Nyheder

Nyt om fodboldjura: FIFA’s nye regler for fodboldagenter er netop trådt i kraft – Hvad går de ud på?

Den 16. december 2022 vedtog FIFA’s beslutningsorgan ”the FIFA Council” de nye regler for fodboldagenter, og de nye regler er netop trådt i kraft den 9. januar 2023. De nye regler skal ifølge FIFA sikre kontraktmæssig stabilitet, beskytte integriteten af transfersystemet samt bidrage til øget finansiel gennemsigtighed. Reglerne er indgribende og medfører markante ændringer i forhold til det eksisterende agentmarked. DAHL giver her et kort overblik over de væsentligste ændringer.

Genindførsel af et obligatorisk licenssystem for agenter

FIFA’s nye agentregler genindfører et obligatorisk licenssystem under FIFA for fodboldagenter. Et lignende licenssystem blev afskaffet af FIFA i 2015. Med de nye regler tager FIFA igen en aktiv rolle i reguleringen af fodboldagentvirksomhed, herunder i forhold til uddannelse af fodboldagenter. Efter de nye agentregler skal fodboldagenter have en licens for at kunne udøve agentvirksomhed, og for at opnå denne licens skal agenten, foruden at opfylde nærmere bestemte ”adgangskrav”, bestå en eksamen hos FIFA.

I den sammenhæng gælder en slags overgangsbestemmelser for eksisterende fodboldagenter, hvorefter agenter, som allerede havde bestået eksamen inden afskaffelsen af det gamle licenssystem i 2015, ikke skal bestå eksamenen på ny, mens agenter, som var registeret som fodboldagent inden de nye reglers ikrafttræden, skal have bestået eksamenen senest den 1. oktober 2023.

De nye agentregler medfører desuden, at fodboldagenten, for efterfølgende at bevare sin licens til at udøve agentvirksomhed, årligt skal videreuddanne sig for at sikre opretholdelsen af et tilstrækkeligt vidensniveau. Denne videreuddannelse sker gennem FIFA’s nyetablerede ”Continuing Professional Development” uddannelsessystem.

Agenters multirepræsentation i en transfer

Det har indtil nu, under visse omstændigheder, været tilladt for agenter at repræsentere flere parter i én transfer. Muligheden for sådan multirepræsentation begrænses nu væsentligt.

Ifølge FIFA’s nye agentregler må en fodboldagent fremover alene som klart udgangspunkt kun repræsentere én part i forbindelse med en transfer. Hertil gælder kun en undtagelse, idet det fortsat vil være tilladt for en agent at repræsentere både spilleren og den købende klub i en transfer (tilladt dobbeltrepræsentation), såfremt bestemte krav opfyldes.

Begrænsningen i agenters multirepræsentation er indført for at beskytte integriteten og for at undgå oplagte interessekonflikter.

Nyt provisionsloft for agenter

FIFA’s nye agentregler indfører et provisionsloft for fodboldagenter, som således sætter en øvre grænse for, hvor meget fodboldagenter må tjene på en transfer. Provisionsloftet afhænger af spilleres årlige bruttoløn. Skemaet herunder illustrerer provisionsloftet:

Klient

Spillerens årlige bruttoløn under USD 200.000

Spillerens årlige bruttoløn over USD 200.000

Spilleren

5% af spillerens bruttoløn

3% af spillerens bruttoløn

Købende klub

5% af spillerens bruttoløn

3% af spillerens bruttoløn

Købende klub og spilleren (tilladt dobbeltrepræsentation)

10% af spillerens bruttoløn

6% af spillerens bruttoløn

Sælgende klub

10% af transferkompensationen

10% af transferkompensationen

Er spillerens årlige bruttoløn under USD 200.000, og repræsenterer fodboldagenten enten spilleren eller den købende klub, må agenten således efter de nye regler nu maksimalt modtage 5% af spillerens bruttoløn i provision. Repræsenterer agenten både spilleren samt den købende klub (tilladt dobbeltrepræsentation), må agenten maksimalt modtage 10% af spillerens bruttoløn i provision.

Såfremt spillerens årlige bruttoløn er over USD 200.000, må agentens provision efter de nye regler maksimalt udgøre 3% af spillerens bruttoløn, hvis agenten repræsenterer enten spilleren eller den købende klub, samt maksimalt 6% af spillerens bruttoløn, hvis agenten repræsenterer både spilleren og den købende klub (tilladt dobbeltrepræsentation).

Det lavere provisionsloft ved handler, hvor en spillers årlige bruttoløn er over USD 200.000, gælder alene for den del af bruttolønnen, der overstiger USD 200.000. En fodboldagent, som repræsenterer en spiller i en transfer, hvor spillerens årlige bruttoløn aftales til USD 300.000, er således berettiget til 5% af de første USD 200.000 samt 3% af de resterende USD 100.000 i provision.

Repræsenterer fodboldagenten den sælgende klub, er agenten efter de nye regler berettiget til maksimalt 10% af transferbeløbet, uanset størrelsen af spillerens bruttoløn.

Alle betalinger til fodboldagenten skal efter de nye regler desuden foretages gennem FIFA’s nyetablerede ”Clearing House”, hvortil også skal sendes en række dokumenter i relation til handlen. Dette er sket for at sikre transparens.

Fodboldagenter verden over samt organisationer, som repræsenterer disse, har længe udtrykt stor utilfredshed med det nye provisionsloft og i den forbindelse fastholdt, at loftet er i strid med EU’s konkurrencelovgivning. Spørgsmålet er ikke blevet endeligt afprøvet, men det kan ikke afvises at et eller flere sagsanlæg mod FIFA omkring det nye provisionsloft vil blive gennemført i løbet af den kommende tid. DAHL følger denne udvikling nøje.


DAHL bemærker:

De nye agentregler er indgribende for fodboldagenter. Men klubber og spillere skal også kende dem. Overtrædelse kan være forbundet med betydelige sanktioner. Det er derfor vigtigt, at aftaler som indgås efter de nye reglers ikrafttræden overholder de nye regler. Hos DAHL har vi specialiseret os i fodboldjura, herunder i fodboldagenters retsforhold.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi hører også gerne fra dig, hvis du vil deltage i et seminar om de nye regler. OBS. Seminaret henvender sig kun til professionelle aktører inden for branchen. Skriv til FBR@dahllaw.dk  

Du kan finde de nye agentregler her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne