Nyheder

Ændring af kategorisering af ejendomme efter ejendomsvurderingslovens § 83 a

Ejendomsvurderingsloven § 3 reducerer antallet af ejendomskategorier betydeligt. Derfor er det endnu vigtigere at få kategoriseret sin ejendom korrekt, inden de nye skatteregler træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Ejendomsvurderingsloven (EVL) har ved lov nr. 369 af 2. april 2023 fået en helt ny bestemmelse om en fremrykket stillingtagen til en ejendoms kategorisering. Det fremgår specifikt i EVL § 83 a.

Formålet med lovændringen er at få kategoriseringen af ejendommen på plads inden 1. januar 2024, hvor de nye skatteregler træder i kraft.

Beslutningstypen

Ejendomsvurderingsloven sigter overordnet efter at foretage vurdering af henholdsvis ejendomsværdi og grundværdi. Den ny bestemmelse - EVL § 83a – sigter mod at præcisere, hvilken kategori den enkelte ejendom hører til.  

EVL § 3 foreskriver, at der er fire kategoriseringer under den nye ejendomsvurderingslov:

  • Ejerbolig
  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Andre ejendomme, herunder erhvervsejendomme, der ikke er omfattet af en af de tre første

Under den gamle vurderingslov var der en omfattende kategorisering, ca. 20 stk.

Det, der skal besluttes inden årsskiftet 2023/2024, handler derfor alene om kategorisering for udvalgte ejendomme. Der træffes ikke beslutning om ejendomsværdien eller grundværdien.

Hvor anvendes bestemmelsen?

EVL § 83 a har fokus på de ejendomme, der senest forud for vurderingsterminen 1. marts 2021 er vurderet som landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, og som nu ændrer karakter til ejerbolig eller erhverv.

Den anden forandring går på ejendomme, der ved den seneste vurdering forud for 1. marts 2021 er vurderet som en ejerbolig, og som nu skifter karakter til landbrug eller skovbrug.

Kriterierne for ændring af kategorisering

Under den gamle vurderingslov var der en såkaldt bondegårdsregel. En regel, hvor et tungtvejende element var, om et areal var over eller under 7½ ha.

Var der tale om et areal til en ejendom over 7½ ha., blev ejendommen vurderet som et landbrug. Var det under 7½ ha., blev ejendommen typisk vurderet som en ejerbolig.

Bondegårdsreglen er nu fjernet. Der foretages en konkret og nuanceret vurdering af ejendomstypen. Grundlaget for dette er forarbejderne til ejendomsvurderingsloven og et styresignal, nemlig SKM 2023.149. Styresignalet indeholder en detaljeret afgrænsning af, hvad man lægger vægt på, når man skal vurdere, om en ejendom er landbrug eller ej.

Afgørelsen om kategorisering

Kategoriseringen af den faste ejendom er en selvstændig afgørelse. Beslutningen meddeles til den autoritative registrerede ejer af ejendommen pr. 1. marts 2021 og den/de personer, der har erhvervet ejendommen efter 1. marts 2021, og som ejer den 31. december i et år.

Selve sagsbehandlingen af disse såkaldte EVL § 83 a-sager har fået deres eget liv og er forskellige fra den måde, ejendomsvurderingssystemet ellers skal fungere på.

Dels sker udsendelse af agterskrivelsen efter skatteforvaltningslovens § 20. Dels har man alene en klagefrist på seks uger til at klage over en ændret kategorisering efter EVL § 83 a.
Klagefristen over ejendomsvurderinger er ellers normalt 90 dage efter, at der er meddelt klagestart.

Hvis man ikke får klaget, kan man naturligvis indirekte medtage elementet ved en senere klage over ejendomsvurderingen. Man kan ikke nedlægge påstand om, at ejendommen skal optræde i en anden kategori. Til gengæld kan man i sin argumentation gøre gældende, at ejendommen er kategoriseret forkert, og at værdien derfor står forkert.

EVL § 83 a har en tæt sammenhæng med overgangsreglen i EVL § 83. Overgangsreglen går på, at ens ejendom, ejerbolig eller landbrug kan forblive under den oprindelige kategorisering, når man meddeler det til skatteforvaltningen. Oprindeligt var det sigtet, at man skulle give denne besked senest inden udløbet af klagefristen over den første nye ejendomsvurderingslov.

Fristen ændres dog nu, sådan at man skal give meddelelsen til skatteforvaltningen senest inden udløbet af klagefristen over omkategoriseringen efter EVL § 83 a - altså inden de seks uger. Det er derfor vigtigt at skabe sig det nødvendige og tilstrækkelige overblik inden denne dato.

Vil du være sikker på, at din ejendom er korrekt kategoriseret? Så tag fat i en af vores specialister , som har mange års erfaring på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne