Nyheder

Status: Hvor bliver minkavlernes erstatning af?

For mere end to år siden - den 4. november 2020 – fik alle minkavlere i Danmark besked på at lukke deres virksomheder. Det juridiske grundlag for at udbetale en nedlukningserstatning til den enkelte minkavler blev vedtaget i december 2021. Selvom kalenderen i dag siger november 2022, har ingen minkavler modtaget den erstatning, som de blev stillet i udsigt. Vi giver dig her en status på erstatningsfastsættelsen og -udbetalingen.

Ventetiden bliver lang for den avler, der står sidst i køen til erstatning. Fra beslutningen om at aflive alle mink i Danmark i 2020 til at den sidste minkavler har fået udbetalt sin erstatning, kommer der med høj sandsynlighed til at gå adskillige år. Minkavlere, der havde egen produktion af mink i 2020, har kunnet søge om et forskud på nedlukningserstatningen, mens øvrige avlere eller minkbranchens følgeerhverv ikke har haft denne mulighed.

Kompliceret regelsæt skaber lang ventetid

Ekspropriationserstatninger bliver normalt fastsat og udbetalt umiddelbart efter, at det ekspropriative indgreb er besluttet. Men med minksagen forholder det sig anderledes.

Tildeling og udbetaling af erstatning for nedlukning af landets minkvirksomheder bygger på et kompliceret regelsæt. For at sikre en ensartet praksis og administration af erstatningsreglerne på tværs af de nyoprettede erstatnings- og taksationskommissioner blev der i umiddelbar forlængelse af erstatningsreglernes vedtagelse udvalgt 25 minkvirksomheder, hvis sager pt. kører som såkaldte ”kalibreringssager”.

Gennem hele 2022 er kalibreringssagerne blevet behandlet. Undervejs er der opstået emner, der har givet anledning til diskussion. Der foreligger endnu ikke en endelig afgørelse i nogen af de 25 kalibreringssager, men det forventes, at der inden nytår er fremsendt et udkast til afgørelse i hver kalibreringssag. Herefter vil der forventeligt blive fastsat en høringsperiode, hvor minkvirksomheden har mulighed for at fremsende bemærkninger eller indsigelser til afgørelsens indhold.

Når kalibreringssagerne er afsluttet, vil mange af de generelle problemstillinger, som erstatningsreglerne giver anledning til, være afklaret, om end der stadig vil være ubesvarede spørgsmål, da alle sager skal behandles individuelt. Sagsbehandlingstiden vil forhåbentligt kunne afkortes væsentligt for de resterende sager. Udsigten til at få fastsat og udbetalt en nedlukningserstatning antages dog at være lang for dén avler, der står sidst i køen.

Nedrivning af minkhaller og driftsbygninger m.v.

Udover at skulle vente på erstatningsfastsættelsen og -udbetalingen står mange minkvirksomheder med produktionsanlæg, herunder særligt minkhaller og driftsbygninger, der skal rives ned. Nedrivningsprocessen forventes også at vare år, før den er færdig.

Den daværende regering har i forlængelse af den politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg. Bygningsstyrelsen har derfor sideløbende med sagsbehandlingen af kalibreringssagerne udbudt rammeaftaler om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg og om miljørådgivning i forbindelse hermed. Der er udbudt to rammeaftaler om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg - én øst for og én vest for Lillebælt.

Bygningsstyrelsen forventer, at vinderne af nedrivningsopgaven er på plads i april 2023, og at nedrivningsarbejdet igangsættes i løbet af 2023. Hvornår den sidste minkhal er revet ned, beretter udbudsmaterialet dog intet om.

Har du brug for kompetent rådgivning?

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning om ekspropriation og ekspropriationsprocessen. Vi har stor erfaring med at behandle sager om ekspropriation og erstatning – både ved taksationsmyndighederne og hos domstolene. Er du minkavler eller på anden måde berørt af forbuddet mod hold af mink og i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i processen, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne