Nyheder

Handel på ikke-markedsmæssige vilkår mellem selskaber

Når virksomheder er organiseret i en selskabsstruktur, skal samhandel mellem de koncernforbundne selskaber ske på markedskonforme vilkår. Nu har Højesteret taget stilling til, hvordan ikke-markedskonforme vilkår skal beskattes hos aktionæren.

Rigtig mange virksomheder er organiseret i en bestemt selskabsstruktur, og det kan der være mange årsager til. En af de oftest forekommende er, at virksomheden ønsker at minimere risikoen. Virksomheden kan have en risikofyldt aktivitet, som de ønsker at isolere i et selvstændigt selskab. Det kan de gøre ved for eksempel at placere den ejendom, som virksomheden arbejder ud fra, samt øvrige elementer i virksomheden i andre selskaber. Hvis en risikofyldt aktivitet bliver for belastet, kan virksomheden skille sig af med den uden at udsætte den resterende del af virksomheden for tab.

Hvis man har organiseret sin virksomhed i en selskabsstruktur, forekommer der også samhandel mellem selskaberne. Der har i mange år været en skatteregel, der foreskriver, at man skal handle på markedskonforme vilkår. Med andre ord kan man ikke selv bestemme, hvilke priser man skal anvende ved handel mellem koncernforbundne selskaber. Det skal være den markedsbestemte pris, man vælger.

Hvis man ikke handler markedskonformt, flytter man en fordel fra ét selskab til et andet. Sælger man en ydelse til for høj en pris eller køber en ydelse for billigt, flytter man altså en fordel fra det selskab, der køber til for høj en pris, eller det selskab, der sælger for billigt.

Højesteret har i en ny sag taget stilling til, hvordan sådanne ikke-markedskonforme vilkår skal beskattes hos aktionæren.

Højesterets dom af 5. januar 2023

I den pågældende sag fandt skattemyndighederne, at en samhandel mellem et dansk selskab og et Dubai-selskab ikke var markedskonformt. Det danske selskabs skattepligtige indkomst blev derfor forhøjet med 58,4 mio. kr.

Begge selskaber var ejet af en enekapitalejer. Det var skattemyndighedernes opfattelse, at denne indkomstforhøjelse på 58,4 mio. kr. i det danske selskab var sket ved, at pengene var udloddet fra det danske selskab til kapitalejeren, og at kapitalejeren efterfølgende havde skudt pengene ind i Dubai-selskabet. Med andre ord blev kapitalejeren beskattet af maskeret udlodning med 58,4 mio. kr.

Skatteyderen havde gjort gældende, at han kunne korrigere den samhandel, som var foregået mellem selskaberne, sådan at der ikke blev overflyttet nogen fordel. Der findes nemlig en sådan regel om betalingskorrektion, hvis man ikke handler markedskonformt.

Højesteret fandt, at Dubai-selskabet ikke havde betalt skat, og at selskabets merindtjening, som overbetalingen havde indebåret, ville kunne udloddes skattefrit fra Dubai-selskabet til eneejeren, sådan at udlodningen ikke var undergivet skattepligt efter danske skatteregler og efter det oplyste heller ikke efter skatteregler i Dubai.

Højesteret fandt, at det danske selskabs overbetaling til Dubai-selskabet ikke var sket i det danske selskabs interesse, men udelukkende i eneejerens interesse, og at overbetalingen derfor måtte anses for maskeret udlodning til eneejeren.

Endelig kunne eneejeren ikke påberåbe sig den såkaldte betalingskorrektion, sådan at man kunne undgå udbyttebeskatningen. Betalingskorrektionen var alene noget, de to selskaber i den konkrete situation kunne påberåbe sig. Enekapitalejeren blev derfor beskattet af maskeret udbytte på 58,5 mio. kr.

Vurdering

Afgørelsen er efter min vurdering principiel. Hvis man flytter en formuefordel fra ét selskab til et andet, knæsætter dommen det princip, at formuefordelen typisk vil have passeret enekapitalejerens økonomi. Problemet aktualiseres især, hvis det er en fysisk person, der ejer koncernselskaberne. Var det et selskab, der var ejer af de to selskaber, havde der ikke været problemer, da et selskab kan oppebære skattefrit udbytte. Er det derfor fysiske personer, der ejer flere selskaber, og handler man ikke på markedskonforme vilkår, risikerer man altså en ekstra beskatning i form af udbyttebeskatning ved sådan en samhandel. Pas derfor på det!

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning og vejledning af enhver skatteretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialist Bent Ramskov, der har mange års erfaring på området.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne