Nyheder

SpotOn: Hvornår kan der ske ombytning af sagsøgte?

I denne udgave af SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret, der bekræfter en lempeligere praksis vedrørende ombytning af sagsøgte. Et afgørende moment synes at være, hvorvidt den nye part reelt har haft mulighed for at varetage sine interesser.

I en konkret sag, hvor Højesteret har afsagt kendelse den 10. november 2022, havde sagsøger ved anlæggelsen af en retssag via domstolenes sagsportal fejlagtigt angivet Dansk Almennyttigt Boligselskab som sagsøgte. Det korrekte navn for sagsøgte, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, fremgik imidlertid af den indleverede stævning, der dog ved en fejl indeholdt CVR-nummeret tilhørende Dansk Almennyttigt Boligselskab.

For Højesteret handlede sagen om, hvorvidt det kunne tillades uden samtykke at ændre betegnelsen for sagsøgte.

Hvad blev sagens afgørelse?

Højesteret fastslog indledningsvist, at Gladsaxe almennyttige Boligselskab på baggrund af sagens omstændigheder måtte have været klar over fra sagens anlæg, at sagen drejede sig om de entrepriseretlige uoverensstemmelser, der var opstået mellem Gladsaxe almennyttige Boligselskab og sagsøger.

Dette skyldtes særligt, at Dansk Almennyttigt Boligselskab og Gladsaxe almennyttige Boligselskab arbejdede administrativt sammen, og at Gladsaxe almennyttige Boligselskab samme dag, som sagen blev anlagt, modtog en kopi af stævningen.

Højesteret bemærkede herefter, at indtastningsfejlen i den konkrete sag ikke kunne antages at have haft betydning for Gladsaxe almennyttige Boligselskabs mulighed for at varetage sine interesser, og at der således uden samtykke kunne ske ændring af betegnelsen for sagsøgte.

I overensstemmelse med tidligere kendelser

Kendelsen er herved i overensstemmelse med nyere retspraksis, herunder navnlig U 2018.2828 H og U 2022.3836 H, hvor Højesteret tillige nåede frem til, at der skulle foretages en konkret vurdering af, om fejlen havde haft betydning for den nye parts mulighed for at varetage sine interesser under sagen. I begge sager kom Højesteret frem til, at der kunne ske ændring af betegnelsen for sagsøgte uden samtykke.  

Vestre Landsret var ellers i nærværende sag kommet frem til det modsatte resultat - dvs. at en ændring ville gå ud over, hvad der uden samtykke fra Gladsaxe almennyttige Boligselskab kunne afhjælpes i medfør af retsplejelovens § 349, stk. 2, jf. § 348. Det, at Landsretten kom frem til modsatte resultat end Højesteret, var ligeledes tilfældet i U 2022.3836 H.

De 3 sager synes umiddelbart at kunne tages som udtryk for en mere lempelig praksis end tidligere i forhold til muligheden for ombytning af sagsøgte. Afgørende i henhold til den nyeste retspraksis er således, om fejlen ud fra en konkret vurdering kan antages at have haft betydning for den nye parts mulighed for at kunne varetage sine interesser.

Hvis du har spørgsmål til problemstillingen om, i hvilket omfang der kan ske ombytning af sagsøgte, er du altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse af den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridiske karakter.

Vedrørende problemstillingen om muligheden for ombytning af sagsøgte ved indtastningsfejl og betydningen af korrekt anvendelse af domstolenes sagsportal henvises der til SpotOn: Ny kendelse om anvendelsen af domstolenes sagsportal og Kære kunne ikke afvises grundet manglende påstand i påstandsfeltet på sagsportalen.

SpotOn - Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotON” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotON udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs de seneste udgaver her og her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne