Nyheder

EVL: Ny overgangsregel sikrer mere simpel kategorisering

En overgangsregel i ejendomsvurderingsloven sikrer en ejendomsejer mod skattestigninger, når der skal ske et skifte af ejendomskategori fra landbrug mv. til beboelse eller omvendt. Vi giver dig her overblikket over den nye regel, så du ved, hvordan du står.

I ejendomsvurderingsloven (EVL) fra 2017 har der hele tiden været en særlig overgangsregel i EVL § 83. Denne overgangsregel vedrører kategoriseringen af de faste ejendomme. EVL § 3 foreskriver, at ejendommene under ejendomsvurderingsloven skal kategoriseres i fire grupper, nemlig

  • Ejerboliger
  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Andre ejendomme, der ikke er omfattet af de tre førstnævnte

I den gamle vurderingslov var der næsten 20 kategoriseringer af fast ejendom. Der er derfor tale om en forsimpling og en oprydning i kategorierne.

Overgangsreglen i EVL § 83, stk. 2

Overgangsreglen går på den ændring, der i forbindelse med den første vurdering vil ske, ved at en ejendom ændrer kategori fra landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug til ejerbolig. Overgangsreglen finder også anvendelse i den modsatte situation, hvor en ejerbolig ændrer kategori til landbrug eller skovbrug.

Det første skifte er reguleret i EVL § 83, stk. 2. Ejerne af den pågældende ejendom kan her i enighed vælge, at man skattemæssigt ikke skal gennemføre skiftet, men forblive som landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Er der blot en af medejerne, der er uenig i dette, sker skiftet.

Ved lov nr. 369 af 2. april 2023 er bestemmelsen justeret. Er der sket ejerskifte i perioden marts 2021, til der træffes en afgørelse efter EVL § 83 a, træffes beslutningen om valg af beskatningsregel af hver enkelt ejer, der ejer ejendommen den 31. december.

Det andet skifte, hvor en ejerbolig ændrer karakter til at blive landbrug eller skovbrug, gælder der en tilsvarende regel. Ejerne af den pågældende ejendom kan i enighed vælge at lade ejendommen forblive som en ejerbolig.

Er der sket ejerskifte i perioden den 1. marts 2021, til der træffes en afgørelse efter EVL § 83 a, træffes beslutningen om valg af beskatningsregel af hver enkelt ejer, der ejede ejendommen den 31. december.

Er man blot tidligere ejer, og har man afstået den pågældende ejendom, sådan at man ikke er ejer den 31. december et givent år, kan man vælge, at ejendommen værdiansættes eller kategoriseres som en ejerbolig på afståelsestidspunktet. Denne regel er ny og indsat ved lov nr. 369 af 2. april 2023.

Frist for at gøre brug af overgangsreglen

Valget skal som udgangspunkt træffes senest inden udløbet af fristen for at klage over den første ejendomsvurdering. Den første ejendomsvurdering af de pågældende ejendomme vil være enten den 1. januar 2020 eller den 1. marts 2021. Klagefristen er på 90 dage.

Ved EVL § 83 a sker der en fremrykket omkategorisering af ejendomstypen. Man skal nu inden klagefristen for afgørelsen efter EVL § 83 a angive, om man vil gøre brug af overgangsreglen eller ej. Klagefristen efter EVL § 83 a er seks uger. Endvidere gennemføres kategoriseringen efter EVL § 83 a i 2. kvartal 2023, altså på et tidspunkt, hvor man ikke kender, hvad vurderingen rent faktisk bliver.

Valgets bindende virkning

Det valg, man træffer, er bindende og kan ikke omgøres. Den bindende virkning gælder, indtil man foretager et ejerskifte af den pågældende ejendom. Ejerskifte mellem ægtefæller både i levende live og ved død er dog ikke et ejerskifte i den forbindelse. Her fortsætter det valg, som den oprindelige ægtefælle har truffet.

Forandringer på ejendommen

Sker der ændringer af ejendommens faktiske karakter, f.eks. ved en arealsammenlægning eller opførelse af yderligere bygninger eller andet, vil der ske en omvurdering af en pågældende ejendom. I bund og grund tvinger man herved vurderingsmyndighederne til at forholde sig til ejendommen på ny. I det omfang en sådan forandring af ejendommen sker på eget initiativ, vil den nye status få betydning for den vurderingsmæssige status.

Sker ændringen ikke på ejerens foranledning, og har ejeren ikke indflydelse her, vil omvurdering ikke have indflydelse på ejendommens kategorisering. Overgangsreglen og det valg, man har truffet, binder da også fremover.

Vil du vide mere?

Står du over for et skifte mellem ejendomskategorierne, eller har du brug for rådgivning inden for EVL? Vores specialister har mange års erfaring på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne