Nyheder

EM-strid mellem Power og DBU er nu afgjort: DBU’s rettigheder blev ikke krænket

Sø- og Handelsretten har netop afgjort, at DBU’s rettigheder ikke blev krænket af elektronikvirksomheden Power i en markedsføringskampagne op mod EM-slutrunden 2020.

Som fodboldforbund har DBU eneret til at bruge landsholdet og dets image i kommerciel sammenhæng. Udnytter andre DBU’s image-rettigheder kommercielt - uden først at indhente tilladelse fra DBU – er det i strid med DBU’s rettigheder i henhold til markedsføringslovens § 3. Det forudsætter dog, at forbindelsen landsholdet er tilstrækkelig oplagt og stærk til, at det kan siges at der snyltes på DBU’s image-rettigheder.

Med afsæt i markedsføringslovens §3 anførte DBU derfor, at elektronikvirksomheden Power havde brugt fodboldlandsholdets navn og image i strid med DBU’s rettigheder. Sø- og Handelsretten var imidlertid ikke enig med DBU.

I den netop afsagte dom lægger Sø- og Handelsretten afgørende vægt på flere forhold som støtter, at forbindelsen mellem reklamen og fodboldlandsholdet var for svag.

Det fremgår blandt andet af rettens præmisser, at reklamerne ikke anvendte tidligere landsholdsspillere i markedsføringen. Power anvendte i stedet en animeret figur, som var skabt af Power i 2018 og som tidligere var anvendt i Powers anden markedsføring. Figuren optrådte derudover i en orange trøje (og ikke i landsholdets røde farve), som er den farve der indgår i Powers varemærke. Desuden var det Powers eget logo, som var påtrykt trøjens front. Udover Powers logo fremgik et stort 1-tal på maven af figuren. Trøjen på den anvendte figur fremstod derfor i et andet design og havde et andet udtryk end det, som landsholdet traditionelt anvender. 

Tilbage i 2018 gav Sø- og Handelsretten DBU medhold i en lignende sag mellem mod bettingselskabet, Leo Vegas. Leo Vegas blev dengang idømt er erstatningskrav på kr. 500.000 til DBU. Sagen handlede også om brugen af reklamer op mod en slutrunde som fodboldlandsholdet deltog i. Leo Vegas gik dog videre end Power i sin markedsføring ved at den tidligere herrelandsholdsspiller Thomas Gravesen og den aktuelle landsholdsspiller Nadia Nadim optrådte i Leo Vegas reklamerne, hvilket medvirkede til at skabe en forbindelse til fodboldlandsholdet. I sagen var trøjerne, som Nadia Nadim og Thomas Gravesen optrådte i, heller ikke identiske med landsholdstrøjerne, da trøjerne endte med at være orange efter i begyndelsen af reklamekampagnen at have været røde.

DAHL bemærker

  • Grænsen for beskyttelsen af eneretten til landsholdets og i øvrigt andre sportsklubbers image-rettigheder skal formentlig findes et sted mellem de to afgørelser fra Sø- og Handelsretten.
  • Power-afgørelsen er interessant, fordi den sætter en nedre grænse for forbund og klubbers beskyttelse og særligt retten til at forhindre det, som kaldes for ”ambush marketing”. Altså hvor virksomheder, som uden aftale med rettighedshaveren, lader sig associere i kommerciel sammenhæng med denne og/eller en sportsbegivenhed som fx. EM i fodbold. Leo Vegas gjorde sig skyldig i ambush marketing og blev dømt til at betale erstatning til DBU. Ved erstatningsfastsættelsen bør der tages hensyn til, at der ikke skabes et incitament til ambush marketing.
  • Det kan i den sammenhæng overvejes om 500.000 kr. i erstatning til DBU er i den lave ende, eftersom markedsføringsværdien af reklamen med stor sandsynlighed har beløbet sig til mere.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning i relation til markedsføringsloven og kommercielle rettigheder, så tag endelig fat i en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne