Nyheder

Tak for visitkortet: Hvad må du bruge det til?

Foråret titter frem, og for mange betyder det messetid. En del virksomheder er lige nu ved at forberede sig på, hvordan de sikrer sig størst mulig værdi af messen. Hvem skal de mødes med, hvem skal de i dialog med, og hvem skal de efterfølgende skabe en kontakt til?

Selvom der eksisterer uanede muligheder for digital udveksling af kontaktoplysninger, er visitkortet stadigvæk blandt de foretrukne metoder. Det er enkelt og hurtigt.

Man skal dog overveje, hvordan man anvender informationen fra visitkortet i overensstemmelse med de gældende regler for markedsføring og databeskyttelsesret.

Hos DAHL har vi derfor samlet fire opmærksomhedspunkter, du skal kende til, hvis du modtager visitkort - eksempelvis på en messe.

  • Et visitkort giver dig ret til at sende en personlig henvendelse

Det er en del af formålet med at dele visitkort ud, at man kan kontakte hinanden efterfølgende. Du må derfor gerne sende en personlig henvendelse til pågældende, som har udleveret sit visitkort til dig, f.eks. via e-mail. Henvendelsen skal vedrøre det, I talte om på messen. Det er derfor ikke tilladt at sende en henvendelse med en reklame for eller tilbud på andre af dine produkter.

I den personlige henvendelse er det tilladt at opfordre vedkommende til at besøge din virksomheds hjemmeside for at finde mere information.

  • Et visitkort er ikke omfattet af GDPR – men bliver det meget nemt

Visitkortet består af en række kontaktoplysninger. Disse oplysninger er personoplysninger. Men faktisk er det fysiske visitkort i udgangspunktet slet ikke omfattet i GDPR. Fører du imidlertid oplysningerne ind på din computer eller fotograferer/scanner du oplysningerne ind på din telefon (via apps, der kan aflæse informationerne), omfattes du af GDPR. Det vil langt de fleste gøre – og derfor skal du også kende dine forpligtelser, der gælder efter reglerne.

Du er blandt andet forpligtet til at udlevere en privatlivspolitik, når du henvender dig til pågældende, som har udleveret sit visitkort til dig. Privatlivspolitikken skal bl.a. beskrive, hvordan jeres virksomhed håndterer de kontaktoplysninger, du har modtaget om vedkommende, samt opliste basisoplysninger om jeres virksomhed.   

  • Et visitkort giver dig ikke ret til at skrive vedkommende op til modtagelse af nyhedsbreve

Det er fristerende at tro, at visitkortet er en direkte accept til at sende den pågældende nyhedsbreve. Det er det desværre ikke.  Det kræver efter dansk ret et samtykke, før elektronisk markedsføring og nyhedsbreve kan udsendes. Der gælder en række krav til, hvornår et samtykke er gyldigt. Derudover påhviler bevisbyrden for et gyldigt samtykke den virksomhed, der markedsfører sine produkter – dvs. ofte afsenderen. Af den grund anbefales det, at samtykket indhentes skriftligt.

I den personlige henvendelse, som lovligt kan udsendes, er det tilladt at opfordre pågældende til at besøge jeres hjemmeside. Hvis det er muligt at tilmelde sig jeres nyhedsbrev på hjemmeside, må man også gerne informere pågældende herom.

Det er dog ikke tilladt at bede om samtykke til markedsføring via den personlige henvendelse.

  • Et visitkort giver dig ikke ret til at registrere vedkommende i dit CRM-system

Udveksling af visitkort kan være starten på en kunderelation. Men det at registrere kontaktoplysninger fra et visitkort i et CRM-system er en handling, som er omfattet af GDPR. Du kan derfor ikke blot registrere den potentielle nye kunde i systemet, før du har fremsendt en privatlivspolitik, som beskriver formålet med registreringen.

Først efter du har rettet personlig henvendelse til pågældende og udleveret en privatlivspolitik, er det tilladt at registrere den potentielle nye kunde i CRM-systemet.

Hvad bør du overveje?

  • Stil en computer op på din stand: Det er tilladt at opfordre besøgende på messen til at tilmelde sig jeres nyhedsbrev på en tablet eller computer, der står på jeres stand.
  • Link til privatlivspolitik i e-mailsignatur: Det er nemmere at linke til en privatlivspolitik, som ligger på din hjemmeside. Overvej at gøre den til en del af din e-mailsignatur, så du sikrer efterlevelse af reglerne allerede fra første personlige henvendelse.
  • Kravene til samtykke: Et samtykke skal altid være givet forud for afsendelse af markedsføring, ligesom samtykket altid skal være afgivet frivilligt, informeret, utvetydigt og specifikt.

Kontakt DAHL

Ønsker du at vide mere om brugen af visitkort, og hvordan du sikrer efterlevelse af reglerne herom, f.eks. ved udarbejdelse af en samtykkeerklæring eller privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne