Nyheder

Nye regler for sexchikane træder snart i kraft

Den 1. juli træder nye regler i kraft, som skal styrke indsatsen mod seksuel chikane og fremme en sund kultur på arbejdspladsen. Reglerne har betydning for både arbejdsgiver, arbejdstager og lærlinge under erhvervsuddannelse.

Den seneste tid har der kørt en offentlig debat om seksuel chikane – blandt andet med  Fagbevægelsens Hovedorganisation som omdrejningspunkt. Men hvad er egentlig reglerne på området?

Reglerne er netop blevet ændret og tager udgangspunkt i en trepartsaftale, som den forhenværende regering og arbejdsmarkedets parter indgik tilbage i marts måned 2022. Aftalen blev siden til et lovforslag, som netop er blevet vedtaget i Folketinget. Dermed sker der ændringer i ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og lov om erhvervsuddannelser. Ændringer som træder i kraft den 1. juli 2023.  

Arbejdsgiver får større ansvar

Det fremgår af lovændringen til Ligebehandlingsloven, at der fremover hviler et større og mere præcist ansvar på arbejdsgiverens skuldre.

- Ændringerne i Ligebehandlingsloven tydeliggør arbejdsgiverens ansvar. Arbejdsgiveren har eksempelvis pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed. Derudover er arbejdsgiveren forpligtet til i rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane, fremhæver advokat Søren Ole Nielsen, partner i DAHL Advokatpartnerselskab med speciale i ansættelsesret.

På den måde ses de skærpede regler som et instrument til at styrke indsatsen mod seksuel chikane og samtidig fremme en sund kultur på landets arbejdspladser.  

Mulighed for godtgørelse

Lovændringerne handler imidlertid ikke alene om præcisering og tydeliggørelse af arbejdsgiverens forpligtelser. For i den netop vedtagne lov stilles den forulempede part også i en bedre position. Blandt andet fordi de nye regler giver mulighed for at modtage godtgørelse fra både arbejdsgiver og den kollega, som måtte have udøvet chikanen.

- Som noget nyt indføres det, at der gives mulighed for, at der kan søges godtgørelse direkte fra krænkeren i medfør af ligebehandlingsloven. Lovændringen skal sikre et øget fokus på, at den krænkede - ud over godtgørelse fra arbejdsgiver - tillige kan søge godtgørelse fra den medarbejder, der har udøvet krænkelsen, siger Søren Ole Nielsen.

I praksis er nævn og domstole fremover udstyret med retningslinjer i forhold til, hvilke kriterier, der bør tillægges vægt i skærpende retning ved udmåling af godtgørelse i sager om seksuel chikane. Det præciseres i lovændringen, at der ved grove sager om seksuel chikane skal kunne tildeles en højere godtgørelse end efter de gældende regler. Godtgørelsen vil således blive forhøjet med en tredjedel. Det understreges i loven, at der med henvisning til sagens omstændigheder bør være et større spænd ved udmålingen af godtgørelsen. 

Ændring af arbejdsmiljøloven

Det er imidlertid ikke kun Ligebehandlingsloven, som er blevet ændret. Arbejdsmiljøloven er ved samme lejlighed blevet moderniseret. Blandt andet med en tydeliggørelse af bestemmelserne om de ansattes og arbejdslederens pligt til at give meddelelse om problemer i arbejdsmiljøet. Dermed fremstår det nu mere tydeligt, at pligten også gælder i forhold til problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane i arbejdet.

Arbejdstilsynets smileyordning skulle have været erstattet af den nye visningsordning den 1. april 2023. Visningsordningen er dog grundet IT-modernisering blevet forsinket. På den baggrund blev den nuværende smileyordning forlænget frem til færdigudviklingen af den nye visningsordning. En ordning, som forventes færdigudviklet og implementeret den 1. juli 2024. 

Lærlinge bedre beskyttet

Lovændringerne medfører også ny praksis og nye muligheder, som er aktuelle for landets erhvervsuddannelser. Således har unge under erhvervsuddannelse nu mulighed for at ophøre uddannelsesaftalen, hvor der fremover ses bort fra tidligere tiders frist for at opsige aftalen med uddannelsesstedet.

- Lovændringerne sikrer indiskutabelt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, som ønsker at ophæve uddannelsesaftalen som følge af seksuel chikane, fastslår partner Søren Ole Nielsen.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte Søren Ole Nielsen eller en af vores andre specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne