Nyheder

Nyt om fodboldjura: Opgør med selvregulering eller beskyttelse af faninteresser?

En ny uafhængig fodboldtilsynsmyndighed skal teste nye ejeres egnethed, sikre ansvarlig klubledelse, løse problemer om fordeling af pengestrømmene fra Premier League nedad i pyramiden og forhindre klubber i at tilslutte sig udbryderligaer. Men er dette et opgør med fodboldens grundlæggende princip om selvregulering, eller et det i virkeligheden en anerkendelse af, at fodboldklubber er samfundsvigtige kulturinstitutioner?

”Fodbold er ikke bare en sport. Det er en del af vores historie, vores arv og vores nationale livsstil, som bringer samfund i hele landet sammen hver uge.” Sådan begrunder den engelske regering sit statslige indgreb i fodboldverdens egen regulering af bl.a., hvem der fremover skal have lov til at eje og drive engelske fodboldklubber. Den engelske regering udgav den 23. februar 2023 et såkaldt White Paper (Hvidbog), hvoraf fremgår, at der i England vil komme egentlig parlamentarisk vedtaget lovgivning til sikring af den engelske fodboldkultur og traditioner.

Initiativet kommer på baggrund af en undersøgelse og rapport initieret af faninteressenter i England, som konkluderer, at der er behov for indgribende reformer. Der henvises bl.a. til, at engelske traditionsklubber gennem de seneste år er gået konkurs, primært pga. dårlig ledelse, og til etableringen af den blandt fans meget upopulære European Super League. Den engelske regering mener, at der er behov for en reform, og at der er behov for statslig indgriben for at gennemføre denne reform, idet det frie (fodbold-)marked ikke tager behørigt hensyn til klubbernes betydning for deres fans og lokalsamfund, og selvreguleringen i branchen har været utilstrækkelig.

Regeringen vil derfor indføre en ny uafhængig tilsynsmyndighed for engelske fodboldklubber.

Hvad er formålet med en fodbold tilsynsmyndighed?

Tilsynsmyndighedens primære strategiske formål er at sikre, at engelsk fodbold er ”sustainable” og modstandsdygtig til gavn for de fans og lokalsamfund, som fodboldklubberne udspringer af og til dagligt betjener. Tanken er, at fodboldtilsynsmyndigheden skal sikre:

 1. Klubbers sustainability (overlevelsesevne) - de enkelte klubbers økonomiske bæredygtighed.
 2. Strukturel stabilitet i fodboldpyramiden.
 3. Kulturarv - beskyttelse af fodboldklubbernes kulturarv, særligt i forhold til deres fans.

Hvilke opgaver og kompetencer har fodboldtilsynsmyndigheden?

Tilsynsmyndigheden skal administrere et licenssystem, hvor klubberne skal have en licens for at kunne fungere som professionelle fodboldklubber.

Tilsynsmyndighedens kompetencer vil kun ligge inden for licenssystemet og være nøje afgrænset og primært vedrøre finansielle og ledelsesmæssige forhold. Den vil ikke gribe ind i f.eks. spilleregler på banen eller billetpriser. De licensbetingelser, som klubberne skal opfylde, vil omhandle følgende fire hovedområder:

 1. Klubbens finansielle ressourcer. Klubben skal have tilstrækkelige finansielle og ikke-finansielle ressourcer og kontrolforanstaltninger til at imødekomme udgifter og forudsigelige risici.
 2. Om klubbens ejere er egnede. Personer i klubben, der udøver betydelig indflydelse på beslutningstagningen, skal være egnede, herunder til at drive fodboldklub. På nuværende tidspunkt er det uklart, om der vil være et menneskerettighedselement i testen af ejere og direktører, som Amnesty International har opfordret Premier League til at indføre i kølvandet på den saudiarabisk-ledede overtagelse af Newcastle, og senest i forhold til Qatars mulige køb af Manchester United.
 3. Passende varetagelse af fan-interesser. Klubben skal have regler for løbende at tage hensyn til deres fans’ interesser i forbindelse med vigtige beslutninger og spørgsmål vedrørende klubbens arv. Vi forstår, at dette skal ske via regler om regelmæssige møder med en repræsentativ gruppe af fans for at drøfte vigtige spørgsmål i klubben og andre spørgsmål af interesse for fansene (herunder klubbens arv). Tilsynsmyndigheden vil også kræve, at klubberne skal indhente dens godkendelse til ethvert salg eller flytning af klubbens stadion.
 4. Klubberne vil kun kunne deltage i konkurrencer, der er godkendt af tilsynsmyndigheden. Dette vil gøre det muligt for tilsynsmyndigheden at forhindre engelske klubber i at deltage i udbryderkonkurrencer, som ikke opfylder forud fastsatte kriterier, i samråd med FA og fans. Dette vil især sikre mod en fremtidig europæisk Super League-lignende udbryderliga.

Desuden vil tilsynsmyndigheden udarbejde et obligatorisk "kodeks for virksomhedsledelse i fodboldklubber".

Opsummering: Hvad betyder det nye fodboldtilsynsregime?

Kort fortalt betyder det nye fodboldtilsynsregime:

 1. Oprettelse af en uafhængig statsstyret tilsynsmyndighed, som er uafhængig af FIFA, UEFA og det nationale fodboldforbund, FA.
 2. Blokering af engelske klubber fra at deltage i udbryderkonkurrencer, f.eks. European Super League.
 3. Indførelse af en strengere ejer- og direktørtest for at beskytte klubber og fans.
 4. Større faninvolvering, så fans får mulighed for at forhindre ejere i at ændre klubbens navn, logo og klubfarver.
 5. En anden (og mere retfærdig?) fordeling af indtægterne fra Premier League nedad i den engelske fodboldpyramide, evt. via en anden fordeling af TV-indtægter og muligvis indførelsen af en særlig afgift på transferindtægter. 10% har været nævnt.

Hvidbogen er foreløbigt blevet modtaget relativt positivt af Premier League som har udtalt:

"Premier League erkender, at der er behov for ændringer i fodboldstyringen og fortsætter med at gennemføre en stærkere og mere uafhængig regulering. Vi sætter pris på regeringens forpligtelse til at beskytte Premier Leagues fortsatte succes. Det er afgørende, at reguleringen ikke skader det spil, som fans elsker at se på i verdens dybeste professionelle pyramide, eller dets evne til at tiltrække investeringer og øge interessen for vores spil.”

Se hele den engelske regerings hvidbog her.

DAHL bemærker

De foreslåede reformer er vidtgående og vil betyde et opgør med den nuværende struktur og regulering af fodboldbranchen. Denne har altid været selvreguleret og undergivet fodboldbranchens egen autonomi. Men med den engelske regerings vidtgående indgreb kan dette nu være slut. Det bliver interessant at se FIFAs og UEFAs reaktion og ikke mindst, om andre lande følger med. Indgrebet giver også anledning til overvejelser i forhold til EU-retten, hvilket selvsagt ikke har samme betydning i England efter Brexit.

Når dette også er relevant i Danmark, skyldes det, at vi også herhjemme har set lignende udfordringer med klubber, som er gået konkurs eller i sidste øjeblik er blevet reddet af nye ejere med tvivlsomme hensigter. Senest i sommeren 2022 blev indført nye regler for ejere og ledere af danske fodboldklubber, som skal bestå en fit and proper test for at kunne eje og/eller lede en dansk fodboldklub. Læs mere om testen og reglerne for ejerskifte her

Indholdet af hvidbogen er også interessant derved, at der nu foreligger en officiel og nærmest formel anerkendelse af hensynet til fan-interesser i forhold til deres klub. I den sammenhæng skal huskes på, at i modsætning til typiske forbrugere har fodboldfans dybe følelsesmæssige og sociale bånd til deres klub. Det betyder f.eks., at hvis deres klub ophører med at eksistere, vil de ikke skifte til en alternativ "leverandør" - deres efterspørgsel vil simpelthen forblive uopfyldt. En Brøndbyfan vil f.eks. ikke krydse Valby Bakke for at skifte til FC København, hvis det værste skulle ske med deres klub.

Kontakt os

Hos DAHL følger vi som altid den fodboldjuridiske og økonomiske udvikling tæt. Du er velkommen til at kontakte advokat Frederik Bruhn (fbr@dahllaw.dk), hvis du har brug for rådgivning inden for området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne