Nyheder

Hvor mange kontanter må jeg tage imod?

Hvidvaskningslovens § 5 indeholder et forbud mod, at erhvervsdrivende tager imod kontante betalinger på 50.000,00 kr. eller derover. Lovens bestemmelse herom er vist nok noget overset, og en del erhvervsdrivende er nok ikke opmærksomme på, at overtrædelse af bestemmelsen er strafbar.

Bestemmelsen, som man plejer at kalde kontantforbuddet, blev i år 2013 ændret, således at grænsen for, hvor stort et kontantbeløb man må modtage, blev nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Samtidig blev forbuddet udvidet til at omfatte alle erhvervsdrivende, og dermed også tjenesteydelser, salg af fast ejendom mv.

Forbuddet gælder dermed alle erhvervsdrivende, som i øvrigt ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om f.eks. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner. Det betyder, at f.eks. pengeinstitutter, advokater og revisorer ikke er omfattet af kontantforbuddet, men sådanne virksomheder er så til gengæld omfattet af hvidvaskningslovens indberetningsregler.

Kontantforbuddet gælder altså for andre erhvervsdrivende. Det gælder f.eks. for bilforhandlere, radio- og TV-forretninger og andre detailhandlere og i det hele taget for alle erhvervsdrivende, undtagen dem der er omfattet af hvidvaskningsloven.

Forbuddet går ud på, at man ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Det sidste betyder, at man altså ikke kan komme udenom forbuddet ved at dele en betaling op i flere rater. Hvis det er én reel betaling, som man blot modtager ad flere omgange, gælder forbuddet altså stadig.

Forbuddet betyder dermed, at eksempelvis en bilforhandler, som sælger en bil for 75.000 kr. ikke lovligt kan modtage købesummen i kontanter. Forhandleren må i stedet bede kunden om at overføre beløbet ved en bankoverførsel, betale ved en dankorttransaktion eller lignende. Hvis den pågældende kunde ikke ønsker det, men insisterer på at betale kontant, må forhandleren afstå fra at gennemføre handlen. Dette er således ikke en misligholdelse fra forhandlerens side.

Kontantforbuddet er et af de instrumenter, som hvidvaskningsloven indeholder for at modvirke, at midler, der stammer fra kriminelle aktiviteter, ”vaskes hvide”.

Overtrædelse af forbuddet er strafbart. Efter hvidvaskningslovens § 37 straffes forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af kontantforbuddet med bøde og særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af kontantforbuddet kan straffes med fængsel indtil 6 måneder.

Både den virksomhed, der har modtaget betalingen, og ledelsen i den pågældende virksomhed, eller de personer i virksomheden, der har modtaget betalingen, kan straffes. Når der skal udmåles bødestraf, er bødeniveauet som udgangspunkt, at bøden udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog mindst 10.000 kr.

I en afgørelse fra 2009 blev en bilforhandler dømt for i fire tilfælde at have modtaget for store kontantbeløb i forbindelse med salg af biler og fik en bøde på 50.000 kr.

I en afgørelse fra år 2011 blev en radio- og TV-forhandler idømt en bøde på 150.000 kr. for at have modtaget for store beløb 14 gange over en periode på halvandet år. Bøden udgjorde her 150.000 kr., og direktøren i det selskab, som drev radio- og TV-forhandleren, fik personligt en bøde på 15.000 kr.

Det bør måske nævnes, at hvis den, der modtager sådanne kontante betalinger, direkte er bekendt med, at pengene stammer fra kriminelle forhold, så kan det efter omstændighederne komme på tale at straffe modtagelsen af pengene efter straffelovens regler om hæleri. Her er strafferammen betydeligt skrappere og vil ofte indebære en frihedsstraf.

Det gælder generelt, at lovgiverne og myndighederne hele tiden skærper opmærksomheden omkring hvidvaskproblematikkerne. Det gælder også i relation til kontantforbuddet, som kontrolmyndigheder og politi derfor tilegner stigende opmærksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne