Nyheder

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger: Ny dom om omgåelse af retsplejelovens regler

Vestre Landsret har den 21. september 2022 afsagt en dom, hvori overdragelse af et krav til et selskab blev anset for omgåelse af retsplejelovens regler om sagsomkostninger, og hvor retssagen derfor alene kunne fremmes, hvis selskabet stillede sikkerhed for sagsomkostningerne.

Det er ikke risikofrit at føre retssager, eftersom retten som udgangspunkt pålægger retssagens tabende part at erstatte modpartens sagsomkostninger.

Af og til hænder det dog, at reglerne om sagsomkostninger bliver forsøgt omgået, og domstolene har flere gange skullet behandle sager, hvor et selskab er stiftet alene eller hovedsageligt med det formål at føre en retssag, uden at selskabet har haft nok økonomiske midler til at udrede modpartens sagsomkostninger. Partens risiko begrænses herved til de indskudte midler i selskabet. I flere af disse sager har domstolene nægtet at anerkende selskabets partsevne (dvs. evne til at optræde i retssager) med henvisning til, at selskabet er stiftet for at omgå reglerne om sagsomkostninger.

Vestre Landsret har nu taget stilling til et tilfælde, hvor et krav er blevet overdraget til et selskab, som ikke er stiftet med henblik på at føre retssagen, men hvor selskabet blot ikke har tilstrækkelige økonomiske midler til at betale de sagsomkostninger, som denne måtte blive pålagt at betale modparten.

Sagens forløb

Et konkursbo mente at have et krav på ca. 42 mio. kr. Da forfølgelse af kravet ved en retssag var forbundet med for store omkostninger, indgik konkursboet en aftale med et aktieselskab om, at det kunne købe kravet til kurs 0 mod at betale konkursboet 20% af et eventuelt nettoprovenu efter dom eller forlig i sagen.

Aktieselskabet overdrog efterfølgende kravet til et anpartsselskab. Anpartsselskabet fandtes ikke at have midler til at kunne betale sagsomkostninger til modparten, hvis anpartsselskabet tabte sagen.

Landsretten fandt, at formålet med konstruktionen var at beskytte konkursboet mod at betale sagsomkostninger og dermed omgå retsplejelovens regler om sagsomkostninger. Ved vurderingen heraf lagde Landsretten vægt på, at anpartsselskabet havde meget begrænsede økonomiske værdier og havde som formål at drive virksomhed med finansiering af retssager og opkøb af krav. Det blev derimod ikke tillagt betydning, at anpartsselskabet var et eksisterende selskab og derfor ikke var stiftet alene med henblik på at føre retssagen. Anpartsselskabet fandtes at være uden partsevne, og sagen kunne derfor alene fremmes, hvis der blev stillet sikkerhed for sagsomkostningerne.

Sagens betydning

Vestre Landsret har med afgørelsen udvidet området for, hvornår der kan foreligge omgåelse af reglerne om sagsomkostninger, til også at omfatte situationer, hvor et selskab blot mangler økonomiske midler til at kunne betale de potentielle sagsomkostninger.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne