Nyheder

Skattefrihed for en- og tofamilieshuse

Sælger man en bolig med gevinst, kan det gøres skattefrit i visse tilfælde.

Beskatning af fast ejendom fylder meget i den politiske dagsorden. Den beskatning, der især er fokus på for tiden, er ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Denne diskussion har afsæt i, at der kommer en ny vurderingslov.

Ved afståelse, f.eks. ved et salg af fast ejendom, kan der også realiseres en avance. Avancen kan være en gevinst eller et tab. Beskatningen af gevinst eller tab er som udgangspunkt omfattet af Ejendomsavancebeskatningsloven. Denne lov angiver, at gevinster er skattepligtige som kapitalindkomst, og at tab kun kan fratrækkes i andre gevinster på fast ejendom.

SKATTEFRIHED EFTER PARCELHUSREGLEN
I Ejendomsavancebeskatningsloven er der imidlertid en væsentlig undtagelse for en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder. Disse kan afstås skattefrit, hvis grunden er under 1.400 m², og ejendommen er beboet af ejeren eller dennes husstand. I navnlig de sidste 15 år har der været rigtig mange afgørelser fra SKAT om, hvorvidt man er berettiget til at sælge sin ejendom med gevinst til følge uden beskatning. En stor del af denne praksis refererer sig til, om man har beboet den pågældende ejendom i tilstrækkeligt omfang.

EN- OG TOFAMILIESHUSE
Et af de områder, hvor der er færre afgørelser, men dog hvor der hele tiden er udvikling, er ejendommens karakter. For at kunne sælge et ”parcelhus” skattefrit, skal ejendommen være et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed. Det samme gælder, hvis der er tale om en såkaldt blandet ejendom, f.eks. en landbrugsejendom. Her kan stuehusdelen sælges skattefrit sammen med den øvrige del af ejendommen, der naturligvis er skattepligtig. Afgørende for at stuehusdelen kan være skattefri, er at der er tale om et en- eller tofamilieshus.

Når man skal afgøre, hvilket hus der er tale om, tæller man antallet af køkkener. Hvert køkken er som udgangspunkt udtryk for, at der er tale om en lejlighed. Indeholder en ejendom to køkkener, vil den i skatteretlig forstand typisk rubriceres som et tofamilieshus.

For en umiddelbar betragtning skulle man synes, at det var simpelt at tælle til to. Den praksis, der er offentliggjort, viser imidlertid, at det indimellem kan give udfordringer.

Et eksempel herpå er en landsretsdom, hvor en skatteyder solgte sin ejendom, der var vurderet som et tofamilieshus. Realiteten var imidlertid, at hele kælderetagen også blev udlejet til en familie og reelt indeholdte et køkken. På ejendommen var der derfor registreret tre familier som havende bopæl på ejendommen. Landsretten konstaterede kort, at der var tale om en trefamiliesejendom, selv om udlejningen af kælderen var ulovlig. Gevinsten på ejendommen kunne derfor ikke oppebæres skattefrit. En nyere Vestre Landsretsdom er kommet til et tilsvarende resultat. Der var her tale om en landbrugsejendom, hvorpå der principielt var et enfamilieshus, men også to lejligheder til ansatte, altså tre boliger i alt. Da det også for skattefriheden for blandede ejendomme er en betingelse, at der på stuehusdelen er tale om et en- eller tofamilieshus, var avancen på stuehusdelen konkret skattepligtig sammen med resten af ejendommen.

SAMMENFATNING
En skattefri gevinst på fast ejendom er naturligvis attraktiv. Har man udsigt til en gevinst, og vil man sikre, at den nu også engang er skattefri, må rådet være, at man i det mindste kan nøjes med at tælle til to, når antallet af boliger opgøres. Vær påpasselig forinden fast ejendom blot afstås, hvis skattefriheden ønskes.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne