Nyheder

Nyt lovforslag skal styrke myndighedernes mulighed for at inddrive gæld

Skatteministeriet vil udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld hos danske skatteydere. Dét viser et nyt lovforslag, som blev præsenteret af regeringen den 17. januar 2023. Forslaget forventes at ville få konsekvenser for yderligere ca. 113.000 skyldnere end i dag. Det er regeringens intention at få fremsat dette og en række andre lovforslag før vinterferien.

Ved Statsministerens tale i folketingssalen den 17. januar 2023 præsenterede regeringen en længere række lovforslag, som de forventer at fremsætte før vinterferien. En del af denne lovpakke er lovforslaget ”Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister.” Lovforslaget er fremsat som L 16 den 25. januar 2023, og da det er en genfremsættelse af L 10 fremsat den 5. oktober 2022, forventes det, at lovforslaget bliver vedtaget i sin helhed.

Hvis lovforslaget bliver stemt igennem, kommer det til at have væsentlig betydning for en lang række danske borgere og virksomheder, som skylder eller i fremtiden kommer til at skylde penge til det offentlige. De punkter i lovforslaget, som vil have størst betydning for den almindelige danske skatteyder, vil blive gennemgået i det følgende, og omhandler især yderligere lønindeholdelse og indførelsen af den nye ret og pligt-ordning.

Gældsstyrelsens mulighed for yderligere lønindeholdelse

Den nuværende retsstilling vedrørende lønindeholdelse er, at Gældsstyrelsen har mulighed for at inddrive gæld ved indeholdelse i en skyldners A-indkomst. Der er mulighed for at lave en lønindeholdelse med en procentsats på mellem 5-40 procent afhængigt af den årlige nettoindkomst, og der en række indkomster, som er undtaget for lønindeholdelse.

Lovforslaget lægger op til at hæve den maksimale indeholdelsesprocent til 60 procent fremfor 40 procent, og denne procentsats rammes ved en årlig nettoindkomst på henholdsvis 400.000 kr. og 440.000 kr. for personer uden og med forsørgerpligt. En yderligere ændring som lovforslaget vil medføre er, at det i højere grad vil være muligt at foretage lønindeholdelse for indkomster og hos skyldnere som tidligere har været friholdt for lønindeholdelsen.

Det vil derfor medføre en betydelig stigning i lønindeholdelsen, både i forhold til tidligere skyldnere og nye skyldnere. Hertil kommer, at tidligere afgørelser om lønindeholdelse som er truffet, før reglerne træder i kraft, kan tilbagekaldes, og der kan blive truffet nye afgørelser efter den nye sats i det omfang Gældsstyrelsen finder dette hensigtsmæssigt. Lovforslaget kan herved have stor betydning for skyldnere, ikke blot for nye skyldnere, som ikke tidligere har været omfattet af reglerne, men det kan også medføre en yderligere lønindeholdelse for skyldnere, som allerede er omfattet af reglerne. Der er dog mulighed for at gøre indsigelse samt klage over lønindeholdelsen.

Den nye ret og pligt-ordnings betydning

Der bliver i lovforslaget lagt op til indførelsen af en særlig eftergivelsesordning kaldet ”ret og pligt-ordningen”. Denne ordning har til formål at styrke eftergivelsen af gæld for skyldnere, som gør en indsats for at forbedre deres livssituation og økonomiske forhold, så disse skyldnere ikke bliver fastholdt i livslang gæld.

Ordningen indebærer, at skyldnere, som efter længevarig ledighed kommer i beskæftigelse eller under uddannelse, kan få delvist eftergivet deres gæld til det offentlige - bøde, tvangsbøde mv. er dog undtaget fra den gæld, der kan eftergives. Effekten af eftergivelsen vil medføre, at gælden til det offentlige eftergives med, hvad der svarer til 50 procent af den gæld, skyldner har til det offentlige. Der kan dog maksimalt eftergives 100.000 kr.

På baggrund af ordningen kan der ske eftergivelse på anmodning fra skyldneren, hvis denne opfylder følgende betingelser: (1) Skyldner skal have en gæld til det offentlige på minimum 50.000 kr., fratrukket gæld som ikke er omfattet af ordningen, f.eks. bøder, tvangsbøder mv., og (2) skyldneren skal indenfor de seneste 6 år have modtaget ledighedsydelse, f.eks. kontanthjælp, i mindst 30 måneder og efter ledigheden have været i beskæftigelse eller under uddannelse i mindst 24 måneder. Dokumentation på, at skyldneren opfylder betingelserne, skal indsendes sammen med anmodningen.

Det er hertil væsentligt at fremhæve, at Gældsstyrelsen ikke af egen drift vil igangsætte en eftergivelse på baggrund af ordningen, uagtet om denne bliver bekendt med, at skyldneren opfylder betingelserne. Det er derfor fuldstændig op til skyldner at anmode om eftergivelse i henhold til ordningen.

Kontakt os

Har du spørgsmål til regeringens lovforslag, eller kommer du til at blive berørt af dette f.eks. ved en ny afgørelse om lønindeholdelse, eller har du behov for bistand til anmodningen om gældseftergivelse efter ”ret og pligt-ordningen”, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager og sager om inddrivelse fra Gældsstyrelsen – herunder sager om modregning og lønindeholdelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne