Nyheder

Bæredygtighed: Taksonomiforordningen og klassificering af økonomiske aktiviteter

Hvad indebærer Taksonomiforordningen for din virksomhed – og hvad er det egentlig? Vi dykker ned i forordningen, der er vedtaget i EU i 2020, men hvis indhold ikke har fundet anvendelse før juli 2022. Du kan her blive klogere på kriterierne for, hvornår en økonomisk aktivitet kan klassificeres som miljømæssigt bæredygtig.

Hvad er Taksonomiforordningen?

EU vedtog i 2020 en forordning (Taksonomiforordningen), som fastlægger kriterierne for at afgøre, om en økonomisk aktivitet kan klassificeres som miljømæssigt bæredygtig. Taksonomiforordningen trådte formelt i kraft den 12. juli 2020, men forordningens materielle indhold fandt anvendelse fra juli 2022. Det betyder, at en række omfattede virksomheder allerede er pålagt at efterleve de fremsatte kriterier til at klassificere deres økonomiske aktiviteter. Dette kan have direkte eller indirekte betydning for virksomheder.

EU har med rammeværket i Taksonomiforordningen for bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter for første gang etableret en fælles definition af, hvordan bæredygtighed skal forstås ud fra fire kriterier og seks miljømål. Det er tiltænkt, at der med disse definitioner og rapporteringskrav skal skabes incitamenter til at føre flere penge i retning af objektivt konstaterbare bæredygtige investeringer.

Hvornår er økonomiske aktiviteter bæredygtige?

Med Taksonomiforordningen fastsættes objektive og enslydende principper, der har til hensigt at skabe et fælles sprog for, hvornår der er tale om bæredygtige økonomiske aktiviteter på tværs af EU. Det er et teknisk robust klassificeringssystem for hvilke økonomiske aktiviteter, der kan kvalificeres som klima- og miljømæssigt bæredygtige.

Forordningen oplister seks klima- og miljømål, som virksomhederne skal tilstræbe i sine økonomiske aktiviteter.

Målene omfatter modvirkning af klimaforandringer, tilpasning til klimaforandringer, bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, omstilling til en cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening og beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. Målene er understøttet af screeningskriterier, som fastlægger, hvornår en økonomisk aktivitet kan klassificeres som bæredygtig.

Forordningen definerer herunder fire kriterier, hvortil aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål, ikke væsentligt må skade et af de seks klima- og miljømål, aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier. 

Flere virksomheder anvender allerede dele af Taksonomiforordningen. Dels for at opnå en fordel ved at kunne definere sine produkter og ydelser inden for disse definitioner, og dels for at være på forkant med kommende rapporteringskrav for yderligere virksomheder i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD forventes at træde i kraft per 1. januar 2024 for virksomheder i EU.

Økonomiske aktiviteter omfattet af Taksonomiforordningen

Taksonomiforordningen fastsætter oplysningskrav for en række ikke-finansielle virksomheder, som suppleres af en række delegerede retsakter til Taksonomiforordningen, som præciserer indholdet og metodologien, som de omfattede virksomheder skal oplyse og anvende for at overholde oplysningsforpligtelsen i Taksonomiforordningen.

De økonomiske aktiviteter, der er defineret på nuværende tidspunkt, inkluderer blandt andet:

  • Nyopførelse af ejendomme samt renovering af eksisterende ejendomme
  • Erhvervelse og ejerskab af bygninger
  • Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter
  • Bygge- og anlægsvirksomhed samt fast ejendom
  • Produktion af energi ved bl.a. solceller, vindkraft, vandkraft, lagring af energi, samt lagring af CO2 i jorden som en måde at reducere CO2-udledninger

Retsakten beskriver de objektive krav, der skal vurderes på de områder, der er omfattet. Omfattede virksomheder skal rapportere på alle områder, hvorimod ikke-omfattede virksomheder i forening med samarbejdspartnere kan fastlægge, hvilke områder der med fordel kan rapporteres på.

Incitamentet for ikke-omfattede virksomheder kan være, at rapporteringen bliver et vurderings– og  konkurrenceparameter, når omfattede virksomheder skal vælge leverandører.

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed er omfattet af de skærpede rapporteringskrav, kan du blive klogere i denne artikel. Er du nysgerrig på ESG, eller er du ikke helt sikker på, hvilke krav der stilles til din virksomhed på områderne environmental, social og governance, kan du læse mere her.

Vær på forkant med bæredygtighed

Denne artikel er en del af vores serie ’Bæredygtighed’, som belyser nogle af de områder og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den nye regulering af området for bæredygtighedsrapportering. Bæredygtighed er en stadigt vigtigere agenda, som i dag behandles i højere og højere grad for at imødegå bl.a. klimaforandringer.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye rapporteringskrav. Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye CSRD-krav, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne