Nyheder

Er du hacker?

I straffelovens forstand består hacking i uberettiget at skaffe sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Tidligere på måneden skrev medierne flittigt om, hvordan en familiefar tilfældigvis fandt en sikkerhedsbrist i en kommunes system, da han skulle skrive sin søn op til en institutionsplads. Den pågældende familiefar er tilfældigvis it-konsulent og undersøgte forholdet nærmere, inden han rettede henvendelse til kommunen. Familiefaren endte med at blive sigtet for hacking. Læs mere her

Men hvad ligger der i ”hacking”?

I straffelovens forstand består handlingen i uberettiget at skaffe sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Det er centralt, om handlingen kan anses for at have været uberettiget. Hvis det ikke er tilfældet, foreligger der nemlig ikke hacking i straffelovens forstand.

Hvorvidt en handling er uberettiget, vil være en konkret vurdering af de samlede omstændigheder i en given sag.

Som eksempel er det i tidligere sager blevet anset for hacking i straffelovens forstand, at forsøge at skaffe sig adgang til en andens skattemappe via internettet ved brug af vedkommendes personnummer. I sagen havde den skyldige fået kendskab til personnummeret via et opslag på Facebook, som var foretaget af den forurettede selv (U2015.345Ø), og skaffet sig adgang til og ændret i en andens Facebook-konto ved brug af brugerens password, som den skyldige havde fået oplyst i forvejen (U2017.247). I begge tilfælde naturligvis uden samtykke fra den hvis oplysninger blev tilgået/forsøgt tilgået.

Hacking straffes efter straffelovens § 263, stk.2 med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Om familiefaren har gjort sig skyldig i hacking er herefter op til retten at afgøre.

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information