Nyheder

USA og persondata: Vi har aldrig været tættere på (denne gang)

Det har længe været en udfordring at sende persondata til USA - på lovlig vis. Den 7. oktober 2022 tog USA det første skridt til at ændre dette med en ny Executive Order. Nu har EU-Kommissionen taget det næste skridt med et udkast til et nyt overførelsesgrundlag. Så måske vi er der snart, igen, for en stund? Vores specialister kommenterer på sagen.

Hvad er problemet?

Persondata må alene behandles inden for EU/EØS – i hvert fald i praksis. Det har været realiteten siden Schrems II-afgørelsen i 2020. Behandling af persondata uden for EU/EØS har siden da reelt været en mere teoretisk end en praktisk mulighed. Det har diverse myndigheder gjort klart siden 2020.

Det er særligt cloud-tjenester, som er hårdt ramte. De fleste af disse har på den ene eller anden måde forbindelse til USA, f.eks. ved brug af underlæggende infrastruktur. 

Har EU så løst problemet nu?

Ikke helt. Men en løsning nærmer sig.

Siden USA, den 7. oktober 2022, udstedte dekretet ”Executive Order On Enhancing Safeguards For United States Signals Intelligence Activities”, har bolden ligget hos EU. Med dekretet kunne EU-Kommissionen vurdere, om der dermed var skabt tilstrækkelig sikkerhed for EU-borgeres behandling af personoplysninger i USA.

Det har EU-Kommissionen nu vurderet. Og det mener de, at der er. Det fremgår af EU-Kommissionens udkast til ”Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework”, som blev offentliggjort den 13. december 2022.

Men selv med denne vurdering er vi der ikke helt endnu. 

Hvad er processen herfra?

EU-Kommissionens vurdering er et væsentligt første skridt. Dermed har EU-Kommissionen reelt blåstemplet overførelse af persondata til USA - og dermed tilstrækkeligheden af tiltagene indeholdt i dekretet fra 7. oktober 2022.

Det er dog kun første skridt i EU-systemet.

Vurderingen er nu sendt i høring hos Det Europæiske Databeskyttelsesråd (også kendt som EDPB). Der er alene tale om en høring, da EDPB hverken kan godkende eller afvise vurderingen. Tilsvarende gælder for EU-parlamentet, der også har ret til at kommentere, men altså ikke godkende eller afvise vurderingen.

Begge organers behandling forventes dog at få indflydelse på den egentlige godkendelse fra medlemsstaterne. Det er derfor ikke usandsynligt, at der kan blive en proces med flere udkast.

Til sidst godkender EU-Kommissionen endeligt vurderingen. Først derefter får den virkning.

Den samlede godkendelsesproces i EU forventes at være afsluttet ca. april-maj 2023. 

Hvorfor skulle vurderingen ikke blive godkendt?

EU-Kommissionens holdning er klar med udkastet til vurdering; det er sikkert nok at sende persondata til USA under den nye ordning.

Der er dog allerede udtrykt en del negative meninger om den nye ordning. Disse kommer bl.a. fra Max Schrems’ organisation ”None Of Your Business” og går på, at ordningen ikke giver en reel beskyttelse, at den nye adgang til domstolsprøvelse i USA ikke er reel, at det er for nemt at blive en del af ordningen osv.

Spørgsmålet er, om det er nok til at få vendt stemningen i EU. En negativ udtalelse fra EDPB forventes at ville bære en vis vægt.

Spørgsmålet er, om det vil være nok over for den store hindring for global samhandel - som den nuværende situation er. Vinder idealismen eller realpolitikken?   

Er vi så endelig i mål?

Måske. For en stund. Hvis vurderingen ender med at blive godkendt som forventet.

Denne ordning er dog tredje forsøg på at skabe en ordning for udveksling af persondata med USA. Først var der Safe Harbour. Den blev underkendt. Så kom Privacy Shield. Den blev også underkendt. Begge gange initieret af Max Schrems.

Den nye ordning vil derfor næsten med sikkerhed også blive udfordret af Max Schems ved EU-Domstolen. Om den holder, må tiden vise.

Fra EU-Kommissionen godkender den nye ordning, og indtil EU-Domstolen (eller EU-Kommissionen selv) måtte underkende den, vil den dog kunne anvendes.

Der bliver derfor forhåbentligt en mere normaliseret tilstand ift. dataudveksling med USA i nogle år som minimum.

Det er dog vigtigt at huske på, at ordningen kun vedrører dataoverførsler til USA. Det er desværre fortsat besværligt at sende persondata ud af EU til at andre usikre tredjelande – i hvert fald på lovlig vis.

Dertil er overførslen (fortsat) kun lovlig til de organisationer i USA, som tilmelder sig den nye ordning. Dataeksportøren i Danmark skal altså sikre, at dataimportøren i USA er tilmeldt. Ellers er der ikke dokumentation for, at dataimportøren beskytter de modtagende personoplysninger tilstrækkeligt. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til din virksomheds overførsel af personoplysninger til USA eller til persondata generelt, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne