Nyheder

Hobbyvirksomhed – hvordan vurderes det?

Få et overblik over, hvornår en virksomhed anses for at være en hobbyvirksomhed og hvilke skattemæssige konsekvenser, det medfører.

Skatteretligt opererer man med et overordnet begreb benævnt ”hobbyvirksomhed”. Hobbyvirksomhed dækker også over begrebet ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed”.

Hvis man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, er det et krav, at det er professionelt anlagt, og at der er et sigte mod at generere et overskud. Når man derfor skal vurdere, om man nu også driver selvstændig erhvervsvirksomhed, har man altså fokus på rammen for virksomheden og virksomhedens resultatet. Er de anførte forhold ikke opfyldt, risikerer man, at skattemyndighederne konkluderer, at virksomhedsaktiviteten ikke er erhvervsmæssig.

Rentabilitetskriteriet

Langt de fleste virksomheder har den nødvendige professionelle ramme omkring deres virksomhed. Det, der ofte er udfordringen for mange virksomheder, er, at de ikke har den nødvendige rentabilitet. Ved den nødvendige rentabilitet forstås, at virksomheden skal generere et overskud på dens drift før renter, men efter afskrivninger. Kan man ikke, i hvert fald på rimelig sigt, generere et overskud før renter, har virksomheden ikke den nødvendige rentabilitet og vil anses for ikke at være erhvervsmæssig.

Opdeling i driftsgrene

Når man skal vurdere, om der foreligger ikke-erhvervsmæssig virksomhed, laver man vurderingen for de enkelte aktiviteter. Med andre ord tager man ikke alle virksomhedsaktiviteter ind i en samlet vurdering.

En nylig byretsdom illustrerer det på glimrende vis. En skatteyder havde her en aktivitet med køb og salg af pc-dele og køb og salg af autodele til veteranbiler. Endvidere havde han en aktivitet med udlejning af lejligheder. Aktiviteterne havde fungeret uafhængigt af hinanden.

Samlet set var der rentabilitet for de to aktiviteter. Det var imidlertid byrettens opfattelse, at handelsdelen ved salg af pc-dele og autodele til veteranbiler skulle udskilles som en selvstændig virksomhedsgren. Konkret havde denne virksomhedsgren ikke den nødvendige rentabilitet og blev derfor konkluderet som værende ikke-erhvervsmæssig.

Udlejningsdelen

Udlejningsdelen var derimod overskudsgivende og var naturligvis erhvervsmæssig. Den ved denne aktivitet fremkommende nettoindkomst skulle derfor beskattes.

Når man skal vurdere rentabiliteten, vurderer man det altså på hver virksomhedsgren for sig.

Konsekvens af hobbyvirksomhed!

Konkluderes det, at der foreligger hobbyvirksomhed – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – får det den konsekvens, at et skattemæssigt underskud ikke kan modregnes i andre indkomster. Endvidere kan man ikke fremføre det skattemæssige underskud. Underskuddet kan med andre ord kort og godt ikke anvendes til noget som helst. I den konkrete sag ovenfor betyder det, at underskuddet fra salgsaktiviteten ikke kan nedsætte overskuddet fra udlejningsdelen. Det er derfor væsentligt at undgå, at man driver hobbyvirksomhed. Begynder man at nærme sig rammerne herfor, bør den logiske konsekvens herved være, at man ”lukker aktiviteten ned”.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning og vejledning af enhver skatteretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialist Bent Ramskov, der har mange års erfaring på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne