Nyheder

Kunsten at lave den gode fratrædelsesaftale

Fratrædelsesaftaler kan være en tilbagevendende begivenhed for mange virksomheder og organisationer. I denne artikel belyser vores specialister på ansættelsesret, hvordan både arbejdsgiver og medarbejder kommer bedst muligt videre fra et ophørt samarbejde.

Der har i den senest tid været mange skriverier om ”det gyldne håndtryk”. Blandt andet har det været oppe at vende i forbindelse med opsigelsen af to topchefer på Aarhus Universitetshospital. Opsigelser, som kom i kølvandet på sagen om for lange ventetider for kræftpatienter. Tilsvarende har emnet været aktuelt i sagen om den nu tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

”Et gyldent håndtryk” kommer ofte på plads ved, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgår en fratrædelsesaftale. Fratrædelsesaftalen udgør et alternativ til en opsigelse af ansættelsesforholdet, og med fratrædelsesaftalen kan man ofte undgå et juridisk slagsmål.

Men hvad er den bedste fremgangsmåde, når man skal indgå en fratrædelsesaftale? Og hvilke elementer skal fratrædelsesaftalen indeholde? DAHLs specialister giver dig overblikket i denne artikel.

Frihed til at aftale

En fratrædelsesaftale har til formål at gøre op med virksomheden og medarbejderens mellemværender. Aftalen skal derfor tage stilling til samtlige udeståender mellem de to parter. Fratrædelsesaftalen er en gensidig aftale mellem dig som arbejdsgiver og medarbejderen om forholdene vedrørende medarbejderens fratræden.

Medarbejderen vil ofte opleve fratrædelsesaftalen som mindre indgribende end en opsigelse. Det skyldes, at opsigelsen er en ensidig beslutning, som bliver truffet af dig som arbejdsgiver, hvorimod fratrædelsesaftalen i stedet er en løsningsorienteret ordning, hvor arbejdsgiver og medarbejder i samarbejde aftaler forholdene om medarbejderens fratrædelse.  

En fratrædelsesaftale kan derfor ofte medvirke til, at ansættelsesforholdet afsluttes på en god og værdig måde for begge parter. Især fordi parterne med en fratrædelsesaftale opnår større frihed til at aftale de bedste forhold for begge parter. Fratrædelsesaftalen er en individuelt udarbejdet aftale, hvor parterne i princippet kan aftale alt, så længe det ikke strider imod præceptiv lovgivning.

Fratrædelsesaftalen træder ikke nødvendigvis i stedet for en opsigelse, idet det er muligt at indgå fratrædelsesaftaler både før og efter en opsigelse. Fratrædelsesaftalen kan således ses som både et alternativ, men også et supplement til en traditionel opsigelse af ansættelsesforholdet.  

Inddragelse af medarbejderen

Gennem en fratrædelsesaftale kan medarbejderen inddrages mere, end når du som arbejdsgiver bruger ledelsesretten til at afskedige en medarbejder. Herved opstår muligheden for at løse flere af de emotionelle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en afskedigelse. Det kan derfor ofte bidrage til en bedre stemning mellem parterne, når medarbejderen inddrages i fratrædelsesprocessen.

Ved at inddrage medarbejderen i processen opstår muligheden for at blive hørt, fremfor at der bliver truffet en ensidig beslutning, som bliver trukket ned over hovedet på medarbejderen. Ved at tage dialogen om problemerne ved fratrædelsen skabes en lettere overgangsperiode, så begge parter kan komme bedst muligt videre.

Den gode fratrædelsesaftale

Ved en opsigelse er ansættelseskontraktens almindelige vilkår og forpligtelser gældende. Gennem en frivillig fratrædelsesaftale opnår du, at begge parter har indflydelse på den bedst mulige måde, hvorpå samarbejdet kan ophøre.

Den gode fratrædelsesaftale opstår, når begge parter føler, at de har opnået noget ved at indgå aftalen. I fratrædelsesaftalen kan inddrages et eller flere af de følgende områder:

 • Fratrædelsesaftalen kan indeholde en aftale om et outplacementforløb til medarbejderen, som kan hjælpe medarbejderen til at komme godt videre i sin karriere. Man er som arbejdsgiver ikke forpligtet til at tilbyde medarbejderen et outplacementforløb.

 • Det kan være en svær balancegang for medarbejderen at skulle arbejde i en opsigelsesperiode. Medarbejderen vil derfor ofte have et ønske om at blive fristillet i forbindelse med opsigelsen.
  Hvis du som arbejdsgiver er indstillet på at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden, kan dette indføres i fratrædelsesaftalen. Der kan også laves en aftale om, at medarbejderen først fritstilles på et senere tidspunkt i opsigelsesperioden - f.eks. efter en tilfredsstillende overdragelse af medarbejderens arbejdsopgaver.
  Den gode fratrædelsesaftale forholder sig til spørgsmålet om medarbejderens arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden, idet det som oftest vil have stor betydning for medarbejderen.

 • Der kan indføres en klausul om hemmeligholdelse af indholdet i fratrædelsesaftalen. På den måde bliver fratrædelsesaftalen ikke offentligt kendt. Herudover kan aftaler om intern og ekstern kommunikation også indsættes i fratrædelsesaftalen.

 • Hvis medarbejderen under ansættelsen har været berettiget til arbejdsrelaterede goder såsom fri telefon og fri PC, bør man i fratrædelsesaftalen tage stilling til, hvornår disse goder skal tilbageleveres.
  Hvis medarbejderen bliver fritstillet i opsigelsesperioden, er det normal praksis, at medarbejderen skal tilbagelevere de arbejdsrelaterede goder på fritstillingstidspunktet. Hvis medarbejderen har været berettiget til at bruge de arbejdsrelaterede goder privat, vil du som arbejdsgiver være forpligtet til at kompensere medarbejderen med den skattemæssige værdi af de arbejdsrelaterede goder indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Alternativt kan du som arbejdsgiver lade medarbejderen beholde de arbejdsrelaterede goder i hele opsigelsesperioden.
  Ved dén model skal medarbejderen levere goderne tilbage senest på fratrædelsestidspunktet.

 • Endvidere er det muligt at der i fratrædelsesaftalen indsættes en endelighedsklausul, hvilket er meget almindeligt. Med endelighedsklausulen opnår I en definitiv afslutning på samarbejdet, hvor alle forhold mellem dig som arbejdsgiver og medarbejderen er afsluttet og ikke kan tages op på et senere tidspunkt. Herved opnår du som arbejdsgiver sikkerhed for, at medarbejderen ikke senere fremkommer med flere krav.
  På den måde kan begge parter gå afklarede fra samarbejdet uden flere mellemværender og i stedet fokusere på at komme videre i arbejdslivet.

Den gode fratrædelsesaftale sætter derfor et endeligt punkt i ansættelsesforholdets ophør.

Hos DAHL hjælper vi gerne med at lave den gode fratrædelsesaftale, så alle parter kan komme godt videre. Kontakt en af vores specialister for at høre nærmere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne