Nyheder

Leasing af biler – beskatningsgrundlaget af fri bil

Når man skal beskattes af fri bil, beskattes man af en procentdel af bilens værdi + de omkostninger, der er til grøn afgift m.m. Beskatningsgrundlaget af fri bil er under forandring og vil fra og med indkomståret 2024 udgøre 22,5 % af bilens værdi, dog mindst af 160.000 kr.

Er der tale om en ny bil, udgør beskatningsgrundlaget de første tre år bilens nyvognspris. Efter de tre år udgør beskatningsgrundlaget 75 % af nyvognsprisen. Erhverves der en bil, der er over tre år, udgør beskatningsgrundlaget bilens købesum.

Ny landsskatteretssag

Landsskatteretten har haft mulighed for at tage stilling til en særlig situation. I den pågældende sag var der tale om en person, der var ansat hos et selskab. Personen havde fri bil i et køretøj i lidt over tre år. Bilen var leaset, og efter udløbet af den tre års leasingkontrakt havde arbejdsgiverselskabet ret til at anvise bilen til en tredjemand, som kunne købe den til en scrapværdi på 260.000 kr. Bilen blev anvist til den ansattes eget selskab, hvor han nu ønskede at have fri bil.

Det var skattemyndighedernes vurdering, at den anvendte pris på 260.000 kr. ved overdragelsen ikke kunne bruges som grundlag for beskatning af fri bil fremover, selvom bilen var over tre år gammel. Skattemyndighederne skønnede, at den reelle pris for bilen var 510.000 kr. Samlet set var det derfor skattemyndighedernes vurdering, at man skulle beskattes af et beløb som fri bil med 510.000 kr.

Landsskatteretten stadfæstede denne afgørelse og fandt, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre 510.000 kr. i den ansattes eget selskab, selv om man kun havde givet 260.000 kr. Med andre ord korrigerede man egentlig de vilkår, der var i leasingaftalen.

Yderligere konsekvenser af afgørelsen?

Afgørelsen er reelt udtryk for, at de leasingydelser, der er betalt de første tre år på det leasede køretøj, har været for store, når scrapværdien efter de tre års forløb er for lav i forhold til handelsværdien. Det forhold, at leasingydelserne har været for store, kan principielt give anledning til en række yderligere udfordringer, som Landsskatterettens kendelse ikke tager stilling til.

For det første kan man rejse spørgsmål ved, om der overhovedet er fradrag for disse leasingydelser i selskabet i de tre år. Har man afholdt for store udgifter, der rent faktisk ikke er driftsudgifter med fradragsvirkning?

For det andet kan man rejse spørgsmål ved, om den ansatte egentlig ikke skulle beskattes af det beløb, han har betalt for lidt for bilen. Man kunne have anlagt den betragtning, at bilen er et gode, som den ansatte nu får mulighed for at råde over, og at man herved har ”tørret” arbejdsgiverselskabet af med 250.000 kr. Disse 250.000 kr. kunne man have beskattet hos den ansatte som yderligere løn. Udfordringen her er dog, at man jo næppe på forhånd ved, at den ansatte vil købe netop denne bil før leasingperiodens udløb.

Endelig for det tredje forudsætter denne korrektion, at man rent faktisk også hos den ansatte da vil have overført formuefordelen fra den ansatte til dennes selskab. Med andre ord vil der også her være risiko for, at selskabet, der køber bilen, bliver tilskudsbeskattet af det manglende beløb. En sådan tilskudsbeskatning findes i visse situationer, dog ikke i den konkrete situation.

Perspektivering

Der er ingen tvivl om, at den pågældende afgørelse kan give ”fantasi” til yderligere beskatningsformer hos forskellige retssubjekter. Det er ikke et ukendt fænomen, at man i leasingforhold har relativt store leasingydelser i opstartsfasen med den konsekvens, at scrapværdien af det leasede aktiv ikke er særlig stor, når leasingperioden er afsluttet. Om den pågældende afgørelse får konsekvenser i den retning, må tiden alene vise.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til afgørelsen eller beskatningsgrundlaget af fri bil, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne