Nyheder

Autoværksted havde ikke ret til vederlagsfri parkering

Et autoværksted havde ikke ret til vederlagsfri parkering på et areal, som ikke var omfattet af lejeaftalen – på trods af, at det var brugt til driften af autoværkstedet siden 1980’erne. Det afgjorde Retten i Kolding med en dom af 26. september 2022. Vi giver her et indblik i sagen og dét, der afgjorde den.

Sagen omhandlede en erhvervslejer, der siden 1983 havde drevet autoværksted på samme erhvervslejemål og havde anvendt udenomsarealerne i området til parkering for autoværkstedets ansatte, kundebiler og virksomhedens kunder.

I 2013 blev arealområderne reguleret som tretimers-parkering, men autoværkstedet fik udleveret 18 stk. permanente parkeringstilladelser, samt dagskort til autoværkstedets medarbejdere og kundebiler.

I 2016 overtog en ny udlejer erhvervslejemålet og indgik herefter ny lejeaftale med autoværkstedet. Af lejeaftalen fremgik, at parkering på arealerne kun måtte ske efter udlejers anvisninger.

Udlejer varslede i 2020 betaling ved brug af arealerne, som autoværkstedet anvendte som led i dets erhvervsvirksomhed. Desuden blev parkeringstilladelser og dagskort, som tidligere blev udleveret til autoværkstedet i 2013, inddraget, men lejer modtog dog 3 parkeringstilladelser til området. Autoværkstedet modsatte sig dette ved mail af 11. december 2020 og gjorde gældende at have krav på vederlagsfri benyttelse af parkeringspladserne omkring lejemålet.

Rettens afgørelse

Retten indleder i sin begrundelse med at gengive præmissen i U 2014.3499 H, hvor Højesteret bemærkede, at en lejers brugsret som udgangspunkt kun omfatter de lokaler og de fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med udlejer, og at det må kræve særlige holdepunkter, hvis lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet.

Lejekontrakten i nærværende sag angik alene brugsretten til bygningen, og det fremgik ikke af omstændighederne, at autoværkstedet havde en eksklusiv brugsret til parkeringsarealerne, hvorfor der krævedes særlige holdepunkter for at opretholde den vederlagsfrie ret til parkering.

Retten lagde bl.a. til grund, at der mellem parterne var enighed om, at der ikke var indgået mundtlige aftaler mellem udlejer og lejer om vederlagsfri parkering, og fandt at lejer ikke havde nogen ret til vederlagsfri parkering på fællesarealet. Det var derfor berettiget, at udlejer havde indgået betalingsparkering.

Bemærkninger fra DAHL

Udlejer var repræsenteret af DAHL.

Dommen er interessant, da det er vanskeligt at drive et autoværksted uden mulighed for parkering for ansatte og kunder. Indførelsen af betalingsparkering i 2020 medførte i sagens natur øgede driftsomkostninger, som lejer ikke havde haft siden 1980’erne.

Byretten henholder sig til aftalens ordlyd; der var herefter ikke mulighed for at udstrække brugsretten til også at gælde andre områder, uanset at autoværkstedet havde benyttet disse i mange år. Retten fandt – i overensstemmelse med præmisserne i U 2014.3499 H - brugsretten til vederlagsfri parkering kun gjaldt indtil videre. Dette indebar, at udlejer kunne ændre vilkårene fremadrettet til enhver tid. En udlejer, der i første omgang tillader lejer en brugsret til parkeringsareal, giver ikke herved lejer et retskrav til vederlagsfri parkering, som ikke senere kan fratages lejer.

Sagen er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at få rettigheder skrevet ind i kontrakten.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne