Nyheder

Er din virksomhed rustet til et tilsyn af Datatilsynet?

Virksomheder skal fremover forvente en øget sandsynlighed for at blive udtaget til tilsyn af Datatilsynet. Det kommer til at foregå digitalt, hvor virksomhederne er forpligtet til at udfylde og registrere Datatilsynets spørgeskema. Mangler din virksomhed rådgivning i, hvordan I kommer igennem et sådant tilsyn? Læs med her.

Det fremgår af Datatilsynets nyhed fra 1. september 2022, at der iværksættes skriftlige tilsyn med 50 kommuner. Tilsynet har ydermere fastlagt, at der vil foretages en øget mængde modenhedstilsyn, der skal vurdere virksomhedernes modenhed på databeskyttelsesområdet. Dette sker som led i Datatilsynets gennemførsel af 30 modenhedstilsyn, som blev foretaget i 2021.

Konklusionen for tilsynene var, at de dataansvarlige i flere tilfælde med fordel kunne have et større fokus på at etablere beredskab og beredskabsplaner for håndtering af situationer, hvor behandlingssikkerheden påvirkes, ligesom det er væsentligt gennem sin sikkerhedsorganisation at sikre en effektiv ledelsesmæssig forankring.

Hvad indeholder Datatilsynets spørgeskema?

Det tyder på, at Datatilsynet som led i sin indsats i højere grad vil anvende tilsyn for at kunne lave individuelle og branchespecifikke anbefalinger, som kan optimere sikkerhedsniveauet på databeskyttelsesområdet. Dette medfører, at virksomheder fremover skal forvente en øget sandsynlighed for at blive udtaget til tilsyn. Datatilsynet har tidligere udtalt, at de forventer at gennemføre ca. 10.000 digitale tilsyn om året. Her vil virksomhederne være forpligtet til at udfylde og registrere spørgeskemaer, som giver Datatilsynet indblik i virksomhedens indsamling og behandling af personoplysninger. Se Datatilsynets spørgeskema her.

Spørgeskemaet er målrettet virksomhedens behandlingsaktiviteter, organisering og informationssikkerhed, netværkssikkerhed mv. Spørgeskemaet er inddelt i 13 kategorier med op til seks spørgsmål. Nedenfor ses eksempler på nogle af de spørgsmål, som bliver stillet ved et tilsyn fra Datatilsynet.

  • Hvor mange it-systemer anvender organisationen?
  • Har organisationen udarbejdet en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter?
  • Uddanner organisationen løbende medarbejdere i it-sikkerhed og sikker behandling af personoplysninger?
  • Har organisationen skriftlige retningslinjer om håndtering af anmodninger om indsigt i personoplysninger?

DAHLs taskforce til tilsyn

Såfremt du bliver udtrukket til tilsyn, kan DAHL stille en taskforce til rådighed, som vil (i) deltage i møder, (ii) hjælpe med at udfylde og registrere tilsynsskemaerne, samt (iii) hjælpe med at behandle en eventuel tilbagemelding fra Datatilsynet.

Hvis du allerede i dag ønsker at blive klogere på, hvordan din virksomhed vil komme igennem et tilsyn, kan DAHL tilbyde en forscreening af din virksomhed med et simuleret tilsyn til en pris fra kr. 10.000 eksl. moms.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye tilsyn.

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye tilsyn og spørgeskemaer, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne