Nyheder

Nyt om fodboldjura: Hvordan slipper man af med associationen til FIFA, og må man leje Erling Haaland?

Den tyske supermarkedskæde REWE vil ikke associeres med FIFA længere – vi dykker ned den aktuelle sag om morality klausuler og tager også et blik på Ashton United’s anmodning om leje af spilleren Erling Haaland, for hvordan er det nu reglerne om spillerudlejning er? Vi opdaterer dig her på de vigtigste juridiske nyheder inden for fodboldens verden.

Engelsk non-league klub ville leje Erling Haaland – er det lovligt?

Den engelske 7 tier klub Ashton United anmodede i midten af november 2022 Manchester City om en 28 dages låneaftale af spilleren Erling Haaland. Ashton United ønskede at leje Erling Haaland i perioden, hvor VM i Qatar 2022 blev afviklet, da Erling Haaland ikke skulle deltage ved VM, og da Premier League alligevel holdt pause i perioden.

Ashton United’s manager Michael Clegg udtalte i pressemeddelelsen, i forbindelse med anmodningen, på klubbens egen hjemmeside:

“Det giver bare mening. City spiller ikke, og vi vil gerne hjælpe med at holde Erling i form, det giver mere mening, end at han spiller golf i seks uger. Vi tror han vil passe rigtig godt til os, og at vil passe rigtig godt til vores holds dynamik.” (oversat til dansk)

Nye FIFA-regler om udlejning af spillere

Låneanmodningen skal ses i lyset af de nye regler om udlejning af spillere, der trådte i kraft den 1. juli 2022. Reglerne er mere restriktive end tidligere og omfatter særligt to væsentlige begrænsninger:

  • Lejekontrakten skal mindst løbe i tiden mellem to registreringsvinduer (transfervinduer) og må maksimalt vare ét år.
  • Antallet af udlejede og lejede spillere må maksimalt være seks professionelle spillere pr. klub, dog maksimalt tre spillere fra samme klub.

Da de nye regler om lejekontraktens længde betyder, at lejekontrakten som minimum skal være mellem to transfervinduer, f.eks. den 1. september til den 1. februar ville lejen af Erling Haaland allerede af den grund ikke kunne lade sig gøre.  

De nye regler for antallet af udlejede spillere skal senest den 1. juli 2024 implementeres i de nationale forbund. Flere forbund benytter sig af en overgangsordning fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023, hvor det således er tilladt for klubberne at leje og udleje op til otte spillere, mens det året efter er syv spillere, inden reglen fuldt ud træder i kraft fra 2024.

Du kan læse mere om de nye udlejningsregler her.

Tysk supermarkedskæde vil ikke associeres med FIFA: Fokus på morality klausulers rækkevidde i sponsoraftaler

Efter trusler fra FIFA om sportslige sanktioner mod de nationer, der ønskede at bære One Love-anførerbindet under VM i Qatar 2022, valgte samtlige af de syv involverede nationer at droppe armbindet. Som følge heraf valgte supermarkedskæden REWE at opsige samarbejdet med det tyske fodboldforbund (DFB). Samarbejdet mellem supermarkedskæden og det tyske fodboldforbund havde varet i 14 år, og det er derfor bemærkelsesværdigt, at REWE har valgt at stoppe samarbejdet med DFB på baggrund af FIFA’s håndtering af deres egne regler. Det er jo ikke det Tyske landshold eller DFB, der er den direkte årsag til samarbejdets ophør. Spørgsmålet er, om den sædvanlige kontraktregulering med f.eks. morality klausuler, udgør det fornødne grundlag for at bringe samarbejdet til ophør.

Morality klausuler i sponsoraftaler

Med en fortsat øget offentlig bevågenhed på virksomheders brand, markedsføring og associerede partnere gennem digitale medier, indgår der ofte morality klausuler i sponsor- eller andre aftaler med offentlighed bevågenhed for at beskytte kontraktparternes image.

En morality klausul er et vilkår i en aftale, som forbyder eller begrænser parterne i at foretage visse handlinger, som parterne anser for umoralske og/eller uetiske. Sådanne handlinger kan defineres konkret eller generelt. For eksempel kan aftalen forbyde brug af doping, betting eller generelt, at en part eller flere parter skal handle i overensstemmelse med god moral og inden for lovens rammer. Hensigten med klausulen er at beskytte kontraktparternes image samt at give den krænkede part mulighed for kontraktuelle sanktioner, såfremt der foreligger en overtrædelse. Du kan læse mere om emnet, i en af vores tidligere artikler om morality klausuler her.

Den tyske supermarkedskædes administrerende direktør udtalte i pressemeddelelsen, at REWE har valgt at opsige aftalen med DFB på baggrund FIFA’s beslutninger om at forbyde One Love-armbindet: ”FIFA’s skandaløse holdning er fuldstændig uacceptabel for mig som administrerende direktør for en mangfoldig virksomhed og som fodboldfan.” (oversat til dansk)

Sagen adskiller sig fra andre sager, hvor en kontrakt er blevet bragt til ophør på baggrund af en kontraktparts opførsel i strid med morality klausulen. I denne sag er det FIFA (som vel bedst kan betegnes som DFBs kontraktpart eller i hvert fald en aktør i DFBs sfære), der har fået REWE til at opsige samarbejdet. Denne situation er ikke oplagt omfattet af sædvanlige morality klausuler, som giver en kontraktpart (typisk sponsor) adgang til at opsige kontrakten straks eller ophæve kontrakten med deraf følgende misligholdelsesbeføjelser. Det fremgår da heller ikke, om REWE har opsagt samarbejdet med det aftalte opsigelsesvarsel, eller om REWE har bragt samarbejdet til ophør øjeblikkeligt under henvisning til en morality klausul ud fra en betragtning om, at forholdet er skadeligt for REWE

DAHL bemærker

Perspektiverne af DFB og REWE-sagen er interessante, da sagen kan være et signal om, at værdien af professional fodbold – i hvert fald i Europa – er sat under pres. Den goodwill, som branchen i mange år har solet sig i, er muligvis udfordret pga. FIFA’s håndtering af egne regler og beslutninger. Juridisk bør sagen også give anledning til overvejelser om klubber, forbund mv. samt sponsorerne og partnerne fremover bør sikre sig en adgang til straks at bringe en aftale til ophør, hvis der foreligger omstændigheder, uden den anden parts skyld eller forhold i øvrigt, som parten ikke kan acceptere etisk, politisk eller moralsk. I den sammenhæng ses en stigende tendens til, at parterne tilføjer et ”Code of Conduct” som et supplement til deres morality klausul. En bestemmelse om ”Code of Conduct” øger klarheden for, hvornår en part således må gøre brug af sine rettigheder, samt hvilke forpligtelser der er gældende parterne imellem, hvad angår etik og god moral.

Kontakt os

Hos DAHL har vi nogle af landets førende specialister inden for sports- og fodboldjura. Hvis du ønsker at vide mere om transfer- og lejeaftaler, morality klausuler eller andre forhold inden for fodboldens verden, er du velkommen til at kontakte os. Vi yder løbende rådgivning til forskellige aktører inden for sportens verden, heriblandt fodboldklubber, fodboldspillere, e-sportshold og -klubber, trænere og agenter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne