Nyheder

Vigtige overvejelser når vurderingsstyrelsen omklassificerer dit landbrug til ejerbolig eller omvendt!

Ejere af mindre landbrug skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser, når vurderingsstyrelsen overvejer at omklassificere deres ejendom efter Ejendomsvurderingslovens §83a.

Vurderingsstyrelsen er her i 2. kvartal på vej med en skrivelse til ejerne af mindre landbrugsejendomme og hobbyejendomme.

Skrivelsen omhandler, at kategoriseringen af deres ejendom muligvis skal ændres. Dette følger af en bestemmelse der i marts måned 2023 blev indsat i ejendomsvurderingslovens (EVL) § 83 a. En bestemmelse, hvor Vurderingsstyrelsen kan træffe en selvstændig beslutning om omklassificering af visse ejendomstyper. .
 

Omklassifikationen kan gå fra landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug til henholdsvis ejerbolig eller erhverv. Det kan også være den modsatte vej. Fra ejerbolig til skov- eller landbrug. Skal man komme med indsigelser mod overgangen, eller skal man bruge overgangsreglen i EVL § 83? Svaret beror på, hvilken overgangssituation, der er tale om.

I det følgende beskriver vi tre forskellige overgangsscenarier. Alle scenarier skal ses i sammenhæng med to andre temaer, som vi har omtalt i følgende artikler med relation til den ændrede Ejendomsvurderingslov.

Artikel 1: Ændring af kategorisering af ejendomme efter Ejendomsvurderingslovens §83 a

Artikel 2: EVL: Ny overgangsregel sikrer mere simpel kategorisering
 

Scenarie 1: Overgang fra landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage og skovbrug til ejerbolig

Er der tale om denne overgang, forventes det at være den samme ejendomsværdi, der fastsættes for beboelsesejendommen. Den ejendomsværdiskat, der bliver opkrævet, er derfor den samme og har ikke betydning for overgangen.

Grundværdien bliver imidlertid fastsat efter andre principper, når der er tale om en ejerbolig. Værdiansættelsen vil være væsentlig højere. Grundskyldspromillen vil også være højere fra maksimalt 7,2 promille på landbrugsjord og op til 34 promille for andre arealer. Det medfører en højere ejendomsskat. Overgangen betyder også, at boligen muligvis kan sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, da der nu fremover er tale om et parcelhus.

Endelig kan begge ejendomskategorier opnå skatterabat for så vidt angår ejerboligdelen. Dette punkt er derfor neutralt. Ved denne overgang skal man derfor have særligt fokus på, om man får en noget højere ejendomsskat fremover.

Scenarie 2: Overgang fra landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage og skovbrug til erhverv

Netop denne overgang finder sted, hvis man vurderer, at landbrugene er underordnet - men at ejendommen stadig bruges erhvervsmæssigt.

Igen er ejendomsværdiskatten neutral, da der for begge stuehuse bliver fastsat en ejendomsværdi på samme niveau. Grundværdien bliver højere, når der er tale om en erhvervsejendom frem for landbrug og skovbrug. Endvidere beregnes grundskyldspromillen på et andet niveau stigende fra 7,2 promille som maksimal sats til 34 promille som maksimalsats.

Man må derfor forvente en noget højere ejendomsskat for erhvervsejendomme. Muligheden for at sælge en del af ejendommen skattefrit er neutral langt hen ad vejen. Især fordi der er tale om en blandet ejendom, hvor man kan sælge stuehusdelen skattefrit. Den del, der vedrører arealet, er fremover omfattet af en stigningsbegrænsningsregel i kraft af den højere grundskyld. Var ejendommen forblevet som landbrug m.v., har man ikke nogen forventning om stigning i grundskylden.

Dét vil nok ske på erhverv. Denne overgang giver næsten kun en dårligere position for ejeren. Man skal derfor særligt have opmærksomheden rettet mod overgang til erhverv.


Scenarie 3: Overgang fra ejerbolig til skov- eller landbrug

Denne overgang er på ny neutral for så vidt angår ejendomsværdiskatten, da der fastsættes en ensartet stuehusværdi. Grundskylden vil givetvis falde. Ved ejerboliger fastsættes grundværdien til en højere sats end ved skov og landbrug. Grundskyldspromillen vil også være højere ved ejerboliger end ved skov- og landbrug. Ejendomsskatten vil derfor givetvis falde.

Muligheden for at sælge ejendommen fuldstændig skattefrit forsvinder givetvis ved denne overgang. Dette er en ulempe ved overgangen. Fælles for begge situationer er, at stuehusværdien er undergivet skatterabatordning i den kommende ejendomsbeskatningslov. Den del, der bliver landbrugsjord fremover, er undergivet en stigningsbegrænsningsordning. Det forventes dog ikke, at grundskylden for den del stiger. Denne overgang er derfor langt hen ad vejen positiv for ejendomsejeren.

Når man skal vurdere, om man skal komme med indsigelser eller klage over den ændrede kategorisering, eller man skal bruge overgangsreglen i EVL § 83, hvor man kan fastholde den oprindelige kategorisering skattemæssigt, er de omtalte parametre relevante at inddrage. Man er nødt til at lave en meget konkret vurdering for at sikre den nødvendige forudsigelighed.

Den største ulempe er, at man ikke kender ejendomsværdierne eller grundværdierne endnu. Hele vurderingsprocessen lader vente på sig. Der er derfor en række usikre variabler i den ligning, man skal beregnes på. Man er dog nødt til at træffe en beslutning. Og beslutningen står du bedre for at træffe, hvis du kender konsekvenserne. 

Kontakt

Har du spørgsmål til ændringerne i Ejendomsvurderingsloven eller noget andet inden for Skatteret og Private Client området, er du meget velkommen til at kontakte Bent Ramskov eller en af vores andre specialister.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne