Nyheder

Forsknings- og udviklingsomkostninger: Disse kan fratrækkes i skat

En virksomhed, der afholder omkostninger til sin drift, kan fratrække dem som driftsomkostninger. Når man kan fratrække en omkostning som en driftsomkostning, betyder det, at man kan nedsætte virksomhedens nettoindkomst med fradraget og dermed betale mindre skat. For at kunne fratrække en driftsomkostning er det en forudsætning, at den medvirker til at erhverve, sikre eller vedligeholde den skattepligtige indkomst.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forskning og udvikling vedrører som udgangspunkt nye aktiviteter. Der er derfor ikke den samme årsagsforbindelse mellem omkostningens afholdelse og den løbende drift i virksomheden. Som udgangspunkt kan forsknings- og udviklingsomkostninger derfor ikke fratrækkes, medmindre der er en særlig hjemmel.

En sådan hjemmel findes i ligningslovens § 8 B, der giver adgang til enten at fratrække forsknings- og udviklingsomkostninger eller at afskrive dem over en periode på 5 år.

Skattekredit på omkostninger til forskning og udvikling

Forskning og udvikling er typisk karakteriseret ved, at man afholder en række omkostninger for at skabe grundlag for en fremtidig indtjening. Det er derfor ikke usædvanligt, at man genererer et skattemæssigt underskud, når man har forsknings- og udviklingsomkostninger. For nogle år siden blev der indsat en særlig bestemmelse i ligningslovens § 8 X. Den skabte mulighed for, at et skattemæssigt underskud ved forskning og udvikling kan godtgøres med skatteværdien fra skattemyndighedernes side. Har man et underskud på 1 mio. kr., kan man med andre ord få udbetalt skatteværdien af underskuddet med 220.000 kr. Reglen betyder naturligvis, at man ikke får fradrag for den mio. kr., man har brugt til omkostninger.

Den pågældende regel er efterhånden almindeligt kendt og er blevet brugt af rigtig mange virksomheder. Dét har medført, at der i praksis er et forøget fokus på, hvad der er forskning og udvikling.

Hvad er forskning og udvikling?

Det er ikke hvad som helst, der berettiger til at blive kategoriseret som forsknings- og udviklingsomkostninger. Forskning opdeles typisk i grundforskning, hvor man blot bliver klogere på et område, og anvendt forskning, hvor forskningen er møntet på et bestemt område. Udvikling forudsætter typisk en meget konkret udviklingsplan.

Inden for det sidste års tid har Landsskatteretten haft mulighed for at tage stilling til en række sager. Helt generelt er en af udfordringerne, at en virksomhed ofte selv subjektivt synes, at dens tiltag er et udviklingsprojekt, der berettiger til brug af enten ligningslovens §§ 8 B eller 8 X. I den praksis, der foreligger, ser der ud til at være stramme krav til, at man skal sandsynliggøre eller dokumentere, at der nu også er tale om et nyt udviklingsprojekt.

Navnlig inden for it-området synes der at være stor fokus på reglen. Det kan f.eks. være udviklingen af et softwaresystem eller en app. Ofte ses det, at udviklingen er en videreudvikling af noget allerede eksisterende. Praksis synes her at være hård, idet en sådan videreudvikling meget sjældent opfylder kravene til at være et udviklingsprojekt.

For at kunne sandsynliggøre eller dokumentere, at der er tale om et udviklingsprojekt, skal det have en vis værkshøjde – dvs. originalitet og ophavsret. Hvis man kan få tredjemand til at indikere, at man ønsker at investere i et udviklingsprojekt, taler dette meget for, at det nødvendige indhold i udviklingsprojektet er til stede.

Hvor stor fradragsvirkning har man på forskning og udvikling?

Under covid-19-årene har man skruet på fradragsværdien for forskning og udvikling. Man kan således trække et større beløb fra, end man afholder. Som reglen er lige nu, kan man fra og med 2026 fradrage 110 % af de afholdte udgifter. I regeringsgrundlaget for den nye regering er der afsat et større beløb til at lave en mere permanent ordning om forhøjet fradragsværdi af forsknings- og udviklingsomkostninger. Hvad procentsatsen præcist bliver, er uvist, men Socialdemokratiet havde under valgkampen et forslag om, at den skulle være på 130 %. Der er således en positiv særbehandling af forsknings- og udviklingsomkostninger, og det ser ud til at blive endnu bedre, end det er i dag.

Forskning og udvikling medfører værdiskabelse i samfundet og er derfor noget, man gerne vil have mere af.

Kontakt DAHL

Hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning om skatteforhold i relation til forsknings- og udviklingsomkostninger, så tag gerne kontakt til Advokat (H) og Partner Bent Ramskov, der er specialist på området. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne