Nyheder

Tager din robot del i et større samfundsansvar?

EU-kommissionen vil med et nyt direktivforslag tvinge virksomheder til at rapportere om bæredygtighed. I rapporteringen skal dokumenteres konkrete tal på virksomheders bæredygtighedsstrategi på både kortere og længere sigt. Formålet er at styrke gennemsigtigheden. Og selvom reglerne kun kommer til at omfatte de største virksomheder, vil kravene få en afledt effekt på samarbejdspartnere og leverandører.

Fokus på bæredygtig produktion

Mange virksomheder arbejder allerede intensivt med bæredygtighed. Udarbejdelse af forretningsmodeller, strategiske beslutninger, investeringer i produkter og produktionsanlæg kan sjældent håndteres uden et ledelsesmæssigt fokus på bæredygtighed. Et fokus, som fremover bliver større.  

Det er forventningen, at de skærpede krav til rapportering om bæredygtighed øger virksomheders generelle fokus på en bæredygtig produktion. Det kan f.eks. være ved indkøb af industrirobotter, som hjælper virksomheder med reducering af miljøbelastende udledninger, forbedring af vilkårene hos deres medarbejdere eller generel omlægning af hele produktionen til at blive mere bæredygtig.

Det skaber en øget efterspørgsel på robotudviklere og -leverandører, som kan levere netop disse typer af robotter. 

Hvad forstås ved bæredygtighed?

Bæredygtighedsbegrebet er konstant under udvikling. Man kan måske sige, at ordet ”bæredygtighed” i sin klassiske forstand ikke er dækkende for begrebets betydning i dag. Bæredygtighed handler ikke alene om miljøhensyn. Det handler om ansvarlighed. Det er i hvert fald dét, som EU-Kommissionen lægger op til i deres direktivforslag med navnet ”Corporate Sustainability Reporting Directive”. Og hvor vi før talte om CSR-krav, og virksomheders frivillige og samfundsgavnlige initiativer, taler vi i dag om ESG. Sidstnævnte står for ”Environmental, Social, and Governance”, som dækker over konkret information om virksomheders arbejde med samfundsansvar inden for miljø, samfund og ledelse. Information, som særligt investorer og analytikere i stigende grad efterspørger.

Får kravene betydning for robotindustrien?

Det korte svar er; ja. De nye krav kan pålægge robotindustrien skærpede dokumentationskrav, men det kan også skabe nye forretningsmuligheder.

Skærpede dokumentationskrav

De virksomheder, som omfattes af det nye regelsæt, er i deres opgørelser pålagt at rapportere på hele deres forretningskæde - også kaldet værdikæde. Det betyder, at leverandører til de største virksomheder – f.eks. leverandører af hele eller dele af robotter - også i et vist omfang skal kunne dokumentere konkrete nøgletal på, hvordan de tager del i samfundsansvaret.

Det tvinger små og mellemstore virksomheder til selvstændigt at kortlægge og dokumentere f.eks. CO2-udledning, energiforbrug og miljøbelastning foruden et ledelsesgrundlag, som klæder medarbejdere på til håndteringen af nævnte problemstillinger.

De skærpede dokumentationskrav bør indarbejdes i virksomheders interne retningslinjer og kan med fordel IT-understøttes.

Nye forretningsmuligheder  

Sælger man f.eks. industrirobotter, som kan fremme udvikling af vedvarende energikilder, hjælpe landbrugssektoren med at effektivisere målingen af kemikalieniveauer i jorden eller optimere affaldssortering for at fremme genanvendelse, udviser det et miljømæssigt ansvar. Sælger man industrirobotter, som har til hensigt at aflaste mennesker for hårdt, fysisk arbejde eller afholde dem fra skadelige miljøer, udviser det et socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Leverandører og sælgere af disse robotter kan dokumentere konkret produktionseffektivisering og klimapåvirkning. Krav, som med al sandsynlighed kan blive eftertragtet hos de store virksomheder og muligvis vil fremgå som kommercielle krav i fremtidige kontraktgrundlag.

Efterspørgslen på leverandører af ESG-ansvarlige robotter vurderes derfor at være stigende.   

Få ESG på dagsordenen

Når store virksomheder fremover skal rapportere om deres ESG-ansvar, vil ansvarlighed i bred forstand få konkret økonomisk værdi. Ikke blot hos de store virksomheder, men også for resten af værdikæden.

Derfor bør virksomheder, som arbejder med robotteknologi, få klarlagt, hvordan deres egen produktion og egne produkter tager del i et større samfundsansvar. Dette ansvar skal anskueliggøres over for markedet, som i højere grad end nogensinde før efterspørger ESG-ansvarlige løsninger.

Din virksomhed bør derfor tænke ESG ind i udvikling, markedsføring og egentlig tilbudsafgivelse. Det gælder, uanset om du er underlagt et skærpet dokumentationskrav - enten direkte eller som underleverandør - eller blot ønsker at markedsføre din bæredygtighedsprofil. 

Vil du vide mere?

Hos DAHL følger vi udviklingen inden for robotteknologi tæt. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne