Nyheder

USA og persondata: Vi nærmer os, men Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg er skeptisk

EU-Kommissionen tog i december 2022 et stort skridt i retningen mod lovliggørelsen af overførsel af persondata til USA. Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg sår nu tvivl om den nye dataoverførselsaftale, og hvorvidt den bør og kan vedtages i sin nuværende form.

Hvad er der sket?

Siden afgørelsen i den såkaldte Schrems II sag kom i 2020, har behandling af personoplysninger om EU-borgere i USA været strandet i et problematisk ”ingenmandsland”. Politisk har dette været uholdbart, hvorfor både EU og USA har arbejdet på en løsning siden.

Første del af løsningen kom, da USA udstedte dekretet ”Executive Order On Enhancing Safeguards For United States Signals Intelligence Activities” den 7. oktober 2022. Herved blev den del af løsningen, der vedrørte USA, skabt.

EU-delen af løsningen består i, at EU-Kommissionen udsteder en såkaldt ”Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework”. Udkastet hertil blev offentliggjort den 13. december 2022. Det var EU-Kommissionens vurdering, at der med dekretet var skabt tilstrækkelig sikkerhed.

EU-Kommissionen tog dermed et stort skridt i retning af lovliggørelse af behandling af persondata i USA. Herefter startede en længere høringsproces.

Første stop var det europæiske databeskyttelsesråd (EDPB), der den 28. februar 2023 kom med deres vurdering af udkastet i ”opinion on the draft adequacy decision regarding the EU-U.S. Data Privacy Framework”. EDPB fremsatte ønsker om afklaring og forbedring af en række punkter til udkastet. EDPB stillede sig dog positive over for udkastet. Det skrev vi dengang om i artiklen: Nyt om overførsler af personoplysninger til USA.

Næste stop var Europa-Parlamentet. Modsat EDPB har Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg (LIBE) udtalt sig kritisk om løsningen.

LIBE vedtog den 13. april 2023 en resolution, hvor det tilkendegives, at den kommende aftale om datatoverførsel mellem EU og USA ikke bør vedtages i sin nuværende form. LIBE mener ikke, at aftalen beskytter borgernes personlige data i tilstrækkelig grad. Og dermed heller ikke, at aftalen vil overleve EU-Domstolens behandling.

Udvalgsmedlemmerne mener blandt andet, at aftalen i visse tilfælde stadig giver mulighed for masseindsamling af personoplysninger, at den ikke gør indsamling af massedata betinget af forudgående samtykke, samt at den ikke indeholder klare regler om datalagring.

Hvad er konsekvenserne af udmeldingen?

LIBE er blandt de parlamentsudvalg, som behandler mest lovgivning. Udvalget er ikke forpligtet til at lade sig indblande i den kommende aftale mellem EU og USA. Udvalget ser imidlertid så alvorlige problemer i aftalen, at det har set sig nødsaget til det.

Udtalelsen opfordrer til, at ”Kommissionen skal forsætte med at arbejde på at imødegå de bekymringer, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd og borgerrettighedsudvalget har rejst, selv hvis det betyder, at forhandlingerne med USA genåbnes.”

Der er dog ingen bindende konsekvenser af LIBE’s udtalelse; udvalget kan hverken godkende eller afvise EU-Kommissionens vurdering men alene udtale sig. Udtalelsen forventes dog, på samme måde som EDPB’s udtalelse, at have indflydelse på medlemsstaternes endelige beslutning.

Næste skridt i beslutningsprocessen

Det er tvivlsomt, at EU-Kommissionen helt vil overse udtalelserne fra EDPB og LIBE.

Det var oprindeligt forventet, at EU-Kommissionens behandling af vurderingen ville være afsluttet i april-maj 2023. Tilkendegivelsen fra LIBE forventes dog at blive taget i betragtning. Dermed forventes EU-Kommissionens endelige vurdering først at være klar omkring juni 2023.

Næste skridt er, at EU-Kommissionen forelægger sit udkast til tilstrækkelighedsafgørelse for det såkaldte Artikel 93-udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer (i Danmark er det Justitsministeriet), inden EU-Kommissionen endeligt kan vedtage afgørelsen.

Det er dog stadig forventningen, at EU-Kommissionens oprindelige vurdering fastholdes. Det forventes dermed også, at aftalen om dataoverførsel mellem EU og USA ultimativt vedtages.

Efter den endelige vedtagelse, vil data kunne flyde frit og sikkert mellem virksomheder i EU og USA. Det er dog en forudsætning, at virksomhederne er certificeret af USA’s handelsministerium under den nye aftale.

Dette betyder, at amerikanske virksomheder vil være i stand til at tilslutte sig den nye aftale ved at forpligte sig til at overholde et detaljeret sæt af privatlivsforpligtelser.

Tiden vil dog vise, om aftalen står den endelige prøve, når EU-Domstolen efterprøver det egentlige indhold over for GDPR, som det skete i Schrems II.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til din virksomheds overførsel af personoplysninger til USA eller til persondata generelt, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne