Nyheder

Bæredygtighed: Ny støttepulje målrettet SMV’er til dokumentation af CO2-aftryk

Der åbnes for en ny statslig pulje for rådgivning om CO2-dokumentation. Som SMV skal I derfor gøre jer klar til at ansøge, hvis I ønsker at modtage støtte fra CO2-puljen til dækning af omkostninger forbundet med at dokumentere virksomhedens CO2-aftryk. Læs mere om puljen her.

Det er relevant at sætte sig ind i, om jeres virksomhed kan søge puljen, da der kan være meget hjælp at hente. Selv virksomheder, der ikke bliver direkte omfattet af rapporteringsforpligtelsen om bæredygtighedsrapportering, bør forberede sig på en øget efterspørgsel efter oplysninger omkring virksomhedens klimaaftryk.

EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering trådte i kraft den 1. januar 2023. Direktivet pålægger en række virksomhedsklasser at rapportere på bæredygtighed inden for environment, social og governance (ESG). Mange SMV’er skal derfor allerede i 2023 forvente krav fra kunder og investorer om dokumentation for virksomhedens klimaaftryk. Det er derfor også centralt, at jeres virksomhed påbegynder dokumentationen af bl.a. CO2-aftryk.

De nye krav og området for bæredygtighedsrapportering vil imidlertid medføre øgede udgifter for virksomheder – særligt i den første årrække. Der er i denne forbindelse vedtaget en pulje i Finansloven 2022, som skal afhjælpe SMV’er med at imødekomme disse nye krav fra kunder og investorer.

Vi kan rådgive jeres virksomhed om udformning af dokumentation for jeres klimaaftryk; herunder om dataindsamling og kortlægning af fokusområder inden for environment, social og governance.

Ny CO2-pulje giver støtte til rådgivning om CO2-dokumentation

Der er fra 2022-2025 årligt afsat 4,7 mio. kr. til CO2-puljen, hvor små og mellemstore virksomheder kan ansøge om tilskud på op til 75.000 kr. svarende til halvdelen af jeres projektbudget. CO2-puljen yder tilskud til virksomheder med:

  • Op til 249 ansatte
  • Et dansk CVR-nummer
  • En årlig omsætning på maksimalt 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på maksimalt 43 mio. EUR.

Puljens primære formål er at støtte virksomheder, der vil arbejde med at reducere deres klimaaftryk, og som led heri har brug for at dokumentere deres klimapåvirkning. Tilskuddet vil sikre, at jeres virksomhed står stærkt, når I skal dokumentere virksomhedens klimapåvirkning. Tilskuddet omfatter omkostninger til blandt andet rådgivning relateret til kortlægning og beregning af CO2-aftryk fra virksomhed og/eller produkt med henblik på reduktion af klimapåvirkning. CO2-puljen har åbent for ansøgninger fra den 27. februar 2023 til den 26. marts 2023, og det er derfor vigtigt, at I forbereder jer på at ansøge allerede i dag. Der åbnes for ansøgninger igen i efteråret 2023.

Du kan læse mere om, hvad en ansøgning til CO2-puljen skal indeholde lige her.

Vær på forkant med bæredygtighed

Denne artikel er en del af vores serie 'Bæredygtighed', som belyser nogle af de områder og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den nye regulering af området for bæredygtighedsrapportering. Bæredygtighed er en stadigt vigtigere agenda, som i dag behandles i højere og højere grad for at imødegå bl.a. klimaforandringer.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye rapporteringskrav. Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye CSRD-krav, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne