Nyheder

Husk at bruge ejendomsforbehold, når din virksomhed sælger på kredit

Sælger din virksomhed på kredit til andre erhvervsdrivende? Så kan du gøre klogt i at huske muligheden for brug af ejendomsforbehold! Det er nemlig ikke uden risiko at sælge på kredit. Derfor har vi samlet de vigtigste regler, der regulerer brugen af ejendomsforbehold i aftaler mellem erhvervsdrivende.

Det er som udgangspunkt forbundet med en væsentlig risiko at sælge på kredit til andre erhvervsdrivende: Hvis kunden ikke vil eller kan betale, må man gå rettens vej for at opnå betaling eller i værste fald anmelde et krav i kundens konkursbo. Dette er typisk forbundet med ingen eller en meget lav dividendeudbetaling. Risikoen ved at sælge på kredit kan dog minimeres ved, at der indsættes et ejendomsforbehold i aftalegrundlaget. I så fald skal man være opmærksom på de regler, der regulerer brugen af ejendomsforbehold i aftaler mellem erhvervsdrivende, så man, som sælger, ikke står tilbage med et ugyldigt eller ubrugeligt ejendomsforbehold.

Et ejendomsforbehold er et vilkår i en aftale om kreditkøb, der giver sælger ret til at tilbagetage salgsgenstanden, hvis køber ikke opfylder sine forpligtelser ifølge aftalen, herunder forpligtelsen til at betale købesummen.

Ejendomsforbehold anvendes ofte, når erhvervsdrivende handler på kredit med hinanden, fordi det er en uformel og omkostningsbesparende måde for sælger at minimere sin risiko. Hvis køber ikke betaler i henhold til aftalen, kan sælger nemlig med fogedrettens hjælp tilbagetage det solgte. Hvis køber går konkurs, har sælger separatiststatus i boet og kan kræve det solgte udleveret af kurator.

Hvornår er et ejendomsforbehold gyldigt?

Når man som sælger i en aftale om kreditkøb ønsker at gøre brug af et ejendomsforbehold, er det for det første vigtigt at sikre sig, at ejendomsforbeholdet også er gyldigt.

Der er i kreditaftaleloven opstillet en række betingelser for, at et ejendomsforbehold er gyldigt mellem to erhvervsdrivende.

Kreditaftalelovens betingelser for, at et ejendomsforbehold mellem erhvervsdrivende er gyldigt, er følgende:

  • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af det købte
  • Den samlede købesum skal overstige 2.000 kr.
  • Kreditkøbet må ikke være sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb

Derudover gælder der visse yderligere betingelser, som ikke følger direkte af kreditaftalelovens regler:

  • Ejendomsforbeholdet skal bygge på en klar og udtrykkelig aftale
  • Ejendomsforbeholdet skal vedrøre specificerede og identificerbare genstande

Et ejendomsforbehold er for eksempel ikke gyldigt, hvis klausulen herom er påført en faktura, der først fremsendes, når køber allerede har modtaget varen. Ejendomsforbeholdet er for eksempel heller ikke gyldigt, hvis klausulen er indsat i en kontrakt, der er underskrevet af parterne inden varens overgivelse, såfremt klausulen blot henviser til sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der indeholder en passus om, at sælger har ejendomsforbehold.

Er en eller flere af de oplistede betingelser ikke opfyldte, kan sælger ikke gøre ejendomsforbeholdet gældende over for køber. I så fald må sælger gå rettens vej for at opnå betaling eller i værste fald anmelde et krav i købers konkursbo.

Vi anbefaler derfor bl.a., at man som kreditsælger har faste procedurer for aftaleindgåelsen, så man sikrer, at ejendomsforbehold altid er gyldigt vedtaget.

Hvornår kan sælger tilbagetage det solgte?

Misligholder en køber en aftale, der indeholder et gyldigt ejendomsforbehold, typisk ved ikke at betale som aftalt, kan sælger kræve det solgte leveret tilbage. En betingelse herfor er imidlertid, at købers misligholdelse af aftalen er væsentlig.

Sælgers tilbagetagelse af det solgte sker normalt med fogedrettens hjælp, og sælger behøver derfor ikke håndhæve sin ret ved at anlægge en almindelig retssag, der typisk både er en tids- og omkostningskrævende proces.

Kreditaftaleloven indeholder dog visse betingelser for, at sælger kan tilbagetage det solgte med fogedrettens hjælp:

  • Købekontrakten skal være underskrevet af køber
  • En kopi af købekontrakten skal være overgivet til køber
  • Købekontrakten skal indeholde et (gyldigt) ejendomsforbehold

Sælger kan derfor ikke tilbagetage det solgte med hjælp fra fogedretten, hvis købekontrakten for eksempel er uden købers underskrift, eller hvis en kopi af kontrakten ikke er overgivet til køber. Sælger må i så fald håndhæve sin ret gennem en almindelig domstolsproces, der som nævnt er både en dyr og tidskrævende proces.

Vi anbefaler derfor også, at man som kreditsælger får indarbejdet i sine faste procedurer, at ovenstående betingelser opfyldes, så man også kan håndhæve sit ellers gyldige ejendomsforbehold.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi indgående erfaring med udarbejdelse af kommercielle aftaler, der indeholder ejendomsforbehold samt med at håndhæve ejendomsforbehold gennem fogedretten. Har du brug for juridisk rådgivning inden for området, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne