Nyheder

Bæredygtighed: Omlægning af bæredygtighedsreguleringen i EU – hvorfor skærper man?

Med EU’s rapporteringsforpligtelse under CSRD skal virksomheder være særligt opmærksomme på, hvordan økonomiske aktiviteter klassificeres – er de bæredygtige eller ej? Bliv her klogere på, hvorfor man skærper, og hvorfor du bør undgå at ende i en ’greenwashing’-fælde.

Overgangen fra NFRD til CSRD ligger i forlængelse af den tidligere vedtagne regulering for finansielle- og ikke-finansielle virksomheder i Taksonomiforordningen, som blev vedtaget i 2020 med virkning fra januar 2022. Taksonomiforordningen har til formål at skabe en fælles klassificering af, hvornår økonomiske aktiviteter kan klassificeres som værende klima- og miljømæssigt bæredygtige.

Har du endnu ikke orienteret dig om overgangen fra NFRD til CSRD, anbefaler vi, at du læser denne artikel, hvor vi dykker ned i de nye, skærpede regler.

Hvilke krav stiller CSRD til din rapportering?

Nedenfor kan du se udkastet til rammeværket for rapporteringsstandarder, som EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har udarbejdet i forbindelse med CSRD-rammeværket. Udkastet er dog endnu ikke endeligt vedtaget i EU.

Rapporteringsstandarderne er opdelt i to tværgående standarder (såkaldte Cross Cuttings), der omhandler de mere generelle principper på tværs af områderne E, S og G, samt 11 specifikke standarder (Topicals), der fordeler sig med fem standarder for de miljømæssige krav (E), fire for de sociale krav (S) og to for de governancemæssige krav (G). Ved du endnu ikke, hvordan din virksomhed er omfattet, kan du her læse mere om, hvilke krav E’et, S’et og G’et stiller din virksomhed.

CSRD skal ses som en rapporteringsforpligtelse, der pålægger virksomhederne at rapportere om de aktiviteter, der kan klassificeres som værende klima- og miljømæssigt bæredygtige efter Taksonomiforordningen. EU har gennem indfasning af regulering på flere områder styrket sammenhængene mellem kravene og incitamenterne for at forfølge en mere bæredygtig agenda på tværs af virksomheder og brancher.

EFRAG har udtalt, at nogle af udfordringerne forbundet med rapporteringsstandarderne er, at der stilles store krav til førstegangsrapporterende, og at der kan være varierende krav fra investorer til rapporteringsgraden og rapporteringsområderne. Den nye rapportering kræver indfasning og fine-tuning i virksomhederne, hvorfor det kan være centralt at påbegynde dataindsamling og andet forarbejde, inden virksomheden eller dennes leverandører bliver omfattet af reguleringen.

Undgå ’greenwashing’

Formålet med den skærpede regulering på området er at sikre ensartethed og pålidelighed i rapporteringen for alle virksomheder i EU med henblik på at nå de fastsatte krav omkring nedbringelse af klimapåvirkninger i Paris-aftalen. Den skærpede regulering skaber desuden transparens, som modvirker, at virksomheder tilsigtet eller utilsigtet foretager ’greenwashing’ af deres aktiviteter. ’Greenwashing’ betyder, at aktiviteter, som udadtil forekommer eller er klima- og miljømæssigt bæredygtige, ikke er det i en større sammenhæng.

Kravene i CSRD vil skabe stærkere og mere gennemskuelige rammer for virksomhedernes rapportering, til glæde for både investorer og forbrugere, og vil medvirke til en samlet nedbringelse af ’greenwashing’ generelt.

CSRD vil således medvirke til, at kvalitet, sammenlignelighed og gennemsigtighed forbedres, når investorer, kunder and samarbejdspartnere vurderer virksomhedens ansvarlighed på området for bæredygtighed.

Vær på forkant med bæredygtighed

Denne artikel er en del af vores serie 'Bæredygtighed', som belyser nogle af de områder og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den nye regulering af området for bæredygtighedsrapportering. Bæredygtighed er en stadigt vigtigere agenda, som i dag behandles i højere og højere grad for at imødegå bl.a. klimaforandringer.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye rapporteringskrav. Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye CSRD-krav, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne