Nyheder

Hvilken betydning får det nye arbejdsvilkårsdirektiv for dig som arbejdsgiver?

Fristen for implementeringen af EU-direktivet om arbejdsvilkår er udskudt næsten et år. Vi giver dig et overblik over, hvordan implementeringen vil påvirke dig som arbejdsgiver.

I juni 2019 vedtog EU et direktiv om arbejdsvilkår, som får betydning for gennemsigtighed og forudsigelighed i ansættelsesforhold. Fristen for implementeringen af direktivet var oprindeligt den 1. august 2022, men fristen blev udskudt af beskæftigelsesministeriet til den 1. januar 2023. Efterfølgende har ministeriet igen i september 2022 lagt op til endnu en fristforlængelse, så implementeringen udskydes til den 1. juli 2023.

Arbejdsvilkårsdirektivet

Arbejdsvilkårsdirektivet indeholder overordnet to former for rettigheder for lønmodtagere. Den ene form for rettigheder omhandler krav på oplysninger om vilkår i ansættelsesforholdet, f.eks. en beskrivelse af arbejdet. Den anden form for rettigheder omhandler forskellige vilkår ved selve ansættelsen, f.eks. maksimal varighed af prøvetid på seks måneder.

Lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lovforslaget, der implementerer arbejdsvilkårsdirektivet, forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Den gældende ansættelsesbevislov erstattes af lovforslaget som en ny hovedlov, der kan ses som en udvidelse eller udbygning.

Med lovforslaget lægges konkret op til en udvidelse af arbejdsgiveres oplysningspligt samt indførelsen af en række mindstekrav for lønmodtageres ansættelsesvilkår.

Oplysningspligten

Det foreslås i lovforslaget, at loven skal finde anvendelse på alle lønmodtagere med et ansættelsesforhold, hvor arbejdstiden udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en periode på fire følgende uger. Dette medfører en væsentlig udvidelse af den nugældende oplysningspligt, hvorefter arbejdsgivere alene forpligtes, hvis lønmodtagere har en arbejdstid, som udgør gennemsnitligt otte timer pr. uge.

Udvidelsen af oplysningspligten indebærer, at arbejdsgivere senest syv dage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, skriftligt skal give lønmodtagere oplysninger om de fleste væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Her er der ligeledes tale om en væsentlig udvidelse, idet arbejdsgivere efter de nugældende regler har en måned til at give besked om de væsentlige vilkår.

Også omfanget af de oplysninger, som skal gives i ansættelsesbeviset, udvides ved den nye lov, herunder blandt andet i forhold til oplysninger om sociale bidrag og udbetaling af løn i fraværsperioder.

Lønmodtageres ansættelsesvilkår

Lovforslaget indeholder desuden rettigheder for lønmodtagere, som ikke hidtil har været gældende i den ansættelsesretlige lovgivning. Formålet med bestemmelserne er blandt andet at tilvejebringe en større forudsigelighed i ansættelsesforhold. De enkelte rettigheder er af forskelligartet karakter, men fælles for dem er, at de måske især vil være til gavn for lønmodtagere, som har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Som et eksempel kan nævnes, at arbejdsgivere ikke må hindre lønmodtagere i at tage bibeskæftigelse, så længe beskæftigelsen ikke er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

DAHL bemærker

Grundlæggende sikrer implementeringen af direktivet, at arbejdsgivere skal iagttage en række minimumskrav. Det er blandt andet de forhold, som er nævnt ovenfor, hvorefter arbejdsgivere skal oplyse lønmodtagere skriftligt og hurtigere om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Det bemærkes også, at implementeringen får betydning for særligt arbejdsgiveres håndtering af ansættelsesbeviser, hvilket får den konsekvens, at gældende ansættelsesbeviser skal opdateres i overensstemmelse med implementeringen af ny lovgivning.

I forhold til allerede ansatte lønmodtagere skal arbejdsgivere alene udlevere eller supplere nye ansættelsesbeviser efter anmodning.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, eller har du behov for hjælp til udfærdigelse af nye ansættelsesbeviser, som er i overensstemmelse med den nye lov om ansættelsesbeviser, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne