Nyheder

Krav om aldersgrænse i fagforeninger er diskriminerende

Den 2. juni 2022 fastslog EU-Domstolen, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en fagforening havde vedtægter, som indeholdt en aldersgrænse på 60 år for en politisk valgt formands mulighed for at stille op til valg. Denne dom vil få betydning for både private og offentlige virksomheders regler.

Dommen er meget principiel, idet EU-Domstolen ved sin afgørelse har udvidet forskelsbehandlingslovens dækningsområde fra kun at gælde for lønmodtagere til nu at gælde enhver erhvervsmæssig aktivitet, som udgør en levevej. Det betyder, at forskelsbehandlingslovens regler om f.eks. aldersdiskrimination og handicap fremadrettet kan påberåbes af alle, der bestrider et hverv, som udgør deres levevej, herunder også direktører, bestyrelsesmedlemmer og formænd.

Kort om sagen

Sagen handlede om, hvorvidt en politisk valgt formand i HK var omfattet af beskæftigelsesdirektivet og dermed også forbuddet mod aldersdiskrimination i forskelsbehandlingsloven. HK havde en aldersgrænse i deres vedtægter, som fastslog, at en formand og næstformand ikke kunne stille op til valg, hvis de var fyldt 60 år. I den pågældende sag var formanden fyldt 63 år og kunne derfor ikke genopstille som formand, hvilket medførte, at hun måtte forlade sin formandspost.

Formanden indledte herefter en sag for Ligebehandlingsnævnet, hvor nævnet fastslog, at formanden var omfattet af beskæftigelsesdirektivet og derved beskyttet mod aldersdiskrimination. Til trods herfor overholdt HK ikke Ligebehandlingsnævnets afgørelse, hvilket medførte, at Ligebehandlingsnævnet indledte en retssag mod HK. Idet sagen var af principiel karakter, anmodede Østre Landsret under retssagen EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i sagen.

EU-Domstolens afgørelse

I sagen udtalte EU-Domstolen, at det ikke havde været EU's hensigt at begrænse anvendelsesområdet af beskæftigelsesdirektivet til kun at gælde for arbejdstagere. I forlængelse heraf fastslog EU-Domstolen, at beskæftigelsesdirektivet omfatter begreberne ”lønnet beskæftigelse”, ”udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed” og ”erhvervsmæssig beskæftigelse”. Det blev i den forbindelse anført, at begreberne skal forstås i bred forstand. Derudover fandt EU-Domstolen, at beskæftigelsesdirektivet finder anvendelse både i den offentlige og den private sektor uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet.

EU-Domstolen fastslog, at det afgørende kriterie for at være omfattet af beskæftigelsesdirektivet er, om det pågældende hverv udgør en levevej for den pågældende person.   

Det var derfor ikke afgørende, at hvervet var en politisk stilling og opnået ved valg.

EU-Domstolen konkluderede, at vedtægter om en aldersgrænse for at kunne vælges til hvervet som formand for en fagforening udgjorde aldersdiskrimination i strid med beskæftigelsesdirektivet.

DAHL bemærker

Det står efter dommen klart, at beskæftigelsesdirektivet og dermed forskelsbehandlingsloven har et bredt anvendelsesområde. Direktivet er således ikke begrænset til arbejdstagere, men omfatter enhver erhvervsmæssig aktivitet, hvor det pågældende hverv udgør en levevej for den pågældende person. Det betyder, at forskelsbehandlingslovens regler om f.eks. aldersdiskrimination og handicap fremadrettet kan påberåbes af eksempelvis direktører, bestyrelsesmedlemmer og formænd, hvis deres hverv udgør deres levevej.

Den nærmere definition af begrebet ”levevej” er endnu ikke endeligt fastslået.

Med udtalelsen fra EU-Domstolen omkring det brede anvendelsesområde både i den offentlige og den private sektor vil dommen få betydning for såvel private virksomheder som offentlige virksomheders regler.  

Kontakt os

Har du spørgsmål til afgørelsen eller det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne