Nyheder

Brug af delydelsesbestemmelsen i udbudsloven

Brug af delydelsesbestemmelsen i udbudsloven

I en ny sag slår Klagenævnet for Udbud fast – i modstrid med både lovbemærkninger til udbudsloven og konkurrencestyrelsen vejledning til udbudslovens § 8, stk. 2 (delydelsesbestemmelsen) - at det ikke er en betingelse for brug af delydelsesbestemmelsen, at det fra et udbudt projekts start, dvs. fra offentliggørelse af udbuddet, har været planlagt om og hvordan denne bestemmelsen skulle anvendes. Dvs. hvilke ydelser, der forventes anskaffet udenom den udbudte kontrakt.

Afgørelsen åbner således op for, at der kan ske tilkøb til en udbudt kontrakt efter indgåelse af kontrakten på eksempelvis komplekse it-kontrakter eller bygge- og anlægskontrakter. Købet skal blot kunne rumme indenfor en grænse på 20 % af kontraktværdien, dog maksimalt kr. 596.520 ved eksempelvis udbud af it-kontrakter og kr. 7.456.500 ved udbud af bygge- og anlægskontrakter.

Denne regel vil således kunne supplere udbudslovens regler om ændringer af kontrakter, herunder især udbudslovens § 180, hvorefter indgåede kontrakter kan ændres med op til 10 % for vare- og tjenesteydelseskontrakter, som eksempelvis it-kontrakter, og 15 % for bygge- og anlægskontrakter.

Begge bestemmelser giver således ordregivere et vist ”råderum” til justering og ændring af allerede indgåede kontrakter, som har været i udbud, og hvor der ofte vil være behov for justeringer og ændringer af den oprindeligt udbudte opgave eller ydelse.

Se hele kendelsen her 

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information