Nyheder

Overholder din virksomhed det nye krav om udarbejdelse af bogføringsbeskrivelse?

Den 1. juli 2022 trådte den nye bogføringslov i kraft. Dette indebar en række ændringer, som de fleste virksomheder bør være opmærksomme på. En af disse ændringer er, at der nu er krav om, at der skal udarbejdes en skriftlig beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer. Men hvad indebærer dette krav egentlig? Vi giver dig svaret her.

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 den nye bogføringslov (Lov 2022-09-24 nr. 700), der den 1. juli 2022 erstattede den tidligere bogføringslov.

Dette indebar blandt andet, at de fleste virksomheder nu skal udarbejde en skriftlig beskrivelse af deres bogføringsprocedurer.

Konkret er der nu krav herom for virksomheder, der enten har pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabslovens regler, eller som i to indkomstår i træk har haft en omsætning på mere end 300.000 kr. Kravet omfatter med andre ord langt de fleste virksomheder, herunder de fleste aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Krav til bogføringsbeskrivelsen

Kravet om udarbejdelse af en bogføringsbeskrivelse er fastsat i bogføringslovens § 6. Denne fastslår, at den skriftlige beskrivelse som minimum skal indeholde:

  1. en beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner bliver registreret nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse, 
  2. en beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i fem år, fra det regnskabsår materialet vedrører, samt 
  3. en beskrivelse af, hvilke af virksomhedens medarbejdere (navn eller medarbejdertitel) der er ansvarlige for de to ovenstående procedurer.

De nærmere krav til, hvad beskrivelsen skal indeholde, afhænger af den konkrete virksomhed. Udarbejdelsen heraf skal nemlig ske under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. En større virksomhed vil således skulle udarbejde en mere omfangsrig beskrivelse end en mindre virksomhed.

Beskrivelsen skal dog som minimum udarbejdes på en måde, så en udefrakommende person med rimelig indsigt i regnskaber og bogføring (for eksempel en kurator) kan danne sig et overblik over, hvordan virksomhedens bogføring er tilrettelagt samt fremfinde virksomhedens regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal desuden altid være ajourført og stemme overens med de faktiske forhold i virksomheden.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, der indeholder de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til, hvortil der følger en vejledende tekst. For de fleste virksomheder vil det være tilstrækkeligt at udfylde skabelonen for at overholde bogføringslovens krav. Skabelonen kan hentes her.

Uanset om en virksomhed anvender Erhvervsstyrelsens skabelon eller udarbejder beskrivelsen på en anden måde, indgår den som en del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, og den skal derfor opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

Har en virksomhed ikke udarbejdet den lovpligtige beskrivelse, eller hvis den udarbejdede beskrivelse ikke lever op til bogføringslovens krav, kan virksomheden straffes med bøde. Herudover vil den manglende overholdelse af kravet for eksempel kunne tale for, at virksomhedens ledelse pålægges konkurskarantæne, hvis virksomheden senere erklæres konkurs.

Hos DAHL anbefaler vi derfor, at man, hvis dette ikke allerede er gjort, hurtigst muligt får udarbejdet en bogføringsbeskrivelse, der lever op til bogføringslovens krav.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ændringerne i den nye bogføringslov, herunder det nye krav om udarbejdelse af en bogføringsbeskrivelse, og betydningen heraf for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, der yder professionel rådgivning inden for området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne