Nyheder

NIS2-direktivet træder officielt i kraft

Den 27. december 2022 blev det endeligt vedtagne NIS2-direktiv offentliggjort i EU-tidende, og NIS2-direktivet træder i kraft 20 dage herefter. Med det nye direktiv vil særligt ledelsen i de omfattede virksomheder få en helt central rolle. Du kan herunder blive klogere på, hvordan NIS2-direktivet vil påvirke ledelsen.

Strenge krav til ledelsen

Ledelsen i de omfattede virksomheder bør være forberedte på, at man vil kunne blive mødt med betydelige sanktioner i tilfælde af manglende efterlevelse. Ledelsen vil formentlig opleve, at der med NIS2-direktivet fremadrettet stilles strenge krav til virksomhedens cybersikkerhed.

Det er samtidig endeligt fastlagt, at ledelsesmedlemmer på direktionsniveau kan blive frataget deres ledelsesmæssige beføjelser ved manglende efterlevelse. De kompetente myndigheder kan i tilfælde af virksomhedens manglende efterlevelse anmode relevante organer eller domstole om at forbyde en eller flere personer med ledelsesansvar at udøve ledelsesfunktioner.

Tilsvarende vil der kunne ske suspendering af certificeringer eller godkendelser vedrørende virksomhedens tjenester og aktiviteter.

Sanktionsmulighederne er betydelige og kan under visse omstændigheder påvirke ledelsens og virksomhedens eksistensgrundlag. Ledelsen bør af samme grund påbegynde implementeringen og forberedelsen af virksomhedens cybersikkerhed så tidligt så muligt.

Er du i tvivl om, hvilke konkrete krav, der forventes at blive stillet til din virksomhed – samt hvilke sektorer, der er berørt at NIS2-direktivet? Vi har samlet et overblik over forventede krav og sektorer i NIS2-direktivet i denne artikel.

Hvornår får reglerne virkning over de omfattede danske virksomheder?

Det følger af NIS2-direktivet, at medlemsstaterne skal vedtage de love og bestemmelser, der er nødvendige for at sikre implementering af NIS2-direktivet senest den 17. oktober 2024. Medlemsstaterne, herunder Danmark, skal derfor senest fra den 17. oktober 2024 have implementeret direktivet i dansk lovgivning og herefter fra den 18. oktober 2024 anvende og håndhæve de nævnte nationale bestemmelser og love.

NIS2-direktivet er et såkaldt sektorreguleret minimumsdirektiv. Det betyder i praksis, at de danske myndigheder har mulighed for at fastsætte egne sektorbestemte nationale regler ved at skærpe og udvide direktivets anvendelsesområde af hensyn til blandt andet tilsyns-, håndhævelses- og sanktionsmuligheder. Danmark kan dog ikke fastsætte nationale regler, som er i modstrid med NIS2-direktivet og/eller i øvrigt er utilstrækkelige til at opfylde direktivets krav.

Det lovgivningsmæssige råderum kan derfor få afgørende betydning for enkelte eller flere omfattede sektorer. Det er vores forventning, at NIS2-direktivet ikke vil være begrænset til en lovgivning, men at der i stedet vil ske en opdeling i reguleringen med flere bekendtgørelser eller love inden for NIS2-området, der tilsvarende vil blive håndteret af flere sektorspecifikke myndigheder.

Vil du læse mere om det nye NIS2-direktiv, kan du tilgå direktivet i sin fulde længde her.

Vil du holdes opdateret på nyheder om NIS2-direktivet?

I vores nye nyhedsserie om NIS2-direktivet vil vi løbende opdatere dig om, hvordan den danske lovgivningsproces og implementering af NIS2-direktivet udvikler sig. Artiklerne vil være målrettet ledelsen i virksomheder inden for de sektorer, der omfattes af NIS2-direktivet. Vil du sikre, at du får adgang til de kommende artikler om NIS2-direktivet, skal du tilmelde dig via denne formular

Har du spørgsmål til, hvordan du håndterer det nye NIS2-direktiv, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister Frans Skovholm, Arly Carlquist og Mads Gregersen for en uforpligtende drøftelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne