Nyheder

Usikkerhed i retspraksis om udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte

En ny afgørelse fra Vestre Landsret skaber usikkerhed i retspraksis om udmåling af godtgørelser til fleksjobansatte. Få et overblik over problemstillingen og de seneste domme her.

Den 23. marts 2023 vandt DAHL endnu en principal sag i Vestre Landsret om udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte. Vestre Landsret kom i sin afgørelse af 23. marts 2023 frem til, at udmålingen af godtgørelse til fleksjobansatte, som bliver opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven, alene skal ske med udgangspunkt i arbejdsgiverens faktiske lønudgift til den fleksjobansatte.

Denne afgørelse er enslydende med den tidligere praksis fra Vestre Landsret i afgørelsen af 31. maj 2022, som DAHL også førte, samt Østre Landsrets tidligere afgørelse af 14. december 2022. Dog har Vestre Landsret, seks dage senere, den 29. marts 2023 afsagt en dom med et helt modsat resultat, som fastslår, at udmålingen af godtgørelsen i stedet skal ske med udgangspunkt i både arbejdsgiverens lønudgift og fleksløntilskuddet fra kommunen.

På baggrund af de modstridende afgørelser på området, er der nu opstået usikkerhed i retspraksis om udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte.

Kort om sagen afsagt den 23. marts 2023

Sagen i Vestre Landsret blev ført af DAHL Advokatpartnerselskab, der repræsenterede arbejdsgiveren.

Sagen handlede om, hvorvidt en fleksjobansat medarbejder, der blev opsagt fra sin stilling, var blevet udsat for forskelsbehandling. Medarbejderen var ansat i en lagerfunktion og arbejdede seks timer ugentligt. Afskedigelsen skete på baggrund af omstruktureringer i virksomheden, hvor medarbejderens stilling blev nedlagt. Herefter opstod der en tvist om, hvorvidt afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse. Arbejdsgiveren havde ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var sket i strid med forskelsbehandlingsloven, særligt henset til, at arbejdsgiveren ikke havde truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå afskedigelsen af medarbejderen. Arbejdsgiveren skulle derfor betale en godtgørelse, da afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Kort om sagen afsagt den 29. marts 2023

Sagen vedrørte en fleksjobansat medarbejder, som arbejdede i køkkenet, og som havde været ansat i fire år, da hun i år 2020 blev opsagt på baggrund af omstruktureringer. Retten fandt, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, blandt andet fordi tilpasningsforpligtelsen ikke var overholdt.

Fastsættelsen af godtgørelser i de to domme

Godtgørelsesniveauet til fleksjobansatte i forskelsbehandlingssager fastsættes som et antal månedslønninger – enten seks, ni eller tolv måneders løn afhængigt af fleksjobberens anciennitet og krænkelsens grovhed. Godtgørelsen til fleksjobberen betales ud over den løn, som fleksjobberen skal modtage i opsigelsesperioden.

Spørgsmålet er herefter, om udmålingen af godtgørelser til fleksjobansatte medarbejdere alene skal ske på baggrund af arbejdsgiverens faktiske lønudgift til medarbejderen, eller om udmålingen skal ske på baggrund af både arbejdsgiverens faktiske lønudgift til medarbejderen og det månedlige fleksløntilskud, som medarbejderen modtager fra kommunen.

Dommen af 23. marts 2023

Landsretten fandt i overensstemmelse med den hidtidige praksis i Landsretterne for udmåling af godtgørelser til fleksjobansatte efter forskelsbehandlingsloven, at godtgørelsen skulle fastsættes med udgangspunkt i arbejdsgiverens reelle lønudgift i medarbejderen. Hermed blev det fastslået, at fleksløntilskuddet fra kommunen ikke skulle medregnes.

I sagen blev godtgørelsesniveauet fastsat til ni måneders løn, som arbejdsgiveren skulle betale med udgangspunkt i den faktiske lønudgift.

HK Danmark, der repræsenterede medarbejderen, har varslet, at de vil anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke sagen til Højesteret.

Dommen af 29. marts 2023

I modsætning til Vestre Landsrets afgørelse af 23. marts 2023, fandt Vestre Landsret i denne afgørelse, at godtgørelsen skulle fastsættes med udgangspunkt i både arbejdsgiverens reelle lønudgift i ansættelsesforholdet og fleksløntilskuddet fra kommunen.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2023 har medført, at der er opstået en usikkerhed i retspraksis om udmålingen af godtgørelser til fleksjobansatte.

DAHL bemærker

Der er flere landsretsdomme, som fastslår, at udgangspunktet for udmåling af godtgørelser til fleksjobansatte alene skal ske med udgangspunkt i arbejdsgiverens reelle lønudgift uden fleksløntilskuddet. Den nyeste afgørelse fra Vestre Landsret er dog ikke på linje med de tidligere afgørelser, idet afgørelsen fastsætter godtgørelsen på baggrund af både arbejdsgiverens faktiske lønudgift og medarbejderens fleksløntilskud fra kommunen.

Det er nu op til Højesteret - hvis procesbevillingsnævnet giver tilladelse – endeligt at afgøre, hvordan udmåling af godtgørelser til fleksjobansatte skal fastsættes.

På baggrund af usikkerheden i retspraksis er der nu et behov for, at Højesteret tager stilling til udmålingsspørgsmålet.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Læs også vores digitale magasin "Medarbejdere i fleksjob" fra 2024, der giver et samlet overblik over den nyeste retspraksis om beregning af godtgørelse til fleksjobbere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne