Nyheder

Kapitalejerlån: Hvem må man låne til uden beskatning?

Tilbage i 2012 blev der indført en skatteretlig regel i ligningslovens § 16 E, der foreskriver, at hvis et selskab udlåner til en kontrollerende ejer, der er en fysisk person, vil det pågældende udlån blive beskattet. For at blive fanget af skattebestemmelsen skal der altså for det første være tale om udlån til en fysisk person, og for det andet skal der foreligge kontrol.

Kontrolbegrebet

For så vidt angår kontrolbegrebet er der her et krav om, at man direkte eller indirekte har mindst 50 % af kapitalen eller mindst 50 % af stemmerne. 50 % af kapital og/eller stemmer er altså ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger kontrol.

Når man skal opgøre, om man har kontrol eller ej, medregner man andre personers ejerandele i samme selskab. Den personkreds, man medregner kapitalandele fra, er andre koncernforbundne selskaber, ens børn, børnebørn og deres ægtefælle eller ens egen ægtefælle. Personkredsen er udtømmende. Det er ikke sådan, at man medregner andre nærtstående, så som bonusbørn, en kæreste, en samlever eller lignende.

Indirekte kapitalejerlån

Som nævnt var det en betingelse, at udlånet skete til den fysiske person. I det omfang det direkte sker til den, der er ejer og har kontrol over selskabet, er det uproblematisk – det beskattes.

Bestemmelsen omfatter imidlertid også indirekte lån, og det har i praksis været omtvistet, hvem man kunne låne til.

På den ene side har det været oplevelsen, at man kunne låne til personer uden for den personkreds, som man skulle medregne kapitalandele fra, når man skulle vurdere, om der forelå kontrol. Det betød, at man kunne låne ud til en søster eller bror, en samlever eller lignende, uden at dette lån blev beskattet.

På den anden side er indirekte lån også omfattet af bestemmelsen. Østre Landsret har afsagt en dom om denne sondring. I den pågældende sag var der tale om et udlån til en samlever fra selskabet. Samleveren havde slet ikke nogen kapitalandele i selskabet.

Det var her Østre Landsrets opfattelse, at udlån også omfattede indirekte udlån til f.eks. en interesseforbundet part, og at der ikke var grundlag for at slutte modsætningsvis i forhold til den personkreds, der var nævnt i ligningslovens § 2, og som er opremset ovenfor.

Perspektivering

Hvordan man fremover nu skal afgrænse, hvem man kan udlåne midler til fra et selskab uden at blive beskattet, er ret vanskeligt. Der synes fra i hvert fald Østre Landsrets side at være opstillet en ramme om, at udlånet blot skal ske til en interesseforbundet part. Hvorvidt man derfor kan udlåne til en søster eller bror, er derfor højest usikkert. Det samme kan vel være tilfældet, hvis man som to ikke-interesseforbundne parter ejer et selskab 50/50. Ingen har kontrol, men man ønsker at låne penge ud til en eller begge to. Hvorvidt ejerskabet til selskabet er tilstrækkeligt interessefællesskab til, at man bliver omfattet af reglen, er også uvist.

Beskatning af kapitalejerlån er et farligt område, og der er efterhånden en massiv praksis, der statuerer beskatning i rigtig mange relationer. Hvis man ønsker at lave kapitalejerlån, og man ønsker at undgå beskatning, er det bestemt rådet, at man får dette verificeret hos en rådgiver og gerne hos skatteforvaltningen via et bindende svar.

Vil du vide mere?

Såfremt du vil vide mere om kapitalejerlån, eller har du en konkret skatteretlig sag, du gerne vil have vurderet, sidder vores specialister klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne