Nyheder

Nyt om fodboldjura: DBU fratager fodboldagent licensen. Hvilke egnethedskrav skal en fodboldagent opfylde?

En mangeårig dansk fodboldagent blev for nylig frataget sin ret til at virke som fodboldagent af DBU, efter at han blev idømt et år og tre måneders betinget fængsel og en bøde på 3. mio. kr. for skatteunddragelse. Agenten er nu blevet afregistreret i DBU’s register over fodboldagenter, da han ikke længere opfylder DBU’s egnethedskrav til agenter. DBU’s udelukkelse af agenten understreger, at registrerede fodboldagenter ikke kun ved registreringen, men også løbende skal opfylde DBU’s egnethedskrav for at opretholde sin registrering og dermed retten til at virke som fodboldagent.

Hvilke egnethedskrav skal fodboldagenter opfylde?

I Danmark findes reglerne om dette i DBU’s agentcirkulære, og FIFA har for nylig vedtaget helt nye agentregler, FIFA Football Agent Regulations (”FFAR”), som stiller nye og strengere krav til agenterne. Disse gælder også for danske fodboldagenter i internationale transaktioner.

DBU’s regler om registrering af fodboldagenter

Cirkulære nr. 117 fra DBU omhandler regler for fodboldagenters virke. Af cirkulærets pkt. 4.3 fremgår, at kun fysiske personer kan registreres som fodboldagent hos DBU, såfremt vedkommende er;

  1. myndig,
  2. har eller kan få udstedt en ren straffeattest samt
  3. efter DBU’s vurdering har et godt omdømme.

Desuden skal fodboldagenter i henhold til DBU’s fodboldagenterklæring erklære, at hverken de eller det selskab, hvori de udøver agentvirksomhed, vil deltage i eller på anden måde være involveret i væddemål, spil, lotterier, manipulation, tilsvarende uetisk adfærd og lignende i forbindelse med fodboldkampe.

En fodboldagent, som ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til cirkulæret, kan idømmes en eller flere disciplinære sanktioner fra DBU, herunder fratagelse (midlertidig eller permanent) af retten til at være registreret som fodboldagent. Ved afregistrering af agenten må klubber og spillere ikke entrere med den pågældende, og agenten mister således sit levebrød.

FIFA’s egnethedskrav i FFAR

Den 9. januar 2023 trådte de nye agentregler fra FIFA i kraft. I regelsættet genindføres et obligatorisk licenssystem for agenter, hvorefter agenter fra den 1. oktober 2023 skal have licens hos FIFA for at udøve agentvirksomhed af international karakter. Det er således fremover påkrævet, at en fodboldagent, som bistår i en transfer af en spiller fra f.eks. en dansk til en udenlandsk klub, har bestået den nye FIFA agenteksamen og har modtaget sin licens.

Det fremgår af FFAR, at fodboldagenten, både før indgivelsen af licensansøgningen hos FIFA samt efter sin licensering;

  1. ikke må være dømt for en forbrydelse,
  2. ikke må være suspenderet som agent i to år eller mere, og
  3. ikke må have kapitalinteresser i en klub, et akademi eller en liga.

Det samme gælder for agenters virksomhed eller selskab.

Derudover stilles krav om, at ansøgeren indtil 24 måneder før ansøgningen om licensering som fodboldagent ikke må have udøvet fodboldagentvirksomhed uden den dertil krævede licens. Indtil 5 år før ansøgningen om agentlicens indgives hos FIFA og så længe denne haves, må ansøgeren endvidere ikke være/blive erklæret personlig konkurs.

Hvis agenten ikke opfylder egnethedskravene efter opnåelsen af agentlicensen, suspenderer FIFA uden videre licensen midlertidigt, indtil agenten igen opfylder egnethedskravene. Dette kan prøves ved FIFA’s Disciplinary Committee til endelig afgørelse

Du kan læse mere om FIFA’s nye agentregler i vores artikel her.

DAHL bemærker

Den nye DBU-afgørelse er ret oplagt, da agenten hverken kunne opfylde kravet om en ren straffeattest eller godt omdømme. Afgørelsen er desuden på linje med de nye og skærpede krav, som FIFA stiller til agenter, og er ikke mindst et signal om, at etik, moral og omdømme spiller en rolle også i fodbold. DBU har tidligere udelukket agenter, som ikke overholdt reglerne om interessekonflikter. I sådanne sager vil agenten typisk også miste retten til sit honorar.

Hos DAHL følger vi udviklingen i reglerne og praksis om fodboldagenter samt andre fodboldjuridiske forhold. Hvis du vil vide mere om agentregulering, kan du kontakte Frederik Bruhn på fbr@dahllaw.dk eller Frederik Rykov på fry@dahllaw.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne