Nyheder

Har I styr på jeres reelle ejere?

Fra den 23. maj 2017 skal selskaber, fonde og foreninger registrere oplysninger om deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom hos Erhvervsstyrelsen.

Med reelle ejere, menes den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Det er ikke nødvendigvis alle ejere af en virksomhed, der er reelle ejere. Virksomheden skal derfor konkret vurdere, hvilke ejere, der opfylder definitionen for at være reel ejere.

Det klare udgangspunkt er imidlertid, at alle selskaber, fonde og foreninger har reelle ejere.

  • Hvis virksomheden kan identificere reelle ejere, skal disse registreres hos Erhvervsstyrelsen.

  • Hvis virksomheden har konstateret, at den ikke har reelle ejere, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derudover skal selskabets daglige ledelse registreres som reelle ejere.

  • Hvis virksomheden ikke har kunnet identificere sine reelle ejere, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen, ligesom virksomheden skal notere, hvad den har foretaget sig for at identificere de reelle ejere. Derudover skal selskabets daglige ledelse registreres som reelle ejere.

Pligten til at identificere og registrere de reelle ejer ligger hos virksomheden.

Virksomheden skal i den forbindelse foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere, og skal til enhver tid kunne dokumentere, hvad de har foretaget sig, samt hvilken identifikation de har foretaget af de reelle ejere.

Ud over at virksomhederne skal indhente oplysninger, herunder identitetsoplysninger på de reelle ejere, skal de også kende de reelle ejeres rettigheder. Det medfører, at selskabet skal have kendskab til art og omfang af den reelle ejers rettigheder, herunder oplysninger om den enkelte persons konkrete ejerbesiddelse, og om der er tale om direkte ejerskab, eller indirekte ejerskab via andre selskaber, virksomheder eller lignende, samt om der eventuelt er tale om opdeling af stemmerettigheder i form af aktieklasser eller lignende. Det skal desuden være oplyst, om der er tale om ejerskab via pantsætning, aftale eller på anden måde, herunder hvem der er berettiget til at udøve stemmerettigheder på ejerens vegne.

Hvis virksomhederne ikke overholder forpligtelsen til at identificere og registrere deres reelle ejere, er der i Selskabsloven indført hjemmel til bødestraf for virksomheden og/eller ledelsen.

Derudover har revisor pligt til at fremhæve forholdet (supplerende oplysninger) i årsrapporten, hvis ikke forpligtelserne er overholdt.

DAHL Advokatfirma bistår jer gerne med at overholde disse forpligtelser, herunder at identificere og registrere jeres reelle ejere.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information