Nyheder

Skattefrihed for en- og tofamilieshuse

Sælger man en bolig med gevinst, kan det gøres skattefrit i visse tilfælde.

Beskatning af fast ejendom fylder meget i den politiske dagsorden. Den beskatning, der især er fokus på for tiden, er ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Denne diskussion har afsæt i, at der kommer en ny vurderingslov.

Ved afståelse, f.eks. ved et salg af fast ejendom, kan der også realiseres en avance. Avancen kan være en gevinst eller et tab. Beskatningen af gevinst eller tab er som udgangspunkt omfattet af Ejendomsavancebeskatningsloven. Denne lov angiver, at gevinster er skattepligtige som kapitalindkomst, og at tab kun kan fratrækkes i andre gevinster på fast ejendom.

SKATTEFRIHED EFTER PARCELHUSREGLEN
I Ejendomsavancebeskatningsloven er der imidlertid en væsentlig undtagelse for en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder. Disse kan afstås skattefrit, hvis grunden er under 1.400 m², og ejendommen er beboet af ejeren eller dennes husstand. I navnlig de sidste 15 år har der været rigtig mange afgørelser fra SKAT om, hvorvidt man er berettiget til at sælge sin ejendom med gevinst til følge uden beskatning. En stor del af denne praksis refererer sig til, om man har beboet den pågældende ejendom i tilstrækkeligt omfang.

EN- OG TOFAMILIESHUSE
Et af de områder, hvor der er færre afgørelser, men dog hvor der hele tiden er udvikling, er ejendommens karakter. For at kunne sælge et ”parcelhus” skattefrit, skal ejendommen være et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed. Det samme gælder, hvis der er tale om en såkaldt blandet ejendom, f.eks. en landbrugsejendom. Her kan stuehusdelen sælges skattefrit sammen med den øvrige del af ejendommen, der naturligvis er skattepligtig. Afgørende for at stuehusdelen kan være skattefri, er at der er tale om et en- eller tofamilieshus.

Når man skal afgøre, hvilket hus der er tale om, tæller man antallet af køkkener. Hvert køkken er som udgangspunkt udtryk for, at der er tale om en lejlighed. Indeholder en ejendom to køkkener, vil den i skatteretlig forstand typisk rubriceres som et tofamilieshus.

For en umiddelbar betragtning skulle man synes, at det var simpelt at tælle til to. Den praksis, der er offentliggjort, viser imidlertid, at det indimellem kan give udfordringer.

Et eksempel herpå er en landsretsdom, hvor en skatteyder solgte sin ejendom, der var vurderet som et tofamilieshus. Realiteten var imidlertid, at hele kælderetagen også blev udlejet til en familie og reelt indeholdte et køkken. På ejendommen var der derfor registreret tre familier som havende bopæl på ejendommen. Landsretten konstaterede kort, at der var tale om en trefamiliesejendom, selv om udlejningen af kælderen var ulovlig. Gevinsten på ejendommen kunne derfor ikke oppebæres skattefrit. En nyere Vestre Landsretsdom er kommet til et tilsvarende resultat. Der var her tale om en landbrugsejendom, hvorpå der principielt var et enfamilieshus, men også to lejligheder til ansatte, altså tre boliger i alt. Da det også for skattefriheden for blandede ejendomme er en betingelse, at der på stuehusdelen er tale om et en- eller tofamilieshus, var avancen på stuehusdelen konkret skattepligtig sammen med resten af ejendommen.

SAMMENFATNING
En skattefri gevinst på fast ejendom er naturligvis attraktiv. Har man udsigt til en gevinst, og vil man sikre, at den nu også engang er skattefri, må rådet være, at man i det mindste kan nøjes med at tælle til to, når antallet af boliger opgøres. Vær påpasselig forinden fast ejendom blot afstås, hvis skattefriheden ønskes.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne