Nyheder

Hvornår i udbudsprocessen har en tilbudsgiver afgivet sit endelige tilbud?

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. september 2022 slået fast, at ordregiver ikke er forpligtet til at meddele tilbudsgiverne, hvornår i udbudsprocessen et tilbud er det endelige tilbud, forudsat at det er tilkendegivet i udbudsmaterialet. Kendelsen er en blåstempling af eksisterende praksis. Få indblik i sagen og gældende retsstilling her.

Resumé af sagen

Sagen (”Safety Solutions Denmark A/S mod Rigspolitiet af 29. september 2022”) vedrører et udbud med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet om en rammeaftale om levering af løsning til automatisk nummerpladegodkendelse.

Ved udløbet af ansøgningsfristen havde ordregiver modtaget 11 ansøgninger. Fem ansøgere blev prækvalificeret til at afgive tilbud. Rigspolitiet gennemførte to forhandlingsrunder, hvorefter tilbudsgiverne blev opfordret til at afgive et revideret indledende tilbud. Efter modtagelsen af indledende tilbud nr. 3 besluttede Rigspolitiet imidlertid at afslutte forhandlingsfasen og tildele kontrakten til den eksisterende leverandør. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

Safety Solutions Denmark - som tilsyneladende var blevet overrasket over ordregivers ”pludselige” beslutning om tildeling - gjorde bl.a. gældende, at Rigspolitiet havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Årsagen var, at de havde tildelt rammeaftalen på baggrund af det tredje indledende tilbud uden først eksplicit at gøre tilbudsgiverne opmærksomme på, at det tredje tilbud skulle betragtes som det endelige tilbud.  

Af udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne fremgik: ”Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ordregiver forbeholder sig ret til at betragte det indledende tilbud som et endeligt tilbud samt at afslutte udbudsforretningen og tildele kontrakten på grundlag af det første tilbud, dvs. uden forudgående forhandlinger”. I udbudsbetingelserne var desuden anført: ”Følgende gælder såvel indledende tilbud samt efterfølgende tilbud (…)”.

Klagenævnets afgørelse

Klagenævnet for Udbud vurderede, at såvel udbudsbekendtgørelsen som udbudsbetingelserne ikke efterlod nogen tvivl om, at tildeling kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt under udbudsprocessen, sådan som det også er sædvanlig praksis. Rigspolitiet havde således ikke handlet i strid med udbudsreglerne ved at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud nr. 3, selvom de dermed ikke havde givet tilbudsgiverne mulighed for at afgive et BAFO (”best and final offer”).

DAHLs bemærkninger til kendelsen

Kendelsen er udtryk for Klagenævnets blåstempling af, at ved udbudsformen udbud med forhandling, kan ordregiver – i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet – vælge ikke at gennemføre alle (eller nogen) af forhandlingsrunderne. Ordregiver er således ikke forpligtet til på forhånd eksplicit at give tilbudsgiverne meddelelse om, hvornår et tilbud bliver betragtet som det endelige tilbud, hvis ordregiver har forbeholdt sig retten til at tildele på grundlag af et afgivet tilbud. Tilbudsgiver må således i en sådan situation forvente, at et tilbud kan komme til at udgøre det endelige tilbud.   

Kendelsen vedrører et udbud med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Det rejser spørgsmålet, om en lignede retsstilling gør sig gældende for udbud med forhandling gennemført efter udbudslovens bestemmelser? Uanset rækkevidden af kendelsen er det vigtigt, at ordregiver tænker sig om ved formuleringen af udbudsbetingelserne og beskrivelsen af forhandlingsproceduren. Det er tilsvarende vigtigt for tilbudsgivere, at de er opmærksomme på, hvordan ordregiver har beskrevet forhandlingsproceduren for udbuddet.  

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne