gaveafgift. Boafgift betales ved arveudlæg ved dødsboer, mens gaveafgift betales, hvis man overdrager et givent aktiv som gave. Den nye lavere sats indfases med tilbagevirkende kraft og over tid. Satsen udgør 13 % i 2016, 13 % i 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020.
Den nuværende trekløverregering har i deres regeringsgrundlag anført, at det er målsætningen, at afgiften skal nedsættes til 0 i 2025. Der er ikke indgået aftale med andre partier om dette tiltag – endnu.

HVEM KAN ANVENDE DEN NYE AFGIFT PÅ 5 %?
En række betingelser skal være opfyldt. Det centrale er personkredsen. Personkredsen er primært afgrænset til børn, børnebørn, adoptiv- og stedbørn samt personer med hvem, man har haft samliv med i mindst 2 år.
Såfremt man ikke har nogle af disse personer, er der en gruppe af personer som træder i stedet for. Denne gruppe er søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn.
Denne personkreds er lidt speciel. Den primære gruppe kan i dag både få gaver og arve til 15 %. For denne gruppe er der tale om en nedsættelse fra 15 til 5 %.
Den sekundære gruppe betaler i dag personlig indkomst med 51,95 %, for en gave og tillægsboafgift med i alt 36,25 %, hvis man arver. Fremadrettet ”koster” en gave en afgift på 5 %, og ved arv en boafgift på 5 %. Navnlig den sekundære gruppe får en meget væsentlig lempelse ved generationsskifte i levende live.

DE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR BRUG AF 5 %’S REGLEN
For at kunne gøre brug af den pågældende mere lempelige afgiftsberegningsregel skal der opfyldes en række yderligere tekniske betingelser. Disse er:

  • Den virksomhed eller de aktier, man ønsker at generationsskifte, skal kunne generationsskiftes efter regler om succession. Betingelser i dette regelsæt skal opfyldes. Disse betingelser vil ikke blive behandlet yderligere i denne artikel, men de er omfattende. Det er ikke en betingelse, at man rent faktisk gennemfører det med succession – det er nok, at man kan gøre det.

  • Den, der overdrager, skal have ejet den pågældende virksomhed eller aktierne i selskabet eller den virksomhed, der er i selskabet i en periode på mindst 12 måneder før overdragelsen.

  • Ejeren af virksomheden eller dennes nærtstående, f.eks. ægtefælle beslægtet i opadstigende linje eller søskende og søskendebørn, skal have deltaget i driften i mindst 12 måneder. Det behøver ikke at være de sidste 12 måneder op til overdragelsen. Deltagelse i driften for selskaber er at være medlem af bestyrelsen eller direktionen. I personligt drevne virksomheder skal man have deltaget i ikke uvæsentligt omfang i driften, hvilket er et krav om mindst 50 arbejdstimer i måneden.

  • Den virksomhed, der generationsskiftes, herunder den virksomhed der er i et selskab, hvori aktierne generationsskiftes, skal opretholdes i en periode på 3 år efter generationsskiftet. Opretholder man ikke virksomheden, skal afgiftsrabatten tilbagebetales. Tilbagebetalingskravet gradueres dog nedad over tid, sådan at en afvikling af virksomheden efter f.eks. 2 år medfører, at man skal tilbagebetale 1/3 af afgiftsbesparelsen. Til denne regel er der en række undtagelser, herunder ved erhververens død, overdragelse på grund af livstruende sygdomme m.v.

VURDERING AF ANVENDELSEN AF RAMMEN PÅ DE 5 %
Det er naturligvis prisværdigt, at der ved generationsskifte af personligt drevne virksomheder og aktier i selskaber åbnes op for, at man kan nøjes med en lav afgift ved gave. Det er imidlertid en lav afgift for de ”få”.
Som det fremgår, dels af persongruppen og dels af de tekniske betingelser, er det ikke en afgift, man bare lige får.

Brugen af den nedsatte afgift er valgfri. Man kan naturligvis stadigvæk gennemføre et generationsskifte, hvor en del af overdragelsessummen berigtiges ved et udstedt gældsbrev, der eventuelt efterfølgende afvikles med gaver. Har man ikke nået at få det afviklet, inden kreditor på gældsbrevet afgår ved døden, udløser en arveudlæg af et sådant gældsbrev en afgift på 15 % eller 36,25 %. I disse situationer får man altså ikke afgiftsrabatten.

Lempelsen er en god ting, men giver anledning til en vis agtpågivenhed, navnlig da den forudsætter en bestemt tilstand i 3 år, efter at generationsskiftet er gennemført.

IKRAFTTRÆDEN
De nye regler træder principielt i kraft allerede fra 2016. Såfremt man har gennemført en transaktion i 2016 og betalt en afgift på f.eks. 15 %, er der altså mulighed for at bede om genoptagelse og få 2 procentpoints retur, da afgiften reelt skal være 13 %.
Det vurderes dog, at denne mulighed er meget begrænset. Det afgørende, for om man er omfattet af det nye regelsæt, er, at gaven er givet, eller personen er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne