Nyheder

Nye regler pr. 1. januar 2023: Ordregivers skøn ved håndtering af udelukkelsesgrunde

I en delkendelse fra oktober 2022 fandt Klagenævnet for Udbud, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte ordregivers vurdering af, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret ”self-cleaning”. Sagen, som vi dykker ned i her, giver anledning til at minde om den nye retsstilling, der snart træder i kraft.

Klagenævnet for Udbud kom i delkendelse af 27. oktober 2022 frem til, at ordregiver havde været berettiget til at udelukke en ellers prækvalificeret virksomhed fra videre deltagelse i udbudsprocessen. Efter meddelelse om prækvalifikation blev ordregiver opmærksom på, at der var en risiko for, at virksomheden kunne være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, idet en anden kommune tidligere havde ophævet en kontrakt med den pågældende virksomhed på grund af væsentlig misligholdelse.

Resumé af sagen

Sagen (”KN Rengøring v/Henrik Krogstrup Nielsen mod Frederiksberg Kommune”) vedrører et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II om udførelse af rengøringsydelser.

Frederiksberg Kommune havde tilvalgt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, hvorefter ansøger vil blive udelukket fra udbudsproceduren, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren tidligere har væsentligt misligholdt en offentlig kontrakt.

Frederiksberg Kommune havde prækvalificeret KN Rengøring, men nåede efterfølgende frem til, at KN Rengøring var omfattet af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. Dette var begrundet i, at Herlev Kommune i 2021 havde ophævet en kontrakt med KN Rengøring som følge af væsentlig misligholdelse forårsaget af mangler ved den udførte rengøring. Herlev Kommune havde på baggrund heraf fremsat et erstatningskrav over for KN Rengøring på omkring 7 mio. kr.

Frederiksberg Kommune fulgte proceduren i udbudslovens § 138 og opfordrede KN Rengøring til at dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens regler om ”self-cleaning”. KN Rengøring, som ellers gjorde gældende, at de hverken ved dom eller administrativ afgørelse var blevet pålagt at betale erstatning til Herlev Kommune, erklærede over for Frederiksberg Kommune, at man ville betale erstatningen, hvis Voldgiftsretten i forbindelse med behandlingen af en eventuel sag måtte nå frem til, at ophævelsen var berettiget. KN Rengøring fremsendte desuden dokumentation for deres indførelse af forskellige foranstaltninger til kvalitetssikring, som KN Rengøring havde udarbejdet efter Herlev Kommunes ophævelse af kontrakten.

Imidlertid vurderede Frederiksberg Kommune, at KN Rengøring ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret ”self-cleaning” i henhold til udbudslovens § 138, stk. 4. Kommunen udelukkede herefter KN Rengøring fra udbudsprocessen, hvorefter KN Rengøring indgav en klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at de havde foretaget tilstrækkelig ”self-cleaning”.

Klagenævnets afgørelse

Klagenævnet for Udbud udtalte indledningsvist, at det ikke er et krav for at dokumentere udelukkelse i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en endelig dom eller en voldgiftskendelse. Erfaringer som kommunen selv, eller andre offentlige institutioner, har gjort sig, kan være tilstrækkelig begrundelse for udelukkelse. Klagenævnet kom herefter frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Frederiksberg Kommunes vurdering om, at Herlev Kommunes ophævelse af kontrakten med KN Rengøring efter Frederiksberg Kommunes skøn kunne kvalificeres som væsentligt misligholdelse. Klagenævnet for Udbud kom desuden frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at KN Rengøring for så vidt angik udbudslovens § 138, stk. 3, nr. 3, ikke havde foretaget tilstrækkelige foranstaltninger for at dokumentere deres pålidelighed.   

Bemærkninger til kendelsen

Kendelsen vedrører den situation, hvor en ordregiver udelukker en virksomhed med henvisning til væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt. Klagenævnet for Udbuds udtalelse om, at der ikke behøver at foreligge en dom eller voldgiftskendelse som belæg for dette, er ikke en nyhed. Derimod fastlægger kendelsen, at ordregiver skal foretage en selvstændig vurdering af, om virksomheden tidligere har misligholdt en offentlig kontrakt. Ordregiver har i den forbindelse, og i eventuelle efterfølgende vurderinger af virksomhedens bestræbelser på at foretage ”self-cleaning”, et relativt vidt skøn, som Klagenævnet for Udbud ikke umiddelbart prøver, hvis ellers rammerne for skønnet er på plads.

Kendelsen er interessant for både leverandører og ordregivere. Leverandører skal være påpasselige med at indgå forlig, hvis der måtte opstå tvister i forbindelse med udførelsen af en offentlig kontrakt, idet der herved kan være risiko for, at leverandører bliver omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, som ofte tilvælges af ordregiverne i forbindelse med udbud.

Kendelsen er desuden en god anledning til at minde ordregiverne om, at de per 1. januar 2023 er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende en aktørs pålidelighed, når ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund. Udtalelsen, som alene er vejledende, ændrer ikke umiddelbart ved retsstillingen efter ovenstående afgørelse fra Klagenævnet. Det bliver dog interessant at se, hvordan ordregiverne forholder sig til udtalelserne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt hvordan reglerne kommer til at fungere i praksis.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, lovændringen eller udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne