Nyheder

Ny fortolkning af 120-dages reglen kan være på vej

Procesbevillingsnævnet har for nylig givet grønt lys til, at en principiel sag om opsigelse af en langtidssygemeldt medarbejder kan ankes til Højesteret. Sagen kan få indflydelse for både arbejdsgivere og opsagte medarbejdere i fremtiden.

Da Østre Landsret tilbage i marts måned gik imod en afgørelse fra Byretten i fortolkningen af den såkaldte ”120-dages regel”, blev der sået et frø til en ny og fremtidig retspraksis på området.

Midtpunkt i sagen er en funktionæransat medarbejder, som tilbage i 2018 blev opsagt af sin arbejdsgiver efter få nye og kortere sygemeldinger. Sygemeldinger, som fandt sted umiddelbart efter, at medarbejderen netop havde raskmeldt sig indenfor rammen af 120-dages reglen.


- Det springende punkt i denne principielle sag er, hvordan udtrykket ”i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage” skal fortolkes i tilfælde, hvor medarbejderen har flere forskellige sygdomsperioder. Derfor ser vi meget frem til at følge sagen i Højesteret, da den kan få indflydelse på de vilkår og regler, som arbejdsgivere og medarbejdere fremover skal agere efter, påpeger Søren Ole Nielsen.

Sagen kort

Den 11. september 2018 havde medarbejderen, samlet set, haft 120,17 sygedage med løn i løbet af de seneste 12 måneder. Medarbejderen raskmeldte sig dagen efter.

Medarbejderen meldte sig igen syg fra den 1. oktober 2018 og genoptog arbejdet den 3. oktober 2018.

Herefter meldte den ansatte sig igen syg den 29. oktober 2018. Samme dag opsagde arbejdsgiveren medarbejderen med et forkortet varsel på en måned efter 120-dages reglen.

Da opsigelsen blev gennemført, var det samlede sygefravær inden for de foregående 12 måneder nået op på 123,17 dage.


DAHL bemærker

120-dages reglen er fra tid til anden en regel, som mange arbejdsgivere kommer i berøring med.

Hos DAHL advokatpartnerselskab har specialist i ansættelsesret, partner Søren Ole Nielsen, også noteret sig Landsrettens afgørelse.

- Afgørelsen viser på den ene side, at man som arbejdsgiver har ret til betænkningstid, når en medarbejder vender tilbage på arbejde efter anvendelse af 120-dages reglen, for herefter at sygemelde sig igen.

- På den anden side viser sagen også, at der en øvre grænse for betænkningstiden, hvis arbejdsgiveren ønsker at opsige en medarbejder med afsæt i 120-dages reglen, påpeger specialist i ansættelsesret, Søren Ole Nielsen, partner i DAHL Advokatpartnerselskab med reference til, at en sådan opsigelse skal effektueres mellem d. 121. og 129. sygedag.

Søren Ole Nielsen supplerer:
- Du kan derfor ikke forholde dig passivt som arbejdsgiver, hvis du ønsker at opsige en medarbejder efter 120-dages reglen. Af samme grund anbefaler vi, at man i god tid begynder at overveje, om man vil opsige en medarbejder, der nærmer sig 120 sygedage, påpeger Søren Ole Nielsen.


Landsrettens afgørelse

I den konkrete sag kom Landsretten frem til det modsatte resultat af Byretten.  

Hvor Byretten kom frem til, at opsigelsen den 29. oktober 2018 var sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, mente Landsretten det modsatte.

Byretten anførte i sin begrundelse, at det ikke afskar arbejdsgiveren fra at opsige medarbejderen, at arbejdsgiveren ikke havde opsagt medarbejderen den 11. september 2018 eller i perioden 1.-2. oktober 2018.

Landsretten bemærkede derimod, at der ifølge retspraksis skal være tid for arbejdsgiveren til at konstatere, om betingelserne for opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages reglen er opfyldt og overveje, om man ønsker at benytte 120 dages reglen.

Efter omstændighederne fandt Landsretten derfor, at opsigelsen den 29. oktober 2018 ikke var afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Arbejdsgiveren kunne have opsagt medarbejderen den 11. september 2018 eller ved den fornyede sygemelding den 1. oktober 2018 – og ikke først den 29. oktober 2018.

Ifølge Landsretten var opsigelsen derfor ikke afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Dermed mistede arbejdsgiveren muligheden for at opsige medarbejderen med forkortet varsel. Dog fandt Landsretten ikke, at medarbejderen var berettiget til en godtgørelse, idet opsigelsen måtte anses for rimeligt begrundet i medarbejderens forhold.

 

120-dages reglen – hvad siger loven?

Funktionærloven § 5, stk. 2 beskriver, at en funktionær kan opsiges med en måneds varsel, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i 120 dage.

Opsigelsens gyldighed er dog betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sydedage, og mens funktionæren fortsat er sygemeldt.

Bestemmelsen har gennem tiden givet anledning til flere tvivlsspørgsmål og forskellige problemstillinger.

Det er endnu fastlagt, hvornår sagen behandles i Højesteret.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til afgørelsen eller det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne