Nyheder

Skal der betales moms af gavekort, som ikke indløses?

En ny afgørelse fra Landsskatteretten behandler spørgsmålet, om der skal pålægges moms af indtægterne fra ikke-indløste gavekort. Læs med her og bliv klogere på reglerne om momspligten på gavekort, samt hvordan man sondrer mellem gavekort til ét eller flere formål.

Momspligten af udstedte gavekort (vouchers) har tidligere været genstand for ændringer. Folketinget vedtog nye regler for den momsmæssige behandling af gavekort, som trådte i kraft den 1. juli 2019. Tidligere indtrådte momspligten altid først på det tidspunkt, hvor gavekortet blev indløst, hvilket medførte, at der normalt ikke blev betalt moms af de mange gavekort, der aldrig blev indløst. Efter regelændringen kan der dog allerede indtræde momspligt på det tidspunkt, hvor gavekortet udstedes.

I momsmæssig henseende sondrer man mellem gavekort udstedt til ét formål og til flere formål.

Med et gavekort til ét formål forstås, at man med gavekortet udelukkende kan erhverve momspligtige varer eller ydelser. Her vil momspligten allerede indtræde ved gavekortets udstedelse. For at gavekortet kan anses for et gavekort til ét formål, skal det også udelukkende kunne indløses i Danmark.

Med et gavekort til flere formål skal forstås, at gavekortet er udstedt til erhvervelsen af både momspligtige og momsfritagne varer eller ydelser. Her vil momspligten først indtræde ved indløsningen af gavekortet, da man ikke ved gavekortets udstedelse ved, om gavekortet vil blive benyttet til momspligtige eller momsfritagne varer eller ydelser.  

I SKM2022.401.LSR var det op til Landsskatteretten at afgøre, om der var en momspligt på indtægter fra ikke-indløste gavekort til flere formål. Det afgørende for, om indtægten fra de ikke-indløste gavekort skal pålægges moms var, hvorvidt der er tale om levering mod vederlag, når et gavekort ikke indløses.

Sagens faktiske forhold

Klager var et selskab, som havde til formål at udbyde oplevelser via oplevelsesgavekort, der kunne indløses hos klagers samarbejdspartnere. Oplevelsesgavekortene havde en gyldighedsperiode på tre år, og der blev først afregnet moms i forbindelse med, at gavekortene blev indløst.

Klager udbød gavekort gennem fysiske butikker og klagers hjemmeside. Forbrugerne havde selv mulighed for at vælge om gavekortet var til en specifik oplevelse (et formål) eller et åbent gavekort (flere formål), hvor der kunne vælges mellem alle oplevelserne på klagers hjemmeside.

Klagers primære indtægtskilder bestod af formidlingsprovision og markedsføringsbidrag fra klagers samarbejdspartnere, samt indtægter fra gavekort, som ikke blev indløst. Cirka 35 % af de solgte gavekort blev ikke indløst.

Skattestyrelsen forhøjede klagers momstilsvar i et kvartal med 314.124 kr. Forhøjelsen blev begrundet med, at Skattestyrelsen anså de ikke-indløste gavekort som en integreret del af virksomhedens koncept, og at indtægterne fra ikke-indløste gavekort, skulle anses som en del af samarbejdspartnernes betaling for momspligtig formidling, facilitering og markedsføring i forbindelse med salg af gavekort. Skattestyrelsen mente derfor, at der forelå den fornødne sammenhæng mellem vederlaget – de ikke-indløste gavekort - og leveringen af en ydelse – formidling, facilitering og markedsføring af samarbejdspartnerne - samt et klart retsforhold mellem klager og samarbejdspartnerne.

Landsskatterettens afgørelse

Klager gjorde i sagen for Landsskatteretten gældende, at indtægterne fra de ikke-indløste gavekort skulle anses for at være et vederlag, der ikke havde en direkte sammenhæng med de leverede ydelser – markedsføring af samarbejdspartnerne - hvorfor indtægterne fra de ikke-indløste gavekort skulle falde uden for momslovens anvendelsesområde.

Landsskatterettens afgørelse blev afsagt med dissens.

Flertallet begrundede deres afgørelse med, at der allerede var tale om levering af en vare eller ydelse mod vederlag, når selskabets kunder købte gavekortet til flere formål. Flertallet lagde vægt på, at klager allerede havde foretaget en levering af et gavekort, som kunderne havde betalt et fastsat vederlag for. Flertallet lagde alene vægt på forholdet mellem klager og forbrugeren og fastslog, at der i dette retsforhold forelå levering mod vederlag.

Det havde for flertallet ikke betydning, at gavekortene ikke blev indløst.

Da klagers kunder i langt overvejende grad indløste gavekort til momspligtige varer og ydelser, mente flertallet, at klagerens afgiftstilsvar skulle forhøjes med det fulde beløb af samtlige gavekort til flere formål, der ikke var blevet indløst – uagtet at gavekortene også kunne have været anvendt til momsfritagne varer og ydelser.

Mindretallet vurderede momspligten – modsat flertallet i Landsskatteretten – ud fra forholdet mellem klager og samarbejdspartnere, og kunne på den baggrund konstatere, at der ikke forelå levering mod vederlag, hvorfor indtægterne fra de ikke-indløste gavekort ikke skulle pålægges moms.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne