Nyheder

Nyt om fodboldjura: Hvad koster det at fyre cheftræneren?

Fodboldklubber udstyrer i nogle tilfælde cheftræneren med en fyreseddel som konsekvens af dårlige sportslige resultater. Dermed opstår et økonomisk opgør mellem klubben som arbejdsgiver og den opsagte træner som medarbejder. Et opgør som indeholder mange juridiske nuancer.

Den igangværende sæson i den engelske Premier League er ikke nogen undtagelse.

Med fem kampe tilbage af sæsonen valgte Tottenham Hotspurs den 24. april 2023 at stoppe samarbejdet med deres midlertidige cheftræner Christan Stellini.

Italieneren deler derfor skæbne med 12 andre Premier League managers i denne sæson, som også er blevet fyret. For eksempel Antonio Conte, Steven Gerrard, Frank Lampard og Scott Parker. Tilsvarende har den tyske storklub FC Bayern Munchen netop valgt at fyre træner Julian Nagelsmann, ligesom vi i Danmark også har oplevet trænerfyringer. Senest med norske Erik Hamréns fyring i AaB.

I denne udgave af ”Nyt om fodboldjura” ser vi nærmere på, hvor meget det koster en dansk klub at fyre cheftræneren samt hvilke kontraktuelle vilkår, som kan have betydning for det økonomiske opgør.  

Funktionærloven gælder

I Danmark er en cheftræner i kraft af sit ledelsesansvar i klubben funktionær og dermed omfattet af funktionærloven. Det betyder, at ansættelsen af en cheftræner er underlagt og skal respektere reglerne i funktionærloven. En lov, som bl.a. indeholder regler om opsigelsesvarsler og løn under sygdom mv. Cheftræneren nyder derfor den samme beskyttelse som andre funktionærer i henhold til denne lov.

1. Tidsubegrænset eller tidsbegrænset cheftrænerkontrakt?

Ansættelse af en cheftræner kan være både tidsbegrænset og tidsubegrænset. Om det er den ene eller anden form for ansættelse kan have stor betydning for, hvilke krav en cheftræner kan stille i tilfælde af en opsigelse fra klubbens side.

2. Tidsubegrænset cheftrænerkontrakt

Indgås der en traditionel tidsubegrænset cheftrænerkontrakt, kan ansættelsesforholdet såvel fra klubben som fra cheftrænerens side opsiges med det varsel, der følger af funktionærloven. Opsigelsesvarslet i henhold til funktionærloven kan ikke fraviges til ugunst for cheftræneren. Omvendt kan det godt aftales, at der gælder et forlænget varsel fra klubbens side. Eksempelvis på 6 eller 12 måneder.

Opsiges cheftræneren af klubben, skal vedkommende have løn i opsigelsesperioden. Også selvom han fritstilles, hvilket typisk er tilfældet. Der kan dog ske modregninger i tilfælde af, at den opsagte cheftræner tiltræder et andet job.

Tidsubegrænsede aftaler har den fordel for klubben, at den typisk ikke er så kostbar for klubben ved en fyring. Omvendt risikerer klubben, at cheftræneren selv opsiger aftalen med et kort varsel. Dermed risikerer klubben at gå glip af en mulig transfersum for træneren – noget, som der i dag ses flere og flere eksempler på. Dertil hører, at en kort opsigelsesfrist for træneren kan skabe sportslige udfordringer for klubben på den korte bane.

Tidsbegrænset cheftrænerkontrakt

Klubben og cheftræneren kan også vælge at indgå en tidsbegrænset aftale på et eller tre år.

Ligesom det er tilfældet med spillerkontrakter, indgås trænerkontrakter ofte som tidsbegrænsede aftaler, som ikke kan opsiges. Dén form for aftale skaber typisk stabilitet og klubben er på den måde sikker på, at træneren, hvis han er succesfuld, ikke ”løber fra pladsen” i utide.

Omvendt bliver klubben også bundet til træneren i perioden og kan derfor ikke opsige ham med det varsel, som ellers følger af funktionærloven. En situation der kan opstå, hvis samarbejdet ikke lever op til forventningerne. Klubben skal i så fald betale løn mv. til træneren i hele kontraktperioden. Det kan selvsagt være en økonomisk byrde for klubben. Det siges, at Roberto Di Matte (tidligere manager i engelske Chelsea FC, red.) fik en ugentlig løn på £130,000 fra sin tidligere arbejdsgiver selv over et år efter, han var blevet fyret af klubben. Dette afhænger dog også af, om den opsagte træner tiltræder et andet job i opsigelsesperioden.

Det ses derfor ofte, at cheftrænerkontrakten ofte indeholder en såkaldt frikøbsklausul (release clause) i form af et kontant beløb. Frikøbsklausulen gør det muligt for enten træneren eller en konkurrerende klub at købe træneren fri af kontrakten med den aktuelle arbejdsgiver og dermed også frigøre parterne for kontraktuelle forpligtelser mod en på forhånd aftalt kompensation.

Fritstilling af cheftræneren og exitvederlag

Når en cheftræner afskediges, betyder det oftest, at træneren fritstilles og dermed ikke længere er forpligtet til at udføre sine arbejdsopgaver for klubben. Cheftræneren har som nævnt fortsat ret til løn mv., men kan til gengæld i fritstillingsperioden ikke tage arbejde hos en konkurrerende klub.

Ønsker den fritstillede træner ikke at tage nyt arbejde, som det var tilfældet med Roberto Di Matteo, kan træneren beholde sin løn den resterende del af kontraktperioden. Dog er træneren underlagt en tabsbegrænsningspligt. Får cheftræneren derimod et nyt job, som er af ikke-konkurrerende art, er klubben som udgangspunkt alene forpligtet til at betale en eventuel differencen mellem den nye og gamle løn indtil kontraktperiodens udløb.

I moderne fodbold ses det ofte, at klubben og cheftræneren indgår en aftale om et exitvederlag. Det vil sige en aftale om udbetaling af en engangssum til cheftræneren mod, at cheftræneren giver afkald på sin løn i den resterende kontraktperiode. Vederlagets størrelse afhænger i høj grad af parternes forhandlingsstyrke. Ønsker den fritstillede træner eksempelvis at indgå en ny kontrakt med en konkurrerende klub, står den forhenværende klub i en stærk forhandlingsposition. Resultatet er ofte, at klubben slipper med at skulle betale et lavere exitvederlag.

Bonusaftaler

Som det også gælder andre steder på arbejdsmarkedet, indeholder en cheftrænerkontrakt også ofte forskellige former for bonusordninger. En bonus kan for eksempel udløses ved, at en bestemt placering i ligaen er opnået. Eller hvis cheftræneren hjemfører en titel i form af et vundet mesterskab eller en triumf i pokalturneringen.  

Som funktionæransat har man efter funktionærloven ret til en forholdsmæssig andel af sin bonus, når ansættelsesforholdet ophører. Det gælder også for cheftræneren, der som nævnt er funktionær. Udløses der for eksempel efter seks måneder en bonus på 600.000 kr. ved oprykning, og fyres cheftræneren efter tre måneder, har cheftræneren ret til en forholdsmæssig andel af denne bonus. Det vil sige 300.000 kr. Retten til forholdsmæssig bonus kan dog, ligesom retten til løn i opsigelsesperioden, frafaldes af cheftræneren mod at klubben og træneren i stedet indgår en aftale om et exitvederlag.

Du kan læse mere om den gode cheftrænerkontrakt her.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning om kontraktlige forhold i relation til cheftrænerfukntionen, tag gerne kontakt til Partner Frederik Bruhn eller Partner Søren Ole Nielsen, der er vores specialister på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne